szenátus szinonimái

főnév
 • felsőház, tanács

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

életveszélyes

melléknév
 • nyaktörő, kockázatos, veszedelmes

származtat

ige
 • eredeztet, visszavisz, levezet, visszavezet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • juttat, átszármaztat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szenátus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szánt

ige
 • barázdál, művel, felszánt
 • hasít, szel, vág
 • ráncossá tesz

röpcédula

főnév
 • reklámcédula, szórólap
 • röplap, röpirat

rímel

ige
 • összecseng, egybecseng, összecsendül, passzol (tájnyelvi), rámegy (tájnyelvi)
 • kádenciáz (régies), rímeket farag, versel

pörög

ige
 • forog, csavarodik, kering, piruettez, fordul, dugóhúzózik (szaknyelvi)
 • örvénylik
 • (szleng): táncol, ráz (szleng)

szellentés

főnév
 • fing (durva), szellet (régies), alszél (bizalmas), pú (bizalmas), puki (bizalmas), szél, bélgáz (választékos), alfarhang (tréfás), pörcintés (tájnyelvi), poszogás (tájnyelvi)

szőrmentében

határozószó
 • szőrmentén, óvatosan, kíméletesen, tapintatosan, körültekintően, csínján

összpontosít

ige
 • (figyelmet): koncentrál, fókuszál (idegen), irányít
 • egyesít, összefog, centralizál
 • központosít, összevon
 • felhalmoz (tőkét)

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

megdörzsöl

ige
 • megdörgöl, megvakar, megsúrol (tájnyelvi)

parciális

melléknév
 • részleges, részbeni
 • egyoldalú, elfogult, részrehajló

született

melléknév
 • veleszületett, magával hozott, természetadta
 • öröklött, kongenitális (szaknyelvi)
 • vérbeli, igazi, valódi, kiváló
 • rátermett, arravaló, istenadta

téka

főnév
 • (régies): könyvespolc, állvány, könyvszekrény
 • könyvtár
 • (régies): faliszekrény, falipolc
 • (tájnyelvi): írómappa
 • iskolatáska

harmonikus

melléknév
 • összhangzatos, összehangzó, összecsengő, dallamos, melodikus, kellemes
 • kiegyensúlyozott, békés, egyetértő, összehangolt, összeillő, passzoló (bizalmas), zavartalan, problémátlan, konfliktusmentes, zökkenőmentes, felhőtlen, jó

vetődik

ige
 • odatéved, jut, verődik, elvetődik, pottyan, cseppen, sodródik, hányódik, kallódik, keveredik, származik (tájnyelvi)
 • irányul, esik
 • veti magát, ugrik

úgyszintén

kötőszó
 • szintén, szintúgy, is, dettó, ugyancsak, hasonlóképpen

szentel

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)

számláló

főnév
 • mérőóra, fogyasztásmérő, numerátor (szaknyelvi), számozókészülék

szívbaj

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

tűr2

ige
 • csavar, hajt, beszuszakol (tájnyelvi), gyűr, göngyöl, feltűr, letűr

szervál1

ige
 • adogat
 • (szleng): szerez, vesz
 • lop, csen

sajtol

ige
 • présel, nyom, nyomtat, facsar, csavar, sutul (tájnyelvi)
 • tapos
 • (választékos): gyötör, kínoz, nyomorgat
 • alakít, formál

szomszéd I.

főnév
 • tőszomszéd
 • szomszédság

ugyanakkor

határozószó
 • egyidejűleg, egy időben, szintakkor (régies)
 • egyszerre, azalatt
 • (bizalmas): egyszersmind, egyben, egyúttal