pörög szinonimái

ige
 • forog, csavarodik, kering, piruettez, fordul, dugóhúzózik (szaknyelvi)
 • örvénylik
 • (szleng): táncol, ráz (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rektor

főnév
 • (régies): iskolaigazgató, igazgató tanár

úgy-ahogy

határozószó
 • tessék-lássék, így-úgy, imígy-amúgy, ímmel-ámmal, éppen csak, többé-kevésbé, csak-csak, kelletlenül, kedvetlenül, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, húzódozva, nyámmogva (régies), valahogyan, nagyjából, jól-rosszul, kosul-bakul (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pillér

főnév
 • támfa, gyámfa, dúc, oszlop, cölöp, gyám (szaknyelvi), tartóoszlop, támaszték
 • hídláb, hídfő, láb, pilon (idegen), hídpillér

öltözik

ige
 • öltözködik, felöltözik
 • (valahogyan): ruházkodik, jár

opus

főnév
 • mű, munka, alkotás
 • kompozíció

napóra

főnév
 • árnyékóra (régies)

pompázik

ige
 • ékeskedik, virít, díszlik, nyílik
 • (pejoratív): hivalkodik, díszeleg, pompázik, parádézik, feszít, flancol (szleng), gáláz (tájnyelvi)

régi

melléknév
 • réges-régi, ősrégi, ősi, ódon, avatag, ásatag, avult, elavult, avítt, ósdi, pókhálós, porlepett (választékos), szakállas (vicc), agg, aggott (régies), elaggott, ó (régies), öreg, vén, özönvíz előtti, békebeli (bizalmas), vízözön előtti, hajdani, hajdankori, őskori (bizalmas), muzeális, borjúvilágból való (tájnyelvi), idejétvesztett (tájnyelvi) Sz: talán az anyja is megfeledkezett róla; belepte azt már a hó is
 • antik, archaikus, régmúlt, korabeli, letűnt, elenyészett (választékos)
 • patinás
 • korábbi, hajdani, egykori, régebbi, azelőtti, előző, megelőző, néhai
 • (ruha) viseltes, kopott
 • (szokás): megrögzött, megcsontosodott

melltartó

főnév
 • cicifiksz (bizalmas), cicitartó (bizalmas), kebelfék (bizalmas), kebelemelő (bizalmas), csöcsölő (szleng), bajfék (tréfás)

megtisztel

ige
 • szerencséltet (régies), meglátogat, süvegel (régies), megural (régies), megemberel (tájnyelvi), tiszteleg, ünnepel, magasztal, éltet, éljenez
 • kitüntet
 • (szépítően): beszennyez

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

metsz

ige
 • vág, szab, hasít, szeldel (tájnyelvi), szeletel, vagdal, szecskáz (tájnyelvi), felmetél, trancsíroz
 • sakterol (szaknyelvi)
 • nyes, megnyes, lenyes
 • vés, gravíroz (idegen), ró, marat, belevés
 • keresztez, érint, átmegy
 • csíp, mar

renegát

főnév
 • áruló, hitszegő, júdás, dezertőr
 • kém, spion

sarokvas

főnév
 • sarokpánt, pánt, vasalás, csuklópánt, szegletvas, ajtópánt, zsanér (bizalmas)
 • sarokvédő, szögvas, vas (bizalmas)

felháborít, fölhábor

ige
 • felbosszant, feldühít, felmérgesít, megharagít, felbőszít, felingerel, felidegesít, felizgat, fellázít, kihoz a sodrából

távíróoszlop

főnév
 • távírópózna, sürgönypózna

szende II.

főnév
 • (régies): naiva

préda1

főnév
 • zsákmány, áldozat, martalék (régies), hadizsákmány, szerzemény, ragadmány (régies), dúlság (régies)
 • fosztogatás, zsákmányolás, prédálás (régies)

pfuj

módosítószó
 • le vele!, piha!

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

szembeállít

ige
 • szembesít, konfrontál (idegen), szembehelyez, ellentétbe állít
 • összeveszít, egymásnak ugraszt
 • összehasonlít, összevet, egybevet, összefüggésbe hoz, viszonyít

próza

főnév
 • folyóbeszéd
 • (választékos): valóság, hétköznapiság, mindennapiság
 • sivárság

őrangyal

főnév
 • védangyal, védőszellem, védő, nemtő (régies), kerub, védőangyal, őrzőangyal, jóangyal (tájnyelvi), angyal

rátalál

ige
 • rálel, ráakad, rábukkan, meglel, belebotlik, felfedez, megtalál
 • rájön, rátapint, eltalál, kitalál, ráhibáz
 • (régies): ráillik, talál

szempilla

főnév
 • pilla, szemszőr (régies), pillantó (tájnyelvi)