szívbaj szinonimái

főnév
 • szívbetegség, szívbántalom, szívfájás, szívattak (régies), szívpanasz, szívzavar, csúnyabaj (tájnyelvi)
 • (bizalmas): bánat, szomorúság, csalódás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elpaterol

ige
 • (szleng): eltüntet, eltávolít, kidob, kihajít

éves

melléknév
 • esztendős, egyéves
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szívbaj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szeplő

főnév
 • makula, folt, petty, flekk (bizalmas)
 • bélyeg, pecsét, stigma
 • hiba, szégyenfolt, szépséghiba

sikít

ige
 • sikolt, visít, sivít, rikolt, rikácsol, süvölt, üvölt, sipít, sír, jajveszékel, sékodik (régies), rikít (tájnyelvi)
 • (szleng): sikkaszt, eloroz

sarkvidék

főnév
 • sarköv, (déli) Antarktisz, (északi) Arktisz, jégsarok (régies)

rajzol

ige
 • megrajzol, felvázol, skiccel, ábrázol, illusztrál, firkál (bizalmas)
 • ír, följegyez, kanyarít, leír, ró (választékos)
 • körvonalaz, kontúroz (idegen)
 • vonalaz, megvonalaz, becsíkoz, meghúz, megvon
 • bemutat, előad, lefest, elbeszél, ecsetel, elmond, elmesél, jellemez, érzékeltet
 • (szleng): rabol, lop, kizsebel, elsinkófál, elcsen

szigorúság

főnév
 • szigor, fegyelem, szeveritás (idegen), zordság, zordonság, ridegség, keménység, merevség, rigorózusság (idegen)

tanítvány

főnév
 • tanuló, növendék, diák, hallgató, discipulus (régies)
 • követő, hív, tisztelő
 • apostol

patkó

főnév
 • vasalás, vas
 • bejgli, tekercs

parádé

főnév
 • (régies): díszszemle, szemle, díszfelvonulás, katonai szemle, mustra (régies), ünnepség, díszünnepség
 • pompa, fényűzés, ceremónia
 • hűhó, cécó (bizalmas), teketória, körülményesség
 • látványosság, komédia
 • (régies): puccparádé, ünneplőruha, ünneplő, díszruha, díszegyenruha

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

piktúra

főnév
 • festészet, festőművészet
 • festmény, kép

társadalombiztosítás

főnév
 • betegbiztosítás, szociális ellátás, szociális háló, tébé (bizalmas), TB

tettetés

főnév
 • színlelés, megjátszás, képmutatás, alakoskodás, mímelés, mesterkéltség, színpadiasság, csalfaság

herbatea

főnév
 • gyógytea, plántatea (régies), herbaté (régies)

vityilló

főnév
 • viskó, kunyhó, kalyiba, bódé, putri, barakk, kulipintyó

ütemes

melléknév
 • ritmusos, ritmikus
 • gyors, folyamatos, tempós

szívesség

főnév
 • szívélyesség, nyájasság, kedvesség, jószívűség, szívjóság (választékos), kordialitás (régies)
 • jóindulat, jóakarat, szolgálatkészség, segítőkészség, udvariasság, előzékenység, figyelmesség, kedveskedés, galantéria (régies)
 • jótett, jótétemény, segítség, szolgálat, szívestétel (tájnyelvi)

szentatya

főnév
 • pápa, őszentsége, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke
 • (bizalmas): pap, lelkész
 • egyházatya

tabella

főnév
 • (szaknyelvi): táblázat
 • kimutatás

üget

ige
 • (ló): trappol (bizalmas), kocog, poroszkál
 • (szleng): fut, rohan, siet, tép (bizalmas), gesztet (tájnyelvi)

szórakoztató

melléknév
 • mulattató, mulatságos, tréfás, vicces, humoros, kacagtató, nevettető, mókás, muris (bizalmas)
 • élvezetes, érdekes, szívderítő, könnyű, unaloműző

smucig

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, fösvény, zsugori, fukar, garasos, filléres, krajcároskodó, kicsinyes, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas), skót (bizalmas), zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva), olcsójános (szleng), spúr (szleng), snassz (bizalmas)

tálaló

főnév
 • pohárszék, kredenc
 • felszolgáló, pincér

ürmös

főnév
 • vermut, ürmösbor