összpontosít szinonimái

ige
 • (figyelmet): koncentrál, fókuszál (idegen), irányít
 • egyesít, összefog, centralizál
 • központosít, összevon
 • felhalmoz (tőkét)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtestesül

ige
 • testet ölt, inkarnálódik (idegen)
 • tárgyiasul, objektiválódik

toll

főnév
 • tollazat
 • tollpehely, pehely
 • írótoll, penna (régies)
 • golyóstoll, töltőtoll
 • írásmód, stílus
 • (szleng): haj, sörény (bizalmas), séró (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összpontosít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öregasszony

főnév
 • öreganyó, anyó, vénasszony (pejoratív), szüle (tájnyelvi), mámi, nyanya (szleng), satrafa, bába (tájnyelvi), babuka (tájnyelvi), csoroszlya (pejoratív), szipirtyó, kriptaszökevény (szleng), öreglány (szleng), csotrogány (szleng), sárkány (szleng), vén szatyor (pejoratív)

nemkülönben II.

kötőszó
 • sőt, ezenfelül, ráadásul, tetejében, továbbá

melltartó

főnév
 • cicifiksz (bizalmas), cicitartó (bizalmas), kebelfék (bizalmas), kebelemelő (bizalmas), csöcsölő (szleng), bajfék (tréfás)

összeismertet

ige
 • összehoz (bizalmas), bemutat (valakit valakinek), megismertet

petrence

főnév
 • szénarakás, szénacsomó, rakás, csomó

megbosszul

ige
 • bosszút áll, megtorol, megfizet (valamiért), visszafizet (valamiért), elégtételt vesz, elégtételt szerez, revanzsál (régies), visszavág, megtruccol (régies), meglakoltat, visszaad, törleszt

másrészt

határozószó
 • másfelől, másrészről
 • más vonatkozásban, viszont, azonban, ezzel szemben

kezeslábas II.

főnév
 • overall (idegen), munkaruha, szerelőruha
 • rugdalódzó, rugdalózó, tipegő, totyogó, játszóruha

megharagít

ige
 • dühít, feldühít, dühösít, felbosszant, felmérgesít, felingerel, felbőszít, fölidegesít, megbosszant (régies), felharagít (tájnyelvi), felhergel, felhúz (bizalmas), felcukkol (szleng), felpaprikáz, kiborít (bizalmas)
 • dühbe hoz, méregbe gurít, haragra gerjeszt, kihoz a sodrából, kihoz a béketűréséből

pitiáner

melléknév
 • (szleng): jelentéktelen, lényegtelen, apró, mellékes, másodrangú, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), bagatell
 • értéktelen, jellegtelen, szürke
 • jelentős, fontos, értékes
 • kicsinyes, kisszerű

érc

főnév
 • ásvány, kőzet

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

sírdogál

ige
 • sírongál (tájnyelvi), pityereg, könnyezik, rídogál (tájnyelvi), szepeg, szipog, hüppög (bizalmas), picsog (tájnyelvi), piszeg (tájnyelvi), bunnyog (tájnyelvi), vacsarog (tájnyelvi)

őszül

ige
 • fehéredik, deresedik (választékos), szürkül, őszbe csavarodik (választékos)
 • öregszik, vénül

önműködő

melléknév
 • automata, automatikus, gombnyomásos (bizalmas), mechanikus

patkó

főnév
 • vasalás, vas
 • bejgli, tekercs

serkentő I.

melléknév
 • buzdító, bátorító, biztató, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő
 • stimuláló, élénkítő, izgató, előmozdító, motiváló
 • doppingszer, ajzószer, izgatószer

páncél

főnév
 • páncélzat, páncélruha, vértezet, vért, sodronying, fegyverderék (régies), mellvas (régies), vas, vasderék (régies)
 • (állaté): védőburok, teknő, héj

nevezetes

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár