szemlélet szinonimái

főnév
 • nézés, szemlélés, szemle, látás, szemmel tartás, szemlélődés
 • felfogás, nézet, látásmód, szemléletmód, közelítésmód, beállítottság, meggyőződés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vészterhes

melléknév
 • veszélyes, rázós (szleng), rizikós (bizalmas)
 • vészjósló, fenyegető, riasztó, rémítő

dermed

ige
 • merevedik, mered, megmered, fagy, keményedik, kocsonyásodik, gebbed (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szemlélet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számtalanszor

határozószó
 • gyakran, rengetegszer, sűrűn, sokszor, többször, több ízben, ismételten, minduntalan, mindegyre, újra meg újra

rozsda

főnév
 • patina (idegen), grünspan (idegen), rozsdásodás, korrózió (idegen)
 • ragya, üszög, peronoszpóra (szaknyelvi), lisztharmat, penész

riadó

főnév
 • alarm (idegen), légiriadó, riasztás, riasztójelzés, serkentő (tájnyelvi)

potya I.

melléknév
 • ingyenes
 • olcsó, potom
 • könnyű

szelel

ige
 • átjár, átenged, huzata van
 • szelet csap
 • (tájnyelvi): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás), fingik (durva)
 • (szleng): szökik, iszkol, eltűnik, elszelel
 • rostál, megtisztít, palol (tájnyelvi)

szöges

melléknév
 • (régies): szögletes
 • (ellentét): végletes, poláris (szaknyelvi), sarkalatos, szélsőséges, sarkellenes (régies)

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

megcsíp

ige
 • belecsíp, megmar, csipked, megmarkol, megfullánkol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megüt
 • elfog, elkap, elcsíp
 • rajtakap, rajtacsíp

parány II.

főnév
 • (régies): atom, részecske, oszlány (régies)
 • porszem
 • (csokoládés) nápolyi

szűcs

főnév
 • bundár (régies), szőcs (tájnyelvi)

teherhordó I.

melléknév
 • málhás, igavonó

harctér

főnév
 • csatamező, csatatér, hadszíntér, front, harcmező, küzdőtér, ütközethely (régies), csatasík (régies), küzdhely (régies), vérmező (régies), vívótér (régies)

vetélés

főnév
 • abortusz, abortálás, magzatvesztés (szaknyelvi), művi vetélés, méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, terhességmegszakítás, angyalcsinálás (régies)
 • koraszülés

ugrik

ige
 • pattan, szökell, szökken, szökik, penderedik (tájnyelvi)
 • (valakinek): nekiugrik, ráugrik, nekitámad
 • megemelkedik, megnő
 • siet, szalad
 • (régies): menekül, szökik
 • (bizalmas): feldühödik, megsértődik
 • támad
 • (szleng): elveszik, megszűnik, odalesz, elúszik (bizalmas)

szemrebbenés

főnév
 • hunyorgás, pislogás, pislantás

szalutál

ige
 • tiszteleg
 • köszön, üdvözöl
 • kegyelettel adózik (valakinek)

szippant

ige
 • szív, slukkol (szleng), cúgol (tájnyelvi)
 • felszív, beszív

tüdőfű

főnév
 • darázsvirág, dongóvirág, emberképűfű, gálna, méhvirág, szopókavirág

szeret

ige
 • bír, szível, kedvel, vonzódik (valakihez), kegyel (valakit) (régies), favorizál, vonzalmat táplál (valaki iránt), kultivál, kegymél (tájnyelvi), hajlik (valakihez), lelkel (tájnyelvi), komál (szleng), csíp (valakit), rajong (valakiért), bálványoz, csügg (valakin)
 • szerelmes (valakibe), imád, megvész (valakiért) (bizalmas), bukik (valakire) (szleng), istenít Sz: tinta freccsent a szívére; üti a szíve a tizenkettőt; csak ásó és kapa választja el (valakitől); sülve-főve együtt vannak; eltalálta Ámor nyila
 • örömét leli (valamiben), örül (valaminek), becsben tart
 • vágyik (valamire), óhajt
 • megkíván, igényel

rühes

melléknév
 • varas (régies), sennyedékes (régies)
 • koszos

szolgai

melléknév
 • alárendelt, kiszolgáltatott, elnyomott
 • szolgalelkű, szervilis (pejoratív), alázatos, megalázkodó, meghunyászkodó, talpnyaló, hajbókoló, lakájtermészetű, csúszó-mászó, seggnyaló (durva)

udvar

főnév
 • porta
 • kert
 • (tájnyelvi): otthon, ház, telek
 • udvartartás, kíséret, slepp (bizalmas)
 • fényudvar, holdudvar
 • himlőfolt, areola (szaknyelvi)