riadó szinonimái

főnév
 • alarm (idegen), légiriadó, riasztás, riasztójelzés, serkentő (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

díszlik

ige
 • díszeleg, ékeskedik, pompázik, virít
 • éktelenkedik (pejoratív)
 • (tájnyelvi): divatos, dívik, szokásban van

kifogástalan

melléknév
 • helyes, hibátlan, tökéletes, rendes, szabályos, tipp-topp (bizalmas), helytálló, makulátlan, feddhetetlen, épkézláb, korrekt, példás, példamutató, kitűnő, kiváló, mintaszerű, remek, mesteri, hamisítatlan, hibamentes, megbízható, erkölcsös, eszményi, tadellos (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a riadó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

recsegés

főnév
 • ropogás, csikorgás, nyikorgás, sercegés

példabeszéd

főnév
 • példázat, parabola (szaknyelvi), allegória, tanmese
 • (tájnyelvi): közmondás, szólás, szólásmondás, szokásmondás (régies)

parasztság

főnév
 • földnépe (régies), pórnép (régies), falusiak
 • (pejoratív): faragatlanság, bárdolatlanság, csiszolatlanság, pallérozatlanság, bugrisság, bunkóság

ón

főnév
 • cin, stannum (régies)
 • irón

reprezentál

ige
 • képvisel
 • ábrázol, megjelenít
 • (tájnyelvi): bemutat, prezentál

sértő

melléknév
 • sérelmes, bántó, bosszantó, bőszítő, arcátlan
 • kellemetlenkedő, kellemetlen, gúnyos, éles, kemény, kíméletlen, támadó, erőszakos, kihívó, tapintatlan, becsmérlő, durva, becsületbe vágó, agresszív, goromba, maró, tüskés, szúrós, fullánkos, metsző, csípős

nagyjában, nagyjából

határozószó
 • futólag, futtában, nagy vonalakban, körülbelül, nagy általánosságban, lényegében, felületesen, átabotában (tájnyelvi), tessék-lássék, úgy-ahogy, felibe-harmadába, fél kézzel, arányzomra (tájnyelvi), tulajdonképpen, voltaképpen, hozzávetőleg, majdnem, körvonalaiban, félig, félig-meddig, felszínesen, hevenyészve, hamarjában, elnagyoltan, többé-kevésbé

munkanélküli

főnév
 • foglalkozásnélküli, állástalan, állásnélküli, keresetnélküli, facér (bizalmas), kenyértelen (tájnyelvi)

kurjant

ige
 • kiált, rikolt, rikkant, üvölt, hujant (tájnyelvi)
 • felkiált

nemsokára

határozószó
 • nemsoká, csakhamar, hamarosan, maholnap, előbb-utóbb, rövidesen, mielőbb, a közeljövőben, egykettőre, mindjárt, kisvártatva (választékos), ezenten (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi)

sodor

ige
 • visz, hömpölyget, magával ragad, taszít, juttat, kerget
 • fúj, kavar, kever
 • pödör, peder (tájnyelvi), serít (tájnyelvi), sirít (tájnyelvi), fodor (régies), fon, csavar, cseder (tájnyelvi), csadar (tájnyelvi), binderget (tájnyelvi), fontyorít (tájnyelvi), teker
 • (tésztát): nyújt, lapít (tájnyelvi)

számtalanszor

határozószó
 • gyakran, rengetegszer, sűrűn, sokszor, többször, több ízben, ismételten, minduntalan, mindegyre, újra meg újra

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)

török

melléknév, főnév
 • törökországi
 • türk, ottomán, oszmán

tallér

főnév
 • máriás, ezüstpénz
 • koronaarany

rideg

melléknév
 • barátságtalan, feszes, kimért, merev, zárkózott
 • hűvös, hideg, jéghideg, fagyos, hivatalos, előírásos (viselkedés), részvétlen, érzéketlen, érzéstelen, elutasító, visszautasító, jeges
 • zártkörű, mostoha (bánásmód), keményszívű, kőszívű, szőrösszívű (bizalmas), kíméletlen, lélektelen, szívtelen, kérlelhetetlen, könyörtelen, mord, morc, marcona, morózus, nyers
 • sivár, kopár
 • kietlen, zord, terméketlen(régies)
 • költőietlen, prózai, nyers, sanyarú, száraz, puszta
 • (állattartás): szilaj
 • (tájnyelvi) (állat): meddő, herélt, ivartalanított

rávág

ige
 • ráüt, rácsap, ráver, rásóz, ráhúz, ráró, rásújt
 • ráfelel, kimond, kiköp (bizalmas)

sárga

melléknév, főnév
 • sárgás, aranyszínű, arany, aranysárga, napsárga, napszínű, szalmaszínű, mézszínű, kénszín (régies), kénsárga, sári (tájnyelvi), sáfránysárga, repcesárga
 • vörösessárga, okkersárga, okker
 • sötétsárga, mustár, mustársárga, mustárszínű
 • világossárga, halványsárga, pasztellsárga, citromsárga
 • (haj) szalmasárga, kanárisárga, szőke, hirtelenszőke
 • sápadt, viaszsárga, vértelen
 • (ló) fakó
 • (szleng): kínai, japán, ferde szemű (szleng), vágott szemű (szleng)

taccs

főnév
 • partvonal, oldalvonal
 • bedobás, partdobás
 • (szleng): hányás, okádás, rókázás (bizalmas)

romlandó

melléknév
 • romlékony, romlatag (választékos)

perem

főnév
 • karima, párkány, szegély, szegélyzet, pártázat, szél, káva, kerület(valaminek)
 • határ, mezsgye
 • periféria

segítőtárs

főnév
 • segítő, munkatárs, társ, szövetséges, bajtárs, jobb keze (valakinek), famulus (régies), samesz (tréfás), fullajtár
 • cinkos, tettestárs

található

melléknév
 • lelhető, leledző, levő