szalutál szinonimái

ige
 • tiszteleg
 • köszön, üdvözöl
 • kegyelettel adózik (valakinek)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lelkű

melléknév
 • szívű, lelkületű, vérmérsékletű, egyéniségű, mentalitású

szögletes, szegletes

melléknév
 • négyszögletes, négyszögletű, négyszögű
 • sarkos
 • csontos, kemény, határozott, markáns
 • darabos, esetlen, ügyetlen, nehézkes
 • csiszolatlan, faragatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szalutál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

stílszerű

melléknév
 • stílusos, illő, alkalmas, választékos

rengeteg I.

melléknév
 • roppant nagy, óriási, felmérhetetlen, gigantikus, országos (tájnyelvi), tetemes, jókora, titáni, kolosszális (bizalmas)

rávág

ige
 • ráüt, rácsap, ráver, rásóz, ráhúz, ráró, rásújt
 • ráfelel, kimond, kiköp (bizalmas)

perspektíva

főnév
 • távlat
 • nézőpont, szemszög, szempont, látószög, látókör, horizont
 • kilátás, jövő, remény, lehetőség, esély, eshetőség, sansz
 • (régies): látvány, látkép
 • (régies): távcső, messzelátó, teleszkóp, refraktor (szaknyelvi), periszkóp (szaknyelvi), gukker (bizalmas)

szag

főnév
 • illat
 • aroma
 • bűz, büdösség, bűzösség, ájer (tájnyelvi)

szétmorzsol

ige
 • összemorzsol, szétzúz, összezúz, porrá zúz, porrá őröl
 • (könnyet): eldörzsöl, szétdörzsöl
 • tönkrever, szétver, széjjelver, megsemmisít, elpusztít, felőröl

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

országos

melléknév
 • nemzeti, állami, nacionális (választékos)
 • nagy, komoly, jelentős, tetemes, óriási, helyi, roppant, jókora, rengeteg

málház

ige
 • felmálház, megrak, megpakol (bizalmas), megterhel, megtetejez (tájnyelvi)

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

színpompa

főnév
 • színesség, tarkaság, színgazdagság, színorgia (választékos)
 • gazdagság, változatosság, sokféleség

talpraesett

melléknév
 • belevaló (bizalmas), életrevaló, leleményes, találékony, rátermett, élelmes, helyénvaló, szellemes, ügyes, eszes, helyre (tájnyelvi), ezereszű (tájnyelvi), slágfertig (bizalmas)

hajadonfőtt

határozószó
 • fedetlen fővel, kalaplevéve, fedetlenül, mezítfej (tájnyelvi)

váz

főnév
 • szerkezet, struktúra, séma, keret, vázlat
 • gondolatmenet, gerinc, vezérfonal
 • állvány, bordázat (szaknyelvi), tartószerkezet, ácsolat, alkotmány
 • vázrajz, vonalrajz, terv
 • csontváz, rémalak (régies), rémkép
 • (tájnyelvi): madárijesztő, ijesztőbáb (tájnyelvi), seregélyijesztő (tájnyelvi), maskara

törzskönyv

főnév
 • kimutatás, jegyzék, nyilvántartás, iktatókönyv, pedigré

szamárkóró

főnév
 • ördögszekér

spirituális

melléknév
 • lelki, szellemi
 • testetlen, anyagtalan
 • vallási

szempont

főnév
 • felfogás, álláspont, nézőpont, aspektus, látószög, perspektíva, szemszög, nézőszög, nézet, szemléletmód, látásmód, beállítottság, megközelítés, vélemény
 • irányelv, alapelv

tömlő

főnév
 • tartály, zsák
 • (szaknyelvi): ciszta (szaknyelvi), tüsző (szaknyelvi)
 • kerékpárgumi, kerékpárbelső, belső gumi, gumibelső, belső (bizalmas)
 • öntözőcső, gumicső, locsolócső, slag (bizalmas), cső

szatír

főnév
 • kéjenc, élvhajhász
 • pederaszta

rétes

főnév
 • strudli (bizalmas), tekercse (tájnyelvi), béles (tájnyelvi), kőttes (tájnyelvi)

szerencsés

melléknév
 • mázlis (bizalmas), mázlista (bizalmas), sikeres, boldog, fortunátus (régies), burokban született, menő (szleng) Sz: a varjú is neki krákog; a sövényt kolbászból fonja, sódarral támogatja; ablakon hányják be neki; almát szed a száraz fáról is; az istennyila is csak mellette csap le; csillaga van; disznója van; disznóról is gyapjút nyír; elkapta a szürke ló farkát; elkerülte a szelet; elnyerte az aranyperecet; feléje fordítja a fehér ló a farkát; feljött a csillaga; feltette a bársonysüveget; forog a malma; gályáját igen jó szellők fújdogálják; ha szarba markol, az is arannyá válik a kezében; hó hátán is kincset ás és talál; jó órában született; jól imádkozott; kazalban a szénája; kiskirállyá lett; még az ökre is borjadzik; megette a fehér kutyaszart; mindent az ablakon vetnek be neki; nagyobb szerencséje, mint maga; ő is a szőke tehén borja; ördöge van; Riska tehén fia; szerencsefűre talált; szerencsés csillagzat alatt született; tenyerén hordozza a szerencse; vetett ágyba fekszik
 • baj nélküli
 • kedvező, áldásos, eredményes, előnyös
 • szerencsét hozó, biztató

törvényellenes

melléknév
 • törvénytelen, törvénysértő, törvénybe ütköző, jogtalan, jogellenes, jogsértő, rendellenes, illegális, illegitim (szaknyelvi), szabálytalan, szabályellenes
 • megengedhetetlen