szelel szinonimái

ige
 • átjár, átenged, huzata van
 • szelet csap
 • (tájnyelvi): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás), fingik (durva)
 • (szleng): szökik, iszkol, eltűnik, elszelel
 • rostál, megtisztít, palol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sustorog

ige
 • sistereg, serceg, bizseg (tájnyelvi), bizsereg (régies), csisztereg (régies), sustorékol (tájnyelvi), süstörög (tájnyelvi)
 • suttog, pisszeg, susmog (tájnyelvi), sugdolózik
 • (tájnyelvi): méltatlankodik, zúgolódik

alkalmaz

ige
 • használ, felhasznál, igénybe vesz, bánik (valamivel), boldogul (valamivel), él (valamivel)
 • gyakorol, űz, folytat
 • foglalkoztat, szerződtet, fogad, felfogad, fölvesz, megbíz, kenyeret ad (valakinek) (régies), fizet, bérel, felbérel, szegődtet (tájnyelvi)
 • vonatkoztat, foganatosít, átvisz, átfordít, lefordít, ráhúz (valamit valamire) (bizalmas)
 • átdolgoz, adaptál, átültet, hangszerel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szelel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szakdolgozat

főnév
 • diplomamunka

rohamcsapat

főnév
 • rohamosztag, kommandó, deszant (idegen), különítmény, alakulat

reprezentál

ige
 • képvisel
 • ábrázol, megjelenít
 • (tájnyelvi): bemutat, prezentál

polemikus

melléknév
 • vitás, vitatott, vitatható, kétes, kétséges, kétségbevonható, problémás, peres, megoldatlan, eldöntetlen, megkérdőjelezhető, bizonytalan
 • vitázó, vitatkozó, veszekedő

származtat

ige
 • eredeztet, visszavisz, levezet, visszavezet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • juttat, átszármaztat

szociológia

főnév
 • társadalomkutatás, társadalomtudomány

összegöngyöl

ige
 • összetekercsel, összeteker, felteker, összecsavar, összesodor, összepödör, összehajt, begöngyöl, bebugyolál, beburkol

önzetlenség

főnév
 • nagylelkűség, áldozatkészség, önfeláldozás, altruizmus (szaknyelvi), önmegtagadás

még

határozószó
 • idáig, ez ideig, eddig
 • azonkívül, azonfelül, amellett, ráadásul, ezenkívül, továbbá, méghozzá, mi több, tetejében

pallér

főnév
 • építőmester, kőműves, építésvezető, felvigyázó, felügyelő, előmunkás, munkavezető

szökdécsel

ige
 • szökdel, szökdös (tájnyelvi), ugrándozik, ugrál, ugrabugrál, fickándozik

tartam

főnév
 • intervallum, periódus, időköz, szakasz

háncs

főnév
 • héj, kéreg, burok, hüvely, bőr

vérfertőzés

főnév
 • vérbűn, incestus (szaknyelvi)

tus2

főnév
 • (régies): éljenzés, áldomás, felköszöntés, pohárköszöntő

szélhámos II.

főnév
 • sarlatán, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), fezőr (idegen), sipista (régies), csélcsapó (régies), gazfickó, csirkefogó, imposztor, kalandor, gazember, iparlovag
 • házasságszédelgő, hozományvadász

szag

főnév
 • illat
 • aroma
 • bűz, büdösség, bűzösség, ájer (tájnyelvi)

szétválik

ige
 • széjjelválik, szétoszlik, széjjeloszlik, eloszlik, elszéled, szétszéled, széjjelszéled
 • felbomlik, széthasad, széjjelhasad
 • elválik, különválik, elágazik, szétágazik
 • tagolódik, tagozódik, szeparálódik, elkülönül

tudatos

melléknév
 • értelmes, gondolkodó, ésszerű, okos
 • szándékos, szándékolt, akaratlagos, megfontolt, meggondolt, meggyőződéses, átgondolt, megalapozott, tervszerű, célzatos
 • öntudatos, rátarti

szemlélet

főnév
 • nézés, szemlélés, szemle, látás, szemmel tartás, szemlélődés
 • felfogás, nézet, látásmód, szemléletmód, közelítésmód, beállítottság, meggyőződés

rosszindulat

főnév
 • rosszaság, rosszakarat, komiszság, alattomosság, gonoszság, rosszmájúság, malevolentia (idegen), malícia (idegen), rosszhiszeműség, gyűlölködés, ellenségesség

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

turbán

főnév
 • törökkonty (régies)