teherhordó I. szinonimái

melléknév
 • málhás, igavonó

teherhordó II. szinonimái

főnév
 • anyagmozgató, szállítómunkás, hordár, tróger (bizalmas), kuli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felébreszt, fölébres

ige
 • felkelt, felkölt, felver, felráz, felriaszt, felzavar, fellármáz, felijeszt, magához térít, (ágyból) kiugraszt
 • felgerjeszt, felszít, fellobbant, felgyújt, felkorbácsol

nemcsak

határozószó
 • nem csupán, nem egyedül, nem kizárólag
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a teherhordó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tánciskola

főnév
 • tánctanfolyam, kolon (régies)

szellem

főnév
 • kísértet, árny, árnyék, jelenés, fantom, látomás, rém, démon, mumus, szilfid (régies), lidérc, dzsinn (idegen)
 • ész, értelem, elme, tudat, gondolkodás, spiritusz (bizalmas)
 • zseni, lángész, lángelme, géniusz
 • korszellem, közszellem, szellemiség, lélek, felfogás
 • szellemesség, fantázia

számtalanszor

határozószó
 • gyakran, rengetegszer, sűrűn, sokszor, többször, több ízben, ismételten, minduntalan, mindegyre, újra meg újra

sárgarigó

főnév
 • aranymálinkó, málinkó (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranyállú (tájnyelvi), íróbíró (tájnyelvi, tréfás), szolgabíró (tájnyelvi, tréfás)

tartam

főnév
 • intervallum, periódus, időköz, szakasz

tollszár

főnév
 • pennafa (tájnyelvi), pennaszár (tájnyelvi), szár

ráf

főnév
 • vasabroncs, abroncs, karika, vaspánt
 • hajráf, hajpánt

protekció

főnév
 • összeköttetés, közbenjárás, segítség, kivételezés, támogatás, befolyás, kiskapu (bizalmas), szocialista összeköttetés (régies), nepotizmus (régies)
 • védelem, pártfogás

mindenhonnan

határozószó
 • mindenünnen, mindenünnét (tájnyelvi), mindenfelől

rece

főnév
 • háló
 • rovátka, redő, barázda
 • (tájnyelvi): léckerítés
 • (tájnyelvi): érhálózat

tökmag

főnév
 • vakarcs, csöppség, töpörtyű (bizalmas), kisember, babszem, törpe (bizalmas), seggdugasz (durva), porbafingó (durva), padláb (tájnyelvi), potyszem (tájnyelvi)

ujjongás

főnév
 • kiáltozás, örömrivalgás, kiabálás, éljenzés, ünneplés, ováció
 • vidámság, örömmámor, diadalmámor, halleluja, jókedv, öröm, boldogság

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

vigyázat

főnév
 • ügyelet, felügyelet, gondosság, figyelem, éberség, óvatosság
 • ellenőrzés

tehetséges

melléknév
 • lángeszű, zseniális, éles elméjű, okos, eszes, értelmes, intelligens
 • fogékony, rátermett
 • (tájnyelvi): tehetős

talpraesett

melléknév
 • belevaló (bizalmas), életrevaló, leleményes, találékony, rátermett, élelmes, helyénvaló, szellemes, ügyes, eszes, helyre (tájnyelvi), ezereszű (tájnyelvi), slágfertig (bizalmas)

tetéz

ige
 • megrak, telerak, púpoz, tornyoz, tetejez (tájnyelvi)
 • növel, fokoz, súlyosbít
 • (régies): beföd, beborít

vesztes

melléknév
 • legyőzött, megvert, bukott, helyezetlen, kárvallott, kisemmizett

téltemető

főnév
 • kikeletnyíló, télihunyor, télike

szemforgató

melléknév
 • szenteskedő, képmutató, álszent, farizeus, kenetteljes, kétszínű, hamis, hipokrita

tisztelendő II.

főnév
 • (katolikus): pap, lelkész, lelkiatya, igehirdető, plébános, csuhás (pejoratív), lelki tanító (régies), reverendus (idegen)

vidít

ige
 • földerít, vidámít, élénkít, feldob (szleng)