számtan szinonimái

főnév
 • aritmetika (szaknyelvi), számolás, számvetés (régies)
 • matematika, mennyiségtan
 • számtanóra, matekóra (bizalmas), matek (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kitessékel

ige
 • kiutasít, kiadja az útját, kidob, kirak, kiűz, kiebrudal, kituszkol, kiteszi a szűrét, liakolbólít

mérgező

melléknév
 • mérges, toxikus (szaknyelvi), maszlagos (tájnyelvi), halálos, mortális (szaknyelvi), letális (szaknyelvi)
 • veszélyes, veszedelmes, ártalmas, káros, egészségtelen, bomlasztó, romboló, mételyező (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a számtan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sugdolódzás, sugdoló

főnév
 • suttogás, rebesgetés, súgás-búgás (pejoratív), titkolózás, susmus (bizalmas)

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem

redő

főnév
 • hajték (régies), hajtás, berakás, pliszé
 • ránc, barázda

pikáns

melléknév
 • erotikus, sikamlós, frivol, csiklandós, érzékcsiklandó, pajzán, pajkos, kétértelmű, malac
 • érzéki, kihívó, szexi, merész, izgató, ingerlő, érdekes
 • borsos, szaftos, illetlen, szemérmetlen, trágár, malac
 • csípős, fűszeres

szakember

főnév
 • szakértő, specialista, mester, iparos, hozzáértő, műértő, szaktudós, szaktekintély, illetékes, professzionista, profi (bizalmas), matador (szleng), penge (szleng), ász (szleng), professzor (szleng), nagyágyú (szleng)

szid

ige
 • szidalmaz, pirongat, dorgál, fedd, korhol, szapul (bizalmas), kritizál, lehord (bizalmas), csépel, csepül, ostoroz, veszekedik (valakire), megmossa a fejét, becsmérel, ócsárol, pocskondiáz, gyaláz, átkoz, nyüstöl (bizalmas), simfel (bizalmas), rútol (régies), mocskol (tájnyelvi), piszkol (tájnyelvi), lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lecsesz (szleng), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), ledorongol (bizalmas), helyretesz (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lebarmol (durva), lebasz (durva) Sz: szidja, mint a bokrot; a nyelvét köszörüli (valakin); lekapja a tíz körméről; helyére teszi; lehordja a sárga földig; leszúrja, mint a pengős malacot

öntudat

főnév
 • önérzet, öntudatosság, identitás
 • lelkiismeret, önismeret, tudat
 • eszmélet, éberség, józanság

osztag

főnév
 • kommandó, különítmény, alakulat, szakasz, raj, őrs, csoport, osztály (régies), brigád, csapat, trupp (régies), banda, részleg, egység

mar

ige
 • (állat): tép, harap, harapdál, marcangol, mardos
 • (rovar): csíp, szúr
 • csíp, éget, ingerel, esz
 • gyötör, emészt, furdal, mardos
 • bánt, bántalmaz, szapul (bizalmas), szól-szapul (tájnyelvi), rág (tájnyelvi)

összenő

ige
 • összeforr, begyógyul, beheged, összeforrad (tájnyelvi)
 • eggyé forr, eggyé válik
 • egybeépül, összeépül

szivarfa

főnév
 • bigebecő (tájnyelvi), trombitafa

táncmulatság

főnév
 • bál, táncestély, táncvigalom, tánc, muri (bizalmas), buli (bizalmas), dalidó (régies), döcögtető (tájnyelvi)

hajnalodik

ige
 • hajnallik, dereng, hasad a hajnal, pitymalodik, pitymallik (választékos), pirkad, virrad, pirkallik (tájnyelvi), pitymorodik (tájnyelvi), vidul (tájnyelvi)
 • reggeledik, világosodik, nappalodik

végeérhetetlen

melléknév
 • végtelen, végeszakadatlan, végeláthatatlan, határtalan, kifogyhatatlan, véget nem érő
 • örökös, állandó, folytonos, szüntelen, szünet nélküli

transzparens II.

főnév
 • felirat, kép, plakát
 • reklám

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

stílus

főnév
 • irály (régies), stíl (régies), toll (régies), szófűzés
 • irálynem (régies)
 • jelleg, szokás, vonás
 • kifejezésmód, beszédmód, beszédmodor, előadásmód, hangnem, írásmód, dikció (régies), nyelvezet, nyelvhasználat
 • viselkedésmód, modor, magatartás
 • munkamódszer
 • (régies): íróvessző (régies)

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

törleszkedik

ige
 • dörgölődzik, dörgölőzik, simul
 • hízeleg, hízelkedik, nyal (durva), nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), pedálozik (szleng)

szedés

főnév
 • betakarítás, behordás, begyűjtés
 • betűszedés
 • szöveg

rézkarc

főnév
 • rézmetszet, réz, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

szervezetlen

melléknév
 • irányítás nélküli, kaotikus, zűrzavaros, anarchikus, irreguláris (szaknyelvi)

trágárkodik

ige
 • disznólkodik, malackodik, illetlenkedik, szemérmetlenkedik