szeg1 szinonimái

ige
 • leszel, szel, levág, vág
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg (bizalmas)
 • (fogadalmat): nem tart meg, megtör
 • szegélyez, tűz, slingel (idegen), elvarr

szeg2 szinonimái

főnév
 • szög, stift (idegen), pecek, cövek, szegecs, nitt (szaknyelvi)

szeg3 szinonimái

főnév
 • szög, sarok, szeglet, szöglet, zug

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

udvar

főnév
 • porta
 • kert
 • (tájnyelvi): otthon, ház, telek
 • udvartartás, kíséret, slepp (bizalmas)
 • fényudvar, holdudvar
 • himlőfolt, areola (szaknyelvi)

kóborol

ige
 • járkál, jár-kel, jön-megy, csatangol, csavarog, kószál, kódorog, kóborog, tévelyeg, bolyong, tekereg, ténfereg, kujtorog, mászkál, cselleng, lődörög, kóricál, lóg (valahol) (bizalmas), őgyeleg, ődöng, lézeng, barangol, vándorol, csalinkázik, flangíroz (régies), bumlizik (bizalmas), flangál (bizalmas), császkál, csámborog, csamangol (tájnyelvi), csatrangol (tájnyelvi), lórász (tájnyelvi), bitangol (tájnyelvi) Sz: a csavargyárban dolgozik; az országot kerüli; bolyong, mint a vadludak; kalészol, mint a dongóbogár; kavillóban van; mindig a soron ül, mint az árva malac; nyakába veszi a világot; oda van kavillóban; odajár az ebadóba
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szeg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabász

főnév
 • szabó, szabómester

ringatódzik, ringató

ige
 • hintázik, ringatja magát, ring, himbálódzik, himbálózik

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa

pletykál

ige
 • pletyózik (bizalmas), pletykázik, karattyol (bizalmas), trécsel, traccsol (bizalmas), temondál (tájnyelvi), tereferél, cseveg, fecseg, híresztel, rebesget, terjeszt, csacsog-fecseg, locsog, suttog, súg-búg, kotyog, dumál, jabdos (tájnyelvi), toplakodik (régies), megszól, nyelvére vesz Sz: szájára vesz; megcsuszamodik az ajka

szán1

ige
 • sajnál, szánalmat érez, szánakozik, sajnálkozik, fájlal
 • röstell, bán, restell
 • eltervez, kijelöl, előirányoz
 • (valamire, valahova): felhasznál, fordít, áldoz
 • (valakinek): tartogat, címez, ad, szentel
 • (szánja magát vmire): eltökéli magát, elszánja magát, rászánja magát, vállal

szivárvány

főnév
 • írisz (idegen), égív (régies), bábabokra (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): szivattyú

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás

materialista

melléknév
 • anyagelvű, szabadgondolkodó

pác

főnév
 • páclé, szósz, csáva, csávázólé, cserzőlé
 • baj, kellemetlenség, slamasztika, szorult helyzet, kutyaszorító, kulimász (bizalmas), lekvár (szleng)

szorgalmas

melléknév
 • szorgos (választékos), szorgalmatos (régies), dolgos, törekvő, dolgos kezű, serény, buzgó, agilis, ügybuzgó, fáradhatatlan, munkaszerető, igyekvő, iparkodó, munkás (tájnyelvi), tevékeny, jódolgos (tájnyelvi), jóigyekezetű (tájnyelvi), aktív, hangyaszorgalmú, vasszorgalmú Sz: az ördögöt is kihajtaná a lyukából; olyan, akár a szítófa; ég a keze alatt a munka; emberül fog mindenhez; megfogja a végét a munkának

tarkít

ige
 • tarkáz, színez, színesít, cicomáz, cifráz, mintáz, variál, változatossá tesz
 • (bizalmas): megtűzdel, megspékel

háló I.

melléknév
 • alvó, megszálló

vendéglő

főnév
 • étterem, kisvendéglő, falatozó, ételbár, étkezde, étkező, kifőzde, resti (bizalmas), fogadó, csárda, vendégfogadó, éhezde (szleng), lóbüfé (szleng), lordok háza (szleng), söröző, kocsma, lebuj (szleng)

túlmunka

főnév
 • túlóra, túlórázás, pluszmunka

szegénység

főnév
 • pénzzavar, pénztelenség, pénzszűke, szűkölködés, nélkülözés, nincstelenség, szegénysor (tájnyelvi), koldusbot, pauperitás (idegen), éhkopi (tájnyelvi), ínség, nyomor, nyomorúság, córesz (szleng) Sz: vastag abrosz, vékony ebéd
 • a szegények
 • hiány, fogyatékosság

svindli

főnév
 • csalás, szédelgés, szélhámosság
 • becsapás, szemfényvesztés
 • csalós kártyajáték

szétágazik

ige
 • elágazik, kettéágazik, szerteágazik, széttart, szétiránylik (régies), szétválik, divergál (szaknyelvi), (vélemény) megoszlik

tribün

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus (régies)
 • lelátó, karzat, nézőtér

személyazonosság

főnév
 • identitás, kilét

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

szimbólum

főnév
 • jelkép, embléma, jel, metafora (szaknyelvi)

túláradó

melléknév
 • határtalan, nagyfokú, bőséges, elapadhatatlan, túlzott, fékezhetetlen, fékevesztett, gáttalan