roletta szinonimái

főnév
 • roló, redőny, ablakredőny, görfüggöny (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a roletta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendbontó

melléknév
 • rendzavaró, csendháborító, zavargó, engedetlen, renitens (idegen), rendetlenkedő, bujtogató, zavarkeltő, felforgató, zendülő, fölkelő, lázadó, rebellis (idegen)

perjel

főnév
 • rendházfőnök, házfőnök, prior, gvárdián (régies)

passzíroz

ige
 • átnyom, áttör, pépesít
 • (régies): (vívásban) hárít

ósdi

melléknév
 • ó, régimódi, divatjamúlt, idejétmúlt, levitézlett, ódivatú, elavult, avítt, avatag, avas, őskori (bizalmas), kőkori (bizalmas), elévült, ásatag, korszerűtlen, túlhaladott, kopott, poros, muzeális
 • maradi, vaskalapos, haladásellenes, konzervatív, óhitű, atavisztikus (választékos)

rezgőfű

melléknév
 • gyöngyöcske, máriakönnye, máriatábla, remegőfű, reszketőfű

skalp

főnév
 • (szleng): trófea

nász

főnév
 • (választékos): házasság, frigy, házasságkötés, esküvő, menyegző, lakodalom, egybekelés, összekelés, lagzi
 • (választékos): párosodás, párzás, közösülés, koitusz (szaknyelvi), nemi érintkezés
 • (tájnyelvi): szülőtárs
 • apatárs, nászatya, nászapa
 • anyatárs, nászanya, nászasszony

művelődésügy

főnév
 • kultúra, oktatásügy

lábazat

főnév
 • talapzat, aljzat, alapzat, alapozás, posztamens (idegen), fundamentum

néző I.

melléknév
 • figyelő, szemlélő, bámészkodó
 • (régies): jósló, varázsoló, jövendölő

sötétedik

ige
 • alkonyodik, leszáll az alkonyat, szürkül, esteledik, árnyallik (tájnyelvi), hankalodik (tájnyelvi), barnul (tájnyelvi)
 • sötétül
 • elsötétedik, elborul, felhőbe borul
 • elkomorul, elkedvetlenedik

százéves

melléknév
 • százesztendős

földalatti II.

főnév
 • metró, mélyvasút, kéregvasút, kismetró (bizalmas)

tréfa

főnév
 • móka, vidámság, csíny, csínytevés, bohóság, csel, ugratás, hecc, évődés, huncutság, húzás (bizalmas), ingerkedés, szórakozás, muri
 • vicc, élc (régies), humor, komikum

tanulmányoz

ige
 • megvizsgál, megszemlél, megnéz, áttekint, átvizsgál, elolvas, szemügyre vesz, búvárol
 • foglalkozik (valamivel), ismerkedik (valamivel), elemez, analizál, kutat, studíroz (bizalmas)

romboló I.

melléknév
 • bomlasztó, züllesztő, destruktív (idegen), mételyező (régies), ártalmas, veszélyes, káros, pusztító, mérgező, veszedelmes

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

sehonnan

határozószó
 • semerről, sehonnét (tájnyelvi)

talpal

ige
 • jár-kel, fáradozik, lót-fut, kutyagol, gyalogol, baktat, ballag, utánajár, lábal (tájnyelvi)

röpcédula

főnév
 • reklámcédula, szórólap
 • röplap, röpirat

pincér

főnév
 • felszolgáló, éthordó, főúr, kellner (régies), pinkli (tájnyelvi), csalinger (szleng)

settenkedik

ige
 • setteng, sündörög, senderkedik (tájnyelvi), seppenkedik (tájnyelvi), setrenkedik (tájnyelvi), somfordál, sompolyog, kujtorog, lopakodik, lopódzik, ólálkodik, oldalog, oson, surran
 • rejtőzik, lappang, bujdokol
 • (valaki körül): forgolódik, lábatlankodik

tanonc

főnév
 • segéd, inas, gyakornok
 • tanítvány, diák, növendék, tanuló