övez szinonimái

ige
 • átköt, körülköt, átfog, felövez (régies)
 • körülvesz, koszorúz (régies), körülölel, körülfog, szegélyez, körülzár, környékez (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puszta II.

főnév
 • róna, füves vidék, pusztaság, mező, préri, pampa
 • parlag
 • major

bacilus

főnév
 • baktérium, baci (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a övez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őrlődik

ige
 • töredezik, kopik
 • darálódik
 • emésztődik, gyötrődik, kínlódik, rágódik, eszi magát(bizalmas)

népes

melléknév
 • forgalmas, zsúfolt, tömött, élénk, hemzsegő
 • lakott, látogatott
 • kiterjedt (rokonság)
 • nagy létszámú

nahát

indulatszó
 • (bizalmas): ejha
 • nos, no, nohát, hát, tehát, egyszóval

mélyenszántó

melléknév
 • alapos, mélyreható, tartalmas, intenzív, mély, beható, megalapozott, logikus, átgondolt

összenő

ige
 • összeforr, begyógyul, beheged, összeforrad (tájnyelvi)
 • eggyé forr, eggyé válik
 • egybeépül, összeépül

pihen

ige
 • ledől, hűsöl, fekszik, hever, alszik, pauzál (régies), sziesztázik (bizalmas), ejtőzik, rostokol, pihenőt tart, lazít, lustálkodik, javádzik (tájnyelvi), szusszan (tájnyelvi), pamlagol (tájnyelvi)
 • kikapcsolódik, üdül, szórakozik
 • nyugszik

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

materializmus

főnév
 • anyagelvűség, anyagelviség(idegen)

kiadó I.

melléknév
 • bérelhető, bérbe vehető, bérbe adó, elfoglalható, igénybe vehető

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

ráígér

ige
 • felülígér, túltesz (tájnyelvi), rálicitál, túllicitál, rátromfol (régies)

érdemi

melléknév
 • érdemleges, lényegi, lényegbevágó, lényeges

szikkad

ige
 • szárad, keményedik, szilárdul, fuvakodik (tájnyelvi), szivalkodik (tájnyelvi)

skatulya

főnév
 • szelence (régies), skátulya (régies), katulya (régies), iskátula, doboz, dobozka (bizalmas), dobosz (régies), tobosz (régies), ládika, tok, kazetta
 • pakli (tájnyelvi), csomag
 • (szleng): csoroszlya, banya (pejoratív), szatyor (durva), sárkány

pacák

főnév
 • ember, férfi, személy, alak, illető, fazon (szleng), fickó, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), pofa (szleng), fej (bizalmas), ürge (szleng), krapek (szleng), hapsi (bizalmas), tag (bizalmas), pali (szleng), manus (szleng), muksó (szleng), csávó (szleng), szivar (bizalmas), pók (szleng)

önzetlen

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, altruista (választékos), altruisztikus (idegen), emberbaráti, nemes lelkű, jószívű, jólelkű, jóindulatú, jóakaratú, filantróp

páva

főnév
 • kalekuti pulyka (régies)
 • (pejoratív): piperkőc, divatmajom

séta

főnév
 • járás, gyaloglás, mozgás, testmozgás, levegőzés, kirándulás, kimozdulás, forduló (bizalmas)
 • sétálás, sétafikálás (bizalmas), korzózás (bizalmas), kószálás, kódorgás (bizalmas), őgyelgés (pejoratív), csatangolás, lődörgés (pejoratív), koslatás (szleng)

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

nézőpont

főnév
 • szempont, szemszög, álláspont, felfogás, beállítottság, aspektus, perspektíva

pénzügyi

melléknév
 • financiális (idegen), materiális, anyagi

sírkereszt

főnév
 • fejfa, fakereszt, keresztfa, kereszt, sírkő