raktároz szinonimái

ige
 • tárol, tároz, felhalmoz, félretesz, elhelyez, deponál (szaknyelvi)
 • bespejzol (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tájék

főnév
 • táj, vidék, környék
 • országrész, régió

felenged, fölenged

ige
 • felbocsát, felereszt, fellő, kilő
 • (tájnyelvi): felhígít, felvizez
 • megenyhül, megbocsát, megengesztelődik
 • kienged, feloldódik, felolvad, felmelegedik, megenged (tájnyelvi)
 • kikapcsolódik, kipiheni magát, lazít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a raktároz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

profit

főnév
 • nyereség, jövedelem, haszon, értéktöbblet, tőkehaszon (régies), sáp (bizalmas), hozadék (szaknyelvi), kereset, gyarapodás, kihozatal (szaknyelvi), kinyerés (szaknyelvi)

összevásárol

ige
 • megvásárol, összevesz, felvásárol

ősbemutató

főnév
 • premier, bemutató

nyárs

főnév
 • karó, fapálca, hegyesvas (tájnyelvi), szúróvas
 • (régies): dárda, kopja, lándzsa, tőr, gerely

rádiótelefon

főnév
 • mobiltelefon, mobil (bizalmas), bunkofon (tréfás)

rokonszenvez

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

mintaszerű

melléknév
 • példás, példaszerű, eszményi, ideális, követendő, tökéletes, hibátlan, elsőrendű, klasszikus, példányos (régies), példamutató, kifogástalan, feddhetetlen, irányadó, kiváló

mészkő

főnév
 • márga, holdtajték (régies)

könyvespolc

főnév
 • könyvállvány, könyvtartó, téka (idegen)

mulattató I.

melléknév
 • mulatságos, nevetséges, vidító (régies), szórakoztató, szellemes, vicces, humoros, komikus, kacagtató, mókás

rőt

melléknév
 • barnásvörös, vörhenyes, rozsdavörös, vörösbarna, vörösesbarna, bronzszínű, vereses (tájnyelvi)
 • vörös

sömör

főnév
 • herpesz, sömörög (tájnyelvi), bőrszenny (régies), kiütés, pörsenés

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik

tervszerűtlen

melléknév
 • ötletszerű, átgondolatlan, véletlenszerű
 • céltalan

szkeptikus

melléknév
 • kételkedő, kétkedő, hitetlenkedő, hitetlen

rámol

ige
 • rakosgat, rendezget, rendez, rakodik, pakol (bizalmas), pakolászik (bizalmas), rendezkedik, takarít

prezentál

ige
 • bemutat, kiállít
 • előterjeszt, előad, megmutat, közzétesz, produkál, exponál (idegen), tálal (bizalmas), tolmácsol
 • benyújt, beterjeszt, indítványoz, javasol
 • ajándékoz, ad, adományoz
 • átnyújt, átad, odaad, rendelkezésre bocsát
 • (prezentálja magát): bemutatkozik, tiszteleg, megjelenik

reszelő

főnév
 • ráspoly, ráspolyozó
 • körömreszelő, körömráspoly

színez

ige
 • árnyal, kiszínez, beszínez, kifest
 • színesít, tarkít, szépít, élénkít

realista

melléknév
 • reális, realisztikus (idegen), élethű, valósághű

pakol

ige
 • csomagol
 • rakodik, rámol, rendezget, rakosgat

rigmus

főnév
 • versike, versezet, vers, mondóka, réja, kádencia (régies), csasztuska (régies), csujogató (tájnyelvi), csujogatás (tájnyelvi)

szívélyes

melléknév
 • szívből jövő, bensőséges, kedves, meleg, kordiális (régies), barátságos, baráti, nyájas, szíves, közvetlen, atyafiságos (régies)
 • udvarias, szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, jóakaratú, figyelmes