sorakozó szinonimái

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

agresszor

főnév
 • támadó, betolakodó, elnyomó, betörő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sorakozó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sebesség

főnév
 • gyorsaság, iram, tempó, velocitas (idegen), celeritás (idegen)
 • fürgeség, élénkség, mozgékonyság

ráborít

ige
 • ráönt, leönt, rázúdít, ráfolyat, rádönt
 • ráterít, beborít, betakar, ráhúz, ráad, rátesz, rátakar (régies), ráföd (régies)
 • (régies): rávarr

prezentál

ige
 • bemutat, kiállít
 • előterjeszt, előad, megmutat, közzétesz, produkál, exponál (idegen), tálal (bizalmas), tolmácsol
 • benyújt, beterjeszt, indítványoz, javasol
 • ajándékoz, ad, adományoz
 • átnyújt, átad, odaad, rendelkezésre bocsát
 • (prezentálja magát): bemutatkozik, tiszteleg, megjelenik

pálmaház

főnév
 • üvegház, télikert, növényház

simafenyő

melléknév
 • árbocfenyő, selyemfenyő

szárnyas I.

melléknév
 • szárnyaló, repülő

odakap

ige
 • odanyúl, hozzáér
 • odaránt, magához ránt
 • (bizalmas): megég, leég, odakozmál, lekozmásodik
 • (tájnyelvi): odaszokik

nyolcszög

főnév
 • oktogon (választékos)

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom

orgonál

ige
 • (tájnyelvi): bőg, bömböl, sír, üvölt
 • (szél): zúg, üvölt

szeletel

ige
 • szel, szeldel (tájnyelvi), vág, metél, szabdal, aprít, elvág, elmetsz, felvág, szétvág, koncol, felmetél, gerezdel (tájnyelvi), trancsíroz

szobrászat

főnév
 • szobrászművészet, képfaragás (régies), plasztika

gramofonlemez

főnév
 • hanglemez, lemez

ülőhely

főnév
 • hely, férőhely, ülés, ülőke

tetőcserép

főnév
 • cserép, cserépzsindely (tájnyelvi)

soros

melléknév
 • következő, soron következő, soron lévő
 • (szaknyelvi): főáramkörű, lépcsős (régies), kaszkád (régies)

sarkítás

főnév
 • polarizálás (idegen), polarizáció (idegen)
 • kiélezés

szakadék

főnév
 • meredély (választékos), hasadék, hasadás, mélység, mélyedés, meredek, horhos (tájnyelvi)
 • völgyszoros, völgyzug, kanyon, völgykatlan
 • vízmosás, szurdok, szoros
 • űr, hiány, megsemmisülés
 • romlás, bukás, pusztulás, örvény (régies)
 • ellentét, különbség, nézeteltérés
 • (régies): hulladék, foszlány, pőszlék (tájnyelvi), foncsika (tájnyelvi)

termelés

főnév
 • gyártás, előállítás, produkció, készítés, létrehozás, feldolgozás, összeállítás, összeszerelés, kinyerés (szaknyelvi)

stabil

melléknév
 • szilárd, biztos, fix, rögzített, álló, állékony (régies)(idegen)
 • állandó, változatlan, maradandó, tartós, végleges
 • biztos, biztonságos, erős, megbízható

ráhárul

ige
 • ránehezedik, rászakad, rákerül, rájut, rázúdul, osztályrészül jut, feladatává lesz, kötelességévé lesz, ráháramlik (régies), rászármazik

szamárság

főnév
 • ostobaság, badarság, baromság, butaság, oktalanság, csacsiság, csacskaság (választékos), bohóság, bolondság, idétlenség, zöldség (bizalmas), képtelenség, sületlenség, süketség (bizalmas), blődség, zagyvaság, buta beszéd, hülyeség, marhaság (bizalmas)

tészta

főnév
 • tésztaféleség, tésztaétel
 • száraztészta
 • (régies): kovász, élesztő, erjesztő, kelesztő (régies), savanyító
 • (szleng): hazugság, ámítás, hadova (szleng), hamuka (szleng), kefe (szleng)