szag szinonimái

főnév
 • illat
 • aroma
 • bűz, büdösség, bűzösség, ájer (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomán

névutó
 • alapján, segítségével, következtében, kiindulva (valamiből)

távolodik

ige
 • távozik, távolít, arrébb megy
 • elidegenedik, elhidegedik, elhidegül, elfordul, kiszeret (valakiből), közömbössé válik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szag szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sorrend

főnév
 • rend, sor, szer (tájnyelvi), időrend, sorrendiség, következés, egymásutániság, konszekúció (választékos)
 • rangsor, ranglétra, helyezés, besorolás
 • értékrend, hierarchia

régóta

határozószó
 • régtől fogva, régentől (tájnyelvi), régesség óta (tájnyelvi), időtlen idők óta, emberemlékezet óta, ősidők óta, amióta az eszemet tudom, amióta a világon vagyok, mióta kétágú vagyok

rajzoló

főnév
 • grafikus, illusztrátor, karikaturista, képíró (régies)
 • (szleng): tolvaj, zsebtolvaj, zsebmetsző, zsebvágó (régies), zsebes (szleng)

pékség

főnév
 • sütöde, péküzem, pékműhely, sütőház (régies), bekeráj (tájnyelvi)
 • péküzlet, kenyeresbolt, kenyeres, pékbolt
 • pékipar, pékmesterség, sütőipar

súlypont

főnév
 • középpont, tömegközéppont (szaknyelvi)
 • metszéspont, baricentrum (idegen)
 • sarokpont (választékos)

szépségápolás

főnév
 • kozmetika, pipere, szépészet (régies), szépítkezés

osztályrész

főnév
 • örökség, hagyaték, járandóság, juss (tájnyelvi), részesedés, kontingens, hányad
 • sors, végzet

olvad

ige
 • folyósodik, cseppfolyósodik
 • felenged, enyhül
 • lágyul
 • oldódik, szétoszlik
 • ellágyul, meghatódik, elérzékenyül
 • fogy, apad, csökken

madárszó

főnév
 • madárhang, madárfütty, fütty, madárdal, madárcsicsergés

örökösödés

főnév
 • öröklés
 • utódlás

szétomlik

ige
 • szétmállik, szétesik, széthull, szétmegy
 • (haj): elomlik, szétterül

tábornagy

főnév
 • marsall, fővezér

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

vámőr

főnév
 • vámtiszt, vámtisztviselő, vámhivatalnok, vámos, finánc (régies)

töltődik

főnév
 • telik
 • emelkedik

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

sokk

főnév
 • megrázkódtatás, csapás, trauma (idegen), ijedség, megpróbáltatás

szélhámos I.

melléknév
 • hóhányó, szédelgő, csaló, széltoló (bizalmas), link (szleng), simlis (szleng), firkás (szleng), megbízhatatlan, nagyzoló
 • (tájnyelvi): lógós (ló)

torkoskodik

ige
 • nyalakodik, nyalánkoskodik, eszeget, nassol (bizalmas), kuktálkodik (tájnyelvi), pákosztoskodik (tájnyelvi), pákoszkodik (tájnyelvi), kortyoskodik (tájnyelvi)

szalutál

ige
 • tiszteleg
 • köszön, üdvözöl
 • kegyelettel adózik (valakinek)

rendező I.

melléknév
 • szabályozó, igazgató, rendszerező

szemgolyó

főnév
 • szemteke, szemgömb (régies)

tökéletlen

melléknév
 • hibás, kidolgozatlan, kezdetleges, kiforratlan, éretlen, elégtelen, hiányos, befejezetlen, bevégzetlen, csonka
 • ostoba, buta, együgyű, hülye, féleszű, félbolond, esztelen, fafejű, tökfejű, tökkelütött, gyenge, ütődött (bizalmas), félnótás, süket (szleng), hibbant, félkegyelmű, bárgyú, gyengeelméjű