torkoskodik szinonimái

ige
 • nyalakodik, nyalánkoskodik, eszeget, nassol (bizalmas), kuktálkodik (tájnyelvi), pákosztoskodik (tájnyelvi), pákoszkodik (tájnyelvi), kortyoskodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

legördül

ige
 • leereszkedik, lemegy, leszalad, leszáll
 • legurul, lehengeredik, legörög
 • lecsúszik

szimatol

ige
 • szaglál, szaglász, bűzöl (tájnyelvi), csapáz (szaknyelvi)
 • sejt, sejdít, gyanít, orront (régies), megérez
 • figyel, vizsgálódik, fürkészik, vizslat, kémlelődik, kémkedik, nyomoz, szaglász, spionkodik, keres, kutat, puhatolódzik, tudakozódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a torkoskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

természetjáró

melléknév, főnév
 • turista, országjáró, kiránduló

szomszédság

főnév
 • közelség, közellét, tőszomszédság, szomszéd, környék
 • lakóközösség

szimbolikus

melléknév
 • jelképes, képletes, átvitt, metaforikus

süket

melléknév
 • siket (választékos), nagyothalló, csökkent hallóképességű, halláskárosult, töksüket (bizalmas), földsüket (bizalmas), sükebóka (tájnyelvi), nehézhalló (tájnyelvi) Sz: nem hallja a harangszót; a fülén ül; süket, mint az ágyú
 • (bizalmas): botfülű
 • figyelmetlen, szórakozott
 • közönyös, érzéketlen
 • ügyefogyott, együgyű, ostoba, fafejű, szamár, tökfilkó, nehézfejű, kuka (tájnyelvi), buta, bárgyú, tompa agyú, mafla, hülye
 • (telefon): rossz, néma
 • (szleng): unalmas, haszontalan
 • felesleges
 • (vidék): csendes, néma, elhagyatott

tiszteletreméltó

melléknév
 • tisztes, tekintélyes, respektábilis (régies)

udvarhölgy

főnév
 • palotahölgy (régies)

ripsz-ropsz

határozószó
 • gyorsan, egykettőre, hamar, sietve, hamarjában, hirtelen, tüstént, azonnal, rögtön, üstöllést (tájnyelvi)
 • sebtében, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

repedés

főnév
 • szakadás, hasadás
 • hézag, nyílás, rés, rianás, vágás, hasíték, repesztés, bevágás, szakadás, hasadék, szakadék, fissura (idegen), ruptúra (idegen), lék, apertúra (szaknyelvi), törésvonal, vicsor (tájnyelvi)

napraforgómag

főnév
 • szotyola, makuka (tájnyelvi), szotyi (bizalmas)

ruhatáros

főnév
 • ruhatárnok (régies)

uralkodás

főnév
 • országlás, uralom, hatalom, kormányzás

vám

főnév
 • vámilleték, vámdíj, tarifa
 • járandóság
 • vámház, vámhely, vámhivatal, vámhíd

jogkör

főnév
 • hatáskör, tevékenységi kör, jogosítvány, illetékesség, szféra (régies)
 • hatalom, befolyás, uralom

zörej

főnév
 • nesz, zaj, zörgés, hang

tornyosul

ige
 • tornyosodik, torlódik, emelkedik, halmozódik, felhalmozódik, összegyűl, összegyűlik

terítő

főnév
 • takaró, lepel, ágytakaró, huzat, borítás, kendő, fedőponyva, pléd
 • abrosz, asztalkendő, asztalterítő
 • (régies): ravatal
 • (régies): asztalnok (régies), étekosztó (régies), tálnok (régies)

tudós II.

főnév
 • kutató, bölcselő, gondolkodó, szakember, mester, magiszter (régies), akadémikus

záróvonal

főnév
 • határvonal
 • kordon

tömlő

főnév
 • tartály, zsák
 • (szaknyelvi): ciszta (szaknyelvi), tüsző (szaknyelvi)
 • kerékpárgumi, kerékpárbelső, belső gumi, gumibelső, belső (bizalmas)
 • öntözőcső, gumicső, locsolócső, slag (bizalmas), cső

szőrme

főnév
 • prém, bunda, boa
 • irha

tutaj

főnév
 • úszómű, talp (régies), tombác (régies), duláb (tájnyelvi)

zord

melléknév
 • szigorú, rideg, mogorva, hűvös, morc, komor, zordon (választékos), marcona
 • barátságtalan, sivár, kopár, kietlen, puszta, lakatlan, vad
 • hideg, kegyetlen, kemény, zimankós, fagyos, metsző, éles, mostoha, vad, farkasordító, kutyagombolyító (tájnyelvi), viharos
 • kedvezőtlen, nyomasztó, gyászos, sötét, fekete, szomorú, örömtelen, kedvetlen
 • kérlelhetetlen, könyörtelen, kegyetlen, kőszívű