színültig szinonimái

határozószó
 • tele, színig, csordultig, telis-tele, csurranásig (tájnyelvi), színest (tájnyelvi), zsúfolásig

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

apró-cseprő

melléknév
 • apró, aprócska, kicsi, kicsiny, pici, parányi, cseprő-csupró (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi)
 • kisszerű, jelentéktelen, lényegtelen, pitiáner (bizalmas), elhanyagolható, mellékes, haszontalan, dibdáb, csip-csup, piszlicsáré (bizalmas), vicik-vacak, vacak, bagatell, szir-szar (durva)

délszaki

melléknév
 • forró égövi, trópusi, tropikus (szaknyelvi), egyenlítői
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színültig szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szentírás

főnév
 • Biblia, a könyvek könyve, az Írás, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

sanzon

főnév
 • dal, táncdal, sláger, megzenésített vers

rágyújt

ige
 • felgyújt, feléget, felperzsel (választékos), fejére gyújt
 • cigarettára gyújt, rácsihol (régies), rápipál (tájnyelvi), rábagózik (szleng)
 • (dalra): rákezd, belekezd, elkezd, rázendít, hozzáfog, belekap

szétszór

ige
 • széjjelszór, szerteszór, elhint, széthint, elpotyogtat, eldobál, szétdobál, széjjeldobál, elhány, széthány, széjjelhány, szétgór (tájnyelvi)
 • (pénzt): elszór, elherdál, elprédál, elver, elpazarol, elveszteget, elfecsérel, eltékozol
 • szétver, szétkerget, széjjelkerget, szétugraszt, széjjelugraszt, feloszlat

tanácskozás

főnév
 • értekezlet, értekezés, megbeszélés, összejövetel, ülés, gyűlés, eszmecsere, tárgyalás, ankét, paláver (bizalmas), konferencia, kongresszus, konzílium (szaknyelvi), konzultáció, konzultálás, szeminárium (régies), kollokvium, szimpózium (idegen)
 • szinódus (idegen), zsinat
 • konklávé (idegen)

paszomány

főnév
 • paszománt (régies), zsinór, zsinórozás, zsinórdísz, sujtás (régies), vitézkötés (régies), szalag

pápaság

főnév
 • szentszék
 • pápizmus

megkönnyít

ige
 • egyszerűsít, leegyszerűsít, könnyít, csökkent, előmozdít, támogat, felkarol, segít, felment, tehermentesít
 • enyhít, megenyhít, javít, mérsékel, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

petróleum

főnév
 • világítóolaj, petrol (tájnyelvi), petró (bizalmas), nafta (régies), lámpaolaj (tájnyelvi)
 • kőolaj, nyersolaj

tárgyas

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

tészta

főnév
 • tésztaféleség, tésztaétel
 • száraztészta
 • (régies): kovász, élesztő, erjesztő, kelesztő (régies), savanyító
 • (szleng): hazugság, ámítás, hadova (szleng), hamuka (szleng), kefe (szleng)

helyre

melléknév
 • ügyes, derék, talpraesett, fürge (régies)
 • helyes, jóképű, szemrevaló, csinos, nyalka, fess

visszaver

ige
 • visszaüt
 • elhárít, megfékez, meggátol, megállít, leszerel, kivéd, visszaszorít, visszavet, meghiúsít
 • visszatükröz, visszasugároz, reflektál
 • ismétel, visszhangoz, rezonál
 • (érvet): megcáfol, meghazudtol, tagad, megdönt, ellene áll (régies)

ünneprontó

melléknév
 • örömrontó, mulatságrontó, játékrontó

szirén

főnév
 • sellő, hableány
 • csábnő, démon

szemlélet

főnév
 • nézés, szemlélés, szemle, látás, szemmel tartás, szemlélődés
 • felfogás, nézet, látásmód, szemléletmód, közelítésmód, beállítottság, meggyőződés

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

úttörő II.

főnév
 • előfutár, előharcos, pionír (idegen)

szolid

melléknév
 • tisztességes, megbízható, becsületes, tisztes, kiegyensúlyozott, rendezett életű, komoly, megállapodott, higgadt, mérsékelt, mértéktartó, megfontolt
 • (régies): szilárd, masszív, stabil
 • (vállalkozás): józan, megalapozott, kockázatmentes
 • egyszerű, szerény, dísztelen, csendes, szelíd, szende, visszahúzódó, tartózkodó, jámbor, szemérmes, visszafogott, decens (választékos), ízléses, diszkrét

síremlék

főnév
 • sírkő, síroszlop, sírkereszt, fejfa
 • kripta, mauzóleum, sírház (régies), (török) türbe

takarít

ige
 • tisztít, tisztogat, megtisztít, rendet rak, rámol, csinosít, pucol (bizalmas), pucovál (bizalmas), seper, porol
 • selejtez, kiszór, kiönt, kidob, kidobál, kihajít, kihajigál, szelektál
 • arat, begyűjt, behord, betakarít, takar (tájnyelvi)

ülepedik2

ige
 • leül, megtelepszik, letelepedik