visszaver szinonimái

ige
 • visszaüt
 • elhárít, megfékez, meggátol, megállít, leszerel, kivéd, visszaszorít, visszavet, meghiúsít
 • visszatükröz, visszasugároz, reflektál
 • ismétel, visszhangoz, rezonál
 • (érvet): megcáfol, meghazudtol, tagad, megdönt, ellene áll (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dominál

ige
 • többségben van, fölényben van, túlsúlyban van, ural, uralkodik
 • kimagaslik, kitűnik, kiválik, kiemelkedik
 • (régies): birtokol

lehord

ige
 • levisz, leszállít, lehurcol
 • lemos, lesodor
 • megszid, összeszid, megdorgál, lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), megszapul (régies), letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi), lekap a tíz körméről
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a visszaver szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vezérkar

főnév
 • táborkar, hadseregtörzs, generálstáb (idegen), stáb (idegen), generálkommandó (idegen), főparancsnokság

utálat

főnév
 • utálkozás, undor, undorodás, iszony, iszonyat, iszonyodás, csömör, irtózat, hányinger, émelygés, ellenérzés, averzió (régies), borzadás, ellenszenv, antipátia, visszarettenés, utálság (tájnyelvi), gyűlölet
 • ocsmányság, undokság, borzadály

tűzdel

ige
 • tűzöget
 • (növényt): ültet, pikíroz (szaknyelvi)
 • hímezget, varrogat, öltöget
 • spékel (szaknyelvi)
 • told, hozzátold
 • (szöveget): élénkít, tarkít, változatossá tesz

térköz

főnév
 • szünet, vakrész (szaknyelvi), spácium (szaknyelvi), hézag, köz, rés, hely
 • sorköz, szünet, szakadás
 • távolság, szélesség, fesztávolság
 • hatósugár (szaknyelvi)
 • mozgástér, biztonsági köz

visz

ige
 • hord, cipel, hordoz, hurcol, vonszol
 • vezet, kísér
 • szállít, szállítmányoz, fuvaroz
 • juttat (valahová), továbbít, küld, terjeszt
 • beoszt, berendel, beutal
 • sodor, ragad, repít, hömpölyget
 • elér (valamit), jut (valamire), megvalósít, megalkot
 • rábír, ösztönöz, sarkall, indít, hajt, késztet, rávesz, kényszerít
 • vezet, nyílik, halad (valamerre)
 • folytat, űz, gyakorol
 • irányít, igazgat, vezérel, kormányoz

szökés

főnév
 • menekülés, menekvés, elmenekülés, télak (bizalmas), dezertálás (idegen)
 • (régies): szökkenés, ugrás
 • (tájnyelvi): tánc, táncolás

szívélyes

melléknév
 • szívből jövő, bensőséges, kedves, meleg, kordiális (régies), barátságos, baráti, nyájas, szíves, közvetlen, atyafiságos (régies)
 • udvarias, szolgálatkész, készséges, előzékeny, jóindulatú, jóakaratú, figyelmes

pikoló

főnév
 • kisfuvola, pikula (régies)
 • söröspohár
 • (régies): szimpla (kávé)
 • (régies): borfiú (régies), pincérfiú, pincértanuló

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

koromfekete

melléknév
 • szénfekete, szurokfekete, éjfekete, ébenfekete, hollófekete, koromsötét, vaksötét, szuroksötét, éjsötét

visszavonulás

főnév
 • meghátrálás, retiráda (szaknyelvi)
 • takarodó
 • félreállás, visszahúzódás, elzárkózás, eltemetkezés
 • leköszönés, lemondás, távozás, búcsúzás
 • nyugdíjba menetel

vetélés

főnév
 • abortusz, abortálás, magzatvesztés (szaknyelvi), művi vetélés, méhkaparás, kaparás (bizalmas), küret (szaknyelvi), magzatelhajtás, terhességmegszakítás, angyalcsinálás (régies)
 • koraszülés

zuhanás

főnév
 • esés, hullás, potyogás, pottyanás
 • csökkenés, romlás, apadás, hanyatlás
 • elvágódás, elbukás, elesés, bukás
 • zuhanórepülés, bukórepülés

vonalaz, vonaloz

ige
 • léniáz (idegen), csíkoz, sraffoz (szaknyelvi)

útszéli

melléknév
 • út menti, útféli (régies)
 • ízléstelen, közönséges, alpári, durva, goromba, ocsmány, ordináré, triviális (régies), vulgáris, faragatlan, bárdolatlan
 • trágár, obszcén, vaskos
 • erkölcstelen, jellemtelen, gátlástalan, aljas, elítélendő

zsíroz

ige
 • ken, olajoz, smírol (szaknyelvi)
 • trágyáz, feljavít