példakép szinonimái

főnév
 • példa, eszménykép, eszmény, mintakép, minta, ideál, példánykép (régies), mustra (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gumibot

főnév
 • jelzőbot, belügyi kolbász (tréfás), népnevelő (tréfás), rendőrkolbász (tréfás), suhi (szleng), szalámi (szleng)

nyom2

főnév
 • lábnyom, lépés, kerékvágás, nyomdok, jel, bélyeg, csapás, csapa (tájnyelvi), pont, folt, petty, pecsét, rajzolat
 • maradvány, jel, hely, árnyék, emlék, ismertetőjegy, reziduum (szaknyelvi), eredmény, bizonyíték, tanújel, lelet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a példakép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

panaszkodik

ige
 • panaszolkodik (régies), panaszol, kesereg, sír-rí, zsörtölődik, morog, zsémbel, sopánkodik, sír (szleng), siránkozik, nyavalyog, óbégat, jajgat, jajong, jajveszékel, nyafog, lamentál (bizalmas), abajog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), sápékodik (tájnyelvi), sápít (tájnyelvi), rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi), rovázik (szleng) Sz: sok baja van, mint a rossz malomnak
 • panaszt tesz, panaszt emel, panasszal él, reklamál, kifogásol

nyúlvány

főnév
 • kiágazás, ág, hajtás, szál, kinövés, sarj
 • szárny, földnyelv

nyalánk

melléknév
 • torkos, pákosztos (tájnyelvi), nyalakodó, édesszájú, ínyenc, gourmand (idegen)
 • ínycsiklandó, étvágygerjesztő

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

partner

főnév
 • társ, barát, pár, kedves, szerető, élettárs, vágytárs (régies)
 • üzlettárs, kolléga
 • szövetséges
 • táncpartner
 • (szaknyelvi): ellenfél, küzdőfél, küzdőtárs

próbatétel

főnév
 • kipróbálás, próbatét, kísérlet, próba
 • megpróbáltatás, igénybevétel
 • vizsga (választékos), teszt

megmámorosodik

ige
 • megittasodik, megrészegedik, megrészegszik, berúg, fejébe száll az ital
 • megittasul, elkábul
 • megörül, jó hangulata lesz

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

megszeret

ige
 • megkedvel, beleszeret (valakibe), szívébe zár, megbarátkozik (valakivel, valamivel)

puskaműves

főnév
 • puskakészítő, fegyverkovács

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem

ezüstműves

főnév
 • ötvös, ékszerész, filigránkészítő (régies)

szurony

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

szaglik

ige
 • szagot áraszt, szagzik (tájnyelvi), bűzlik, szagot ad, szaga van, szagosodik, bomlik, áporodik, illatozik (pejoratív)

pelenkáz

ige
 • tisztába tesz

palántál

ige
 • ültet, palántáz, plántál (régies), dugványoz

politikus II.

főnév
 • államférfi

sül2

főnév
 • tarajos sün, sün, sündisznó, szőrdisznó (régies)

perzsa I.

melléknév
 • iráni

odamarad

ige
 • odavész, meghal
 • ott marad, odaül (tájnyelvi), odasátoroz (tájnyelvi), elmarad, vesztegel, időzik

potroh

főnév
 • has, pocak, bendő, poh (régies)

szabálysértés

főnév
 • szabálytalanság, szabályszegés, kihágás, törvénysértés, áthágás, megszegés, túllépés, túlkapás, botlás, hiba, vétek