útmutató I. szinonimái

melléknév
 • iránymutató, útjelző
 • útbaigazító, felvilágosító, eligazító, tanácsadó

útmutató II. szinonimái

főnév
 • útmutatás, ismertető, tájékoztató
 • kalauz, vezető
 • fárosz (idegen)
 • jelzőtábla, tábla, útjelzés, felirat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

város

főnév
 • urbs (idegen), városhely (tájnyelvi), oppidum (idegen)
 • (bizalmas): központ, városközpont, belváros, óváros, city (idegen)

kartell

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a útmutató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tündér

főnév
 • szépasszony (régies), péri (idegen), villi (idegen), szilfid (régies), szellemlény (régies), tünemény (régies), lidérke (régies), delinke (tájnyelvi)
 • (jelzőként): bájos, kedves, jóságos
 • varázslatos, tündéri, elbűvölő, elbájoló
 • (jelzőként): változékony, tünékeny, színmutató (régies)

tékozló

melléknév
 • pazarló, pocsékló, elfecsérlő, elherdáló, felélő, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

társalgó II.

főnév
 • szalon, hall, fogadószoba
 • előcsarnok

szétreped

ige
 • széjjelreped, kireped, elreped, széthasad, szétpukkad, széjjelpukkad, kipukkad, szétreped, szétszakad, széjjelszakad

unikum

főnév
 • ritkaság, különlegesség

vastagnyakú

melléknév
 • konok, makacs, akaratos, vasfejű
 • (bizalmas): kálvinista, kálomista (régies)

spirális I.

melléknév
 • csigavonalú, csavarvonalú

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

oltáriszentség

főnév
 • szakramentum (régies), eucharisztia (szaknyelvi), szent ostya, szentség

szaglász

ige
 • szagolgat, szaglál, szimatol, szimatot kap
 • kutat, kémlel, kíváncsiskodik, fürkész, puhatol, puhatolózik, vizsgálódik (bizalmas), nyomoz, cserkész (régies), leselkedik, vizslat

végzés

főnév
 • meghagyás, határozat, rendelkezés, rendelés, végezés (régies)
 • döntés, elhatározás
 • intézkedés, ítélet, verdikt (választékos), rendelet, dekrétum
 • szándék, akarat
 • (régies): végzet, sors

visszanéz

ige
 • hátratekint, hátranéz, hátrapillant, visszatekint, visszapillant
 • visszagondol, visszaemlékezik

keserves I.

melléknév
 • elszomorító, szomorú, szontyolító (tréfás), bánatos, bús, búsító, szívre ható, leverő, sanyarú, sanyargós (tájnyelvi), bajos, keservetes (tájnyelvi), mélabús, komor, fájdalmas, siralmas, nyomorúságos, szánalmas, gyászos, jajos (régies)
 • fáradságos, kínkeserves, nehéz, verejtékes, izzadságos, fárasztó, küzdelmes, kemény, kimerítő, vesződséges, kegyetlen, zord

utolér

ige
 • elér, beér, befog, behoz, felzárkózik, csatlakozik, megközelít
 • felnő (valakihez)

turisztika

főnév
 • turizmus, turistáskodás, természetjárás, országjárás
 • utazgatás

válfaj

főnév
 • változat, féleség, fajta, műfaj, variáns, alfaj, alfajta
 • típus, jelleg, nem

ültet

ige
 • hellyel kínál, leültet
 • (hivatalba): iktat, beiktat, helyez
 • keltet, kotoltat, fészekre ültet
 • palántáz, palántál, plántál (régies), tűzdel, pikíroz (szaknyelvi), veteményez, vet, telepít, dugványoz
 • olt, elhint
 • (járműre): helyez, tesz, feltesz, felrak

ténfereg

ige
 • cselleng, lődörög, tévelyeg, teng-leng, botorkál, bóklászik, csavarog, csámborog, kószál, őgyeleg, ődöng, sétálgat, csatangol, lézeng, császkál, szédeleg, lötyög (bizalmas), líg-lóg (bizalmas), kujtorog, lófrál (bizalmas), ámbolyog (tájnyelvi), csalinkázik, csötönődik (tájnyelvi), kocsmorog (tájnyelvi), köcölődik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lábatlankodik, alkalmatlankodik, okvetetlenkedik, zavar

vánkos

főnév
 • párna, fejpárna, fejalj (régies), putok (tájnyelvi)