meghat szinonimái

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csajka

főnév
 • evőcsésze, evőedény, matróztál

megváltó I.

melléknév
 • felszabadító, felmentő, üvözítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meghat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megállapodás

főnév
 • egyezség, egyezmény, egyetértés, megegyezés, szerződés, szerződéskötés, konszenzus (szaknyelvi), konvenció (szaknyelvi), paktum (régies), stipuláció (idegen), kiegyezés, alku
 • (tájnyelvi): megállás

legénység

főnév
 • legénykor, legényélet
 • nőtlenség
 • személyzet, mannschaft (idegen)
 • pajkosság, hetykeség, kivagyiság (tájnyelvi), legénykedés

lányka

főnév
 • kislány, leányka, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas), buba (tájnyelvi)

korbácsol

ige
 • ver, ostoroz
 • űz, hajt, kerget
 • felzaklat, felizgat

megesz, megeszik

ige
 • elharapdál, lerág, eleszik (tájnyelvi), bekajál (szleng), befal, behabzsol, felzabál, felfal, elfogyaszt, elkölt (választékos), beharap (tájnyelvi), beteper (tájnyelvi), megkajol, megkajál (szleng), lenyel, elpusztít, megpapiz (bizalmas), bekap (bizalmas), bedob (bizalmas), behajít (bizalmas), bevág (bizalmas), bekebelez, bepakol (szleng), megzabál, beburkol, bezabál (durva)
 • megemészt, tönkretesz, elpusztít
 • eláraszt, ellep
 • (szleng): elhisz, becsapódik, bekajál (szleng), becumiz (szleng)

megvalósítás

főnév
 • keresztülvitel, foganatosítás, végrehajtás, realizálás, kivitelezés, kivitel, véghezvitel, teljesítés, elkészítés, befejezés, bevégzés, elvégzés, elintézés, elérés, elnyerés, megszerzés, megtétel

virtuális

melléknév
 • (szaknyelvi): látszólagos, elképzelt
 • lehetséges, lehetőségként létező, várható

kifejező

melléknév
 • beszédes, expresszív (idegen), kifejezésteljes, jellegzetes, markáns, plasztikus, élénk, erőteljes, velős, magvas, tömör, szemléletes, jelentőségteljes, sommás

kézzelfogható

melléknév
 • nyilvánvaló, konkrét, tényleges, valóságos, érzékelhető, anyagi, megfogható, megtapintható, érinthető, manifeszt (idegen), plasztikus, materiális, reális, kézenfekvő, evidens, percipiálható (idegen), adatszerű, pozitív, szemléletes, érthető, világos, természetes

hajcsár

főnév
 • marhahajcsár, baromhajtó (régies), sitár (régies), botos (tájnyelvi)
 • rabszolgahajcsár

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

méltán

határozószó
 • jogosan, megérdemelten, érdemesen

mostanáig

határozószó
 • eddig, ez ideig, mindeddig, a mai napig, eddigelé (tájnyelvi)

büntetett

melléknév, igenév
 • rovott múltú, börtönviselt, refes (bizalmas), sok van a rovásán, rovatos (ember) (régies)

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

oltás1

főnév
 • csillapítás, enyhítés, locsolás

megházasodik

ige
 • megesküszik, összeházasodik, házasságot köt, örök hűséget esküszik (választékos), házasságra lép, egybekel (választékos), frigyre lép, esküvőt tart, lakodalmat ül, menyegzőt ül, bedobja a törülközőt (szleng), beadja a derekát (szleng)
 • megnősül, elvesz (valakit), feleségül vesz (valakit), nőül vesz (valakit), feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi), papucskormány alá jut (tréfás), asszonyt vesz a házhoz (tájnyelvi)
 • férjhez megy, feleségül megy (valakihez), hozzámegy (valakihez), nőül megy (valakihez) (választékos), nejévé lesz, bekötik a fejét, főkötő alá kerül (tájnyelvi)

medence

főnév
 • vízmedence, úszómedence, fürdőmedence, bazen (idegen)
 • víztároló, ciszterna (szaknyelvi), tartály, tank, teknő, kád, rezervoár (idegen), melence (tájnyelvi)
 • akvárium
 • völgy, völgykatlan, szakadék, hasadék, szoros, szurdok, kanyon, aszó, hajlat, dolina (idegen)
 • csípő, öl
 • medencecsont

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem

odavet

ige
 • odadob, odahajít, odavág, odacsap
 • (hátat) nekitámaszt, odatámaszt, nekitámaszkodik, nekivet
 • kockáztat, feláldoz, lemond (valamiről)
 • odaír, papírra vet, odabiggyeszt
 • vázol, felvázol
 • hozzátold, hozzátesz

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

lehoz

ige
 • lehord, leszállít
 • közöl, közzétesz, megjelentet, kiad, publikál
 • sugároz
 • (régies): előhoz, felidéz, megemlít
 • (régies): levezet, leszármaztat

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

oldalvonal

főnév
 • partvonal, taccsvonal (bizalmas)