szőlőszem szinonimái

főnév
 • szőlőbogyó, szem, bogyó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

börtönviselt

melléknév
 • rovott múltú, büntetett, börtöntöltelék, befestett (szleng)

immorális

melléknév
 • erkölcstelen, erkölcsrontó, erkölcsellenes, tisztességtelen, romlott, züllött, amorális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szőlőszem szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szikkad

ige
 • szárad, keményedik, szilárdul, fuvakodik (tájnyelvi), szivalkodik (tájnyelvi)

söpredék

főnév
 • csőcselék, plebs (pejoratív), csürhe, horda (pejoratív), népség, gyülevész, alja, bagázs (bizalmas)
 • (régies): szemét (durva), mocsok, hulladék

sietős

melléknév
 • gyors, fürge, serény, élénk, szorgos
 • (pejoratív): kapkodó, elhamarkodott, hevenyészett, elsietett, felületes
 • sürgős, sürgető, halaszthatatlan, elodázhatatlan, sietséges (régies)

réges-rég, réges-rég

határozószó
 • régen, ősrégen, hajdan, hajdanában, valaha, régestelen-régen (tájnyelvi)

szoktat

ige
 • rászoktat, kapat (tájnyelvi)
 • betör, idomít, nevel, treníroz, dresszíroz
 • (magához szoktat): édesget

tata

főnév
 • (bizalmas): papa, nagyapa, nagypapa, nagyapó
 • édesapa, apu
 • (szleng): öregember, vénember

perzsel, pörzsöl

ige
 • parázsol (tájnyelvi), megszenesít, porzsol (tájnyelvi)
 • pörköl, pirít, pergel (tájnyelvi)
 • felperzsel, feléget, elpusztít
 • éget, tűz
 • szárít, szikkaszt

pattint

ige
 • csettint, rittyent (tájnyelvi), durrogat (bizalmas)

mégse, mégsem

határozószó
 • annak ellenére sem, csak azért sem

politikus II.

főnév
 • államférfi

tekercsfilm

főnév
 • filmtekercs, rollfilm (régies)

tompor

főnév
 • fenék, far, ülep, hátsó fertály, hátsó (bizalmas), altáj, fundus (tájnyelvi), koffer (bizalmas), segg (durva), sejhaj (bizalmas), valag (durva), ülőgumó (tréfás), popsi (bizalmas), popó (bizalmas), tunika (bizalmas)
 • (régies): csípő, derék

hitelez

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, kreditál (idegen), hitelbe ad

zárlat

főnév
 • karantén
 • blokád, ostromzár
 • kádencia (szaknyelvi), záradék
 • (bizalmas): rövidzárlat, áramkimaradás

válik

ige
 • (valamivé): változik, alakul, formálódik
 • lesz, kerekedik, fejlődik
 • szétválik, elágazik, széthasad, szétszakad, elkülönül
 • elválik, különválik, válófélben van, szétmegy (bizalmas)

szörnyszülött

főnév
 • torzszülött, korcs, szörnyszülemény

szétszerel

ige
 • széjjelszerel, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, demontál (régies)

tangóharmonika

főnév
 • akkordeon (szaknyelvi), kéziharmonika (tájnyelvi), harmonika

vág

ige
 • hasít, metsz, metél, nyes, aprít, vagdal
 • leválaszt, megrövidít, eltávolít
 • nyír, nyisszant, nyiszál, kurtít
 • (kenyeret): szel, szeg, kanyarít, karéjozik (tájnyelvi), csíp (tájnyelvi), irrizál (tájnyelvi)
 • megsebez
 • levág, pusztít, kaszabol, öl, mészárol
 • (tájnyelvi): arat, kaszál, sarlóz
 • dob, hajít, lök
 • üt, csap, sújt, ver, risszant (régies), duvaszt (tájnyelvi), kódorint (tájnyelvi), puhaszt (tájnyelvi), sum (tájnyelvi), sóz (bizalmas)
 • (szemmel): kacsint, hunyorít, hunyik (tájnyelvi)
 • illik, összeillik, tartozik, passzol (bizalmas), klappol (szleng)
 • tetszik

szükséglet

főnév
 • igény, kívánalom, követelmény, szükség (régies)
 • kellék
 • kisdolog
 • nagydolog (bizalmas)

statisztika

főnév
 • kimutatás, nyilvántartás, táblázat

tárgyi

melléknév
 • dologi, tárgyszerű, anyagi, konkrét, kézzelfogható, objektív, materiális, fizikai

valami

névmás
 • egymi (régies), valamicsoda (tájnyelvi), egy-más, holmi, izé (bizalmas), izé-mizé (bizalmas), mifene (bizalmas), objektum (régies), etvasz (szleng), bigyó (szleng)
 • valamennyi, egy kevés
 • (tájnyelvi): körülbelül, mintegy