szédelgő I. szinonimái

melléknév
 • szédülő, kóválygó, kába
 • szélhámoskodó, csaló

szédelgő II. szinonimái

főnév
 • szélhámos, svindler (bizalmas), kókler (bizalmas), csaló, szemfényvesztő
 • hamisító

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

őrült II.

főnév
 • elmebeteg, bolond
 • megszállottja (valaminek), bolondja (valaminek)

potyázik

ige
 • élősködik, zónázik (idegen), tarhál (szleng), darizik (szleng), lejmol (szleng), rodázik (szleng) Sz: szag után jár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szédelgő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szabadtéri

melléknév
 • kinti, nyitott, házon kívüli, külső

rigorózus

melléknév
 • merev, szigorú
 • hajthatatlan

rendes

melléknév
 • gondos, megbízható, kötelességtudó, lelkiismeretes, jól nevelt, precíz, szolid, derék
 • takaros, nett (bizalmas), csinos, ápolt, gondozott, tüchtig (bizalmas)
 • rendszerető, pedáns
 • megszokott, szokásos, szokványos, szabályos, szabályszerű, természetes
 • állandó, reguláris (szaknyelvi)
 • igazi, valódi
 • megfelelő, tisztességes, valamirevaló, jobbfajta, jóakaratú
 • becsületes, jóravaló, ártatlan

plántál

ige
 • (régies): palántáz, palántál, ültet, telepít
 • állít, odaerősít
 • beleolt, meggyökereztet

számozatlan

melléknév
 • jelöletlen

szita

főnév
 • rosta, szűrő

őszinteség

főnév
 • igazmondás, nyíltság, egyenesség, nyíltszívűség, szókimondás

önelégült

melléknév
 • öntelt, önhitt, gőgös, büszke, elbizakodott, felfuvalkodott, beképzelt, nagyképű, pöffeszkedő, nagymellű, fontoskodó, magabízó (régies)

mászkál

ige
 • csúszik-mászik, csúszkál
 • kószál, csavarog, cselleng, ténfereg, ődöng, kódorog, téblábol, bácorog (tájnyelvi), mászkerál (tájnyelvi), lötyög (bizalmas), lóg (bizalmas), császkál
 • járkál, jön-megy, jár-kel

ötvenéves

melléknév
 • fél évszázados

szónokol

ige
 • beszédet mond, beszél, beszédet tart, előad
 • (pejoratív): perorál (idegen), deklamál (idegen), papol, dikciózik (idegen), szaval, szpícsel (szleng), szószol (szleng)

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges

hallgatódzik, hallga

ige
 • fülel, füleit hegyezi, leselkedik
 • neszez (régies), kagylózik (szleng)
 • vizsgál, auszkultál (szaknyelvi)

vemhes

melléknév
 • hasas (tájnyelvi), terhes, pocakos, ellős (tájnyelvi), dobos (szleng), megtermékenyült

túlerőltetés

főnév
 • túlfeszítés, túlhajtás, túlhajszolás, lestrapálás (bizalmas), megnyaggatás (szleng)

szédül

ige
 • bódul, kóvályog, szédeleg, kavarog a feje, támolyog, ámolyog (régies), forog vele a világ, elkábul
 • lezuhan, leszédül
 • összezavarodik, megzavarodik

sütemény

főnév
 • süti (bizalmas), sülemény (tréfás), tészta, kalács
 • édesség, nyalánkság, csemege
 • péksütemény

szerzetesrend

főnév
 • szerzet, rend, konfraternitás (idegen), kongregáció (idegen)

tréfacsináló

főnév, melléknév
 • mókamester, mulattató, tréfamester, komédiás, humorista, bohóc, paprikajancsi, nevettető, ugrató, heccelődő

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító

rokonszenves

melléknév
 • megnyerő, szimpatikus (választékos), szeretetre méltó, vonzó, bizalomkeltő, bizalomébresztő, bizalomgerjesztő

szikra

főnév
 • sziporka
 • (tájnyelvi): parázs
 • (jelzőként): szikrányi, parányi, pici, pirinyó, piciny, morzsa, morzsányi, csipet, csipetnyi

tudta

főnév
 • ismerete, tudása, engedélye