riasztó I. szinonimái

melléknév
 • ijesztő, taszító, rémítő, rémisztő, aggasztó, nyugtalanító, vészjósló, baljós, baljóslatú, fenyegető, félelmetes

riasztó II. szinonimái

főnév
 • riasztóberendezés, riasztócsengő, vészcsengő, csengő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

messzelátó II.

főnév
 • távcső, látcső, teleszkóp, gukker (bizalmas)

szkeptikus

melléknév
 • kételkedő, kétkedő, hitetlenkedő, hitetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a riasztó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

redukál

ige
 • csökkent, kisebbít, mérsékel, megrövidít, megkurtít, egyszerűsít, lefarag, megnyirbál
 • leépít, megköt, korlátoz, szabályoz
 • csillapít, tompít, gyengít, enyhít, fékez, visszaszorít

példány

főnév
 • darab, szám, minta, mustra (régies), egzemplár (régies)
 • mintapéldány, mutatvány

paraván

főnév
 • spanyolfal, térelválasztó
 • ellenző, kályhaellenző

ondolál

ige
 • hullámosít, bodorít, besüt, berak, göndörít, dauerol

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

sértődöttség

főnév
 • sértődés, sérelem, megbántottság, seb, fullánk
 • neheztelés, duzzogás

nagykapitalista

főnév
 • nagytőkés, iparmágnás, mágnás, trösztvezér, gyártulajdonos

munkaruha

főnév
 • munkaköpeny
 • kezeslábas, overall (idegen), straparuha (bizalmas)
 • (szleng): óvszer, koton (bizalmas), köpeny (szleng), gumi (bizalmas)

kurta

melléknév
 • rövid, kicsi, csapott, megkurtított, csonka, rövidke, pöttöm, alacsony
 • (előadás): szűkszavú, kimért, lakonikus, kurta-furcsa

nemz

ige
 • (férfi): megtermékenyít, fogantat
 • közösül, párosodik
 • létrehoz, teremt, alkot

sodrony

főnév
 • drót, drótkötél, kötél, drótfonat, huzal, kábel, vezeték
 • drótháló, drótszövet
 • ágybetét, ágysodrony, rugózat, epeda (idegen), sodronybetét

száműzetés

főnév
 • számkivetés, kitoloncolás, kitiltás, kiutasítás
 • deportálás (idegen), törvényen kívül helyezés, emigráció, számkivetettség, bujdosás, hontalanság

fonó

főnév
 • összejövetel, táncház, fonóház, fonóka (tájnyelvi), guzsalyos (tájnyelvi)
 • fonoda, fonóüzem

töröl, törül

ige
 • ken, dörgöl, eltörölget, eltörülget, törölget, törülget, letörölget, letörülget, megtisztít
 • kihúz, keresztülhúz, kiradíroz, áthúz, kihagy, kiixel, sztorníroz (szaknyelvi), deleál (idegen)
 • érvénytelenít, hatálytalanít, hatályon kívül helyez

talon

főnév
 • letét, letétel
 • tartalék

rigolyás

melléknév
 • szeszélyes, bogaras, hóbortos, bolond, dilis, különc, raplis (bizalmas)
 • házsártos, zsémbes, veszekedős, összeférhetetlen

ravaszkodik

ige
 • mesterkedik, fortélyoskodik, ármánykodik, furfangoskodik, taktikázik, rókálkodik (régies), sántikál (valamiben), machinál (bizalmas), sumákol (szleng), cselez, facsaroskodik (tájnyelvi)

sárgafagyöngy

főnév
 • fakín, fanyűg

tág

melléknév
 • laza, bő, nagy, kitágult
 • kiterjedt, széles, tágas, téres (régies)
 • levegős
 • széles körű

romlott

melléknév
 • ehetetlen, rothadt, avas, poshadt, redves, pudvás, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), büdös, dohos, állott, fülledt, penyvedt (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ecetágy; enné meg a kukac, nem is másra való
 • (tojás) záp
 • (fog): szuvas, lukas
 • erkölcstelen, züllött, feslett, immorális, elvetemült, korrupt, cudar, aljas, gyalázatos, becstelen, gonosz, léha, ledér, szabados, zabolátlan, parázna, buja, perverz Sz: jól tudja, mi a rőfnek az ára
 • (régies): romos
 • eltorzult

pereskedik, pörösköd

ige
 • perlekedik, perel, törvénykezik (régies), pert folytat, perben áll, patvarkodik (régies), kereskedik (tájnyelvi), ellenségeskedik

sehol

határozószó
 • sehol sem, sehon (tájnyelvi), sehun (tájnyelvi), sehutt (tájnyelvi)

találkozó

főnév
 • együttlét, találka, randevú, randi (bizalmas), légyott (régies), pásztoróra (régies)
 • összejövetel, gyűlés, értekezlet, tanácskozás, megbeszélés, meeting (idegen), konferencia
 • fesztivál, seregszemle
 • mérkőzés, meccs, rangadó