sorvad szinonimái

ige
 • sorvadozik, soványodik, aszik, gyengül, pusztul, satnyul, csenevészedik, elcsünik (tájnyelvi), zsugorodik, fonnyad, hervad
 • senyved (régies), gyötrődik, emésztődik, betegeskedik, szenved, fogy, hitványodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

délután II.

főnév
 • délest (régies), délhajlat (tájnyelvi)

biliárd

főnév
 • angol biliárd
 • karambolos biliárd
 • snooker (idegen), pool (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sorvad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

segélynyújtás

főnév
 • segítségnyújtás, támogatás, segítség, gyámolítás

rádől

ige
 • ráesik, ráborul, rábukik, ráomlik, rázuhan, rázúdul
 • rátámaszkodik, nekitámaszkodik, ránehezedik, rákönyököl, rátelepedik, rátehénkedik (bizalmas), ráfekszik

probléma

főnév
 • gond, nehézség, dilemma, bonyodalom, zűr, baj, bökkenő, difi (bizalmas), gáz (szleng), gubanc (szleng), hézag (szleng)
 • fogas kérdés, sarkalatos kérdés, feladat
 • fejtörő

páncél

főnév
 • páncélzat, páncélruha, vértezet, vért, sodronying, fegyverderék (régies), mellvas (régies), vas, vasderék (régies)
 • (állaté): védőburok, teknő, héj

siratóének

főnév
 • sirató, halottsirató, siralom, gyászdal, gyászének, jeremiád (szaknyelvi), naenia (idegen), planctus (idegen)

szavatolt

melléknév
 • garantált

odaszól

ige
 • odavet (néhány szót)
 • beszól
 • odatelefonál, odacsörög (bizalmas)

nyomós

melléknév
 • jelentős, fontos, tekintélyes, jelentékeny, döntő, nyomatékos, súlyos, hathatós, komoly, hatékony, ésszerű, hatásos, sokatmondó, mélyenszántó, lényeges, releváns (szaknyelvi), ellenállhatatlan, meggyőző, alapvető
 • kényszerítő
 • (régies): alapos, gondos, pontos, mindenre kiterjedő, velős, frappáns, tüzetes, tetemes
 • (régies): nyomasztó, súlyos, terhes

letakar

ige
 • betakar, beborít, leterít, elborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)

orrvérzésig

ragos főnév
 • szakadatlan, kimerülésig, éjszakába nyúlóan

szélsőség

főnév
 • véglet, végletesség, szertelenség, túlzás, extremitás (idegen)

szólás

főnév
 • szólásmondás, szokásmondás (tájnyelvi), kifejezés, frázis, szójárás (régies)
 • szóláshasonlat
 • felszólalás

gulya

főnév
 • csorda, tehéncsorda, marhacsorda, ökörcsorda, bivalycsorda

űrlap

főnév
 • nyomtatvány, formanyomtatvány, blanketta, kérdőív, ív, formuláré, lepedő (szleng)

tevés

főnév
 • (régies): cselekvés, cselekedet, tett, faktum (régies), aktus

sóvár

melléknév
 • sóvárgó, mohó, epedő, epekedő, áhítozó, vágyakozó, vágyódó, esengő, epedező, leledző (régies), ácsingózó, esenkedő (tájnyelvi), kiéhezett (pejoratív)

savanyú I.

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

szakmunkás

főnév
 • iparos, mesterember, mester, kézműves
 • szakember

termosz

főnév
 • hőpalack

stoppol2

ige
 • (időt): mér
 • (autót): megállít, feltartóztat, föltartóztat
 • lefoglal

rajz

főnév
 • ábrázolás, kép, grafika, ábra, vázlat, skicc (bizalmas), illusztráció
 • firka, ábrázolat (régies)
 • alakzat, mintázat, rajzolat, kirajzolódás, desszén (régies)
 • körvonal, kontúr, sziluett
 • leírás, elmondás, ecsetelés, előadás, elbeszélés, bemutatás, lefestés, körülírás, fejtegetés, ismertetés

számtalan

számnév
 • megannyi, sok, megszámlálhatatlan, számos, számlálhatatlan, töméntelen, temérdek, rengeteg, nagyon sok, roppant sok, tengernyi, se szeri, se száma, miriád (régies), végtelenül sok, feles számú, kimondhatatlan, végtelen, özöntelen (tájnyelvi)

tetszhalál

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)