odaszól szinonimái

ige
 • odavet (néhány szót)
 • beszól
 • odatelefonál, odacsörög (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

fatális

melléknév
 • végzetes, végzetszerű, sorsszerű, fátumszerű, bekövetkező, elkerülhetetlen, kivédhetetlen, kikerülhetetlen, megelőzhetetlen, halálos, katasztrofális, tragikus, ominózus
 • kellemetlen, sajnálatos, kínos, szerencsétlen, átkos, gyászos, jóvátehetetlen, javíthatatlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odaszól szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyámmog

ige
 • piszkálja az ételt, turkál, ímmel-ámmal eszik, kérődzik (bizalmas)

miatta

határozószó
 • végette, érette, kedvéért
 • felőle

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

megfájdul

ige
 • fájni kezd, befájdul (tájnyelvi), megsajdul (tájnyelvi)

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

őrült II.

főnév
 • elmebeteg, bolond
 • megszállottja (valaminek), bolondja (valaminek)

lesántul

ige
 • lesérül, megsebesül

leken

ige
 • megken, beken, lemázol, lefest
 • (bizalmas): lekever, lemaszatol (tájnyelvi), behúz (bizalmas), odasóz (bizalmas)

jut

ige
 • (valahová): elér, elérkezik, vetődik, kerül
 • megkap, megszerez, hozzáfér, hozzájut
 • rászáll, öröklődik
 • (valakire): marad, hárul, esik
 • (valamire): telik, futja, akad, van, kerül

lojalitás

főnév
 • hűség, állhatatosság, ragaszkodás, kitartás, odaadás, kötődés, szilárdság, tántoríthatatlanság, perszeverancia (idegen), perszisztencia (idegen)

összekeveredik

ige
 • összevegyül, összeelegyedik (választékos)
 • összebomlik (régies)
 • összekavarodik, összekutyulódik, összezagyválódik
 • elkeveredik, elvegyül, egybeolvad, összeolvad, eggyé válik
 • megbomlik, megbolondul, összezavarodik

példás

főnév
 • jeles, ötös

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

rendszerez

ige
 • szisztematizál, rendez, rendszerbe foglal, organizál (idegen), csoportosít, szortíroz, besorol, osztályoz, kategorizál

odavaló

melléknév
 • ottani, ott született, helybeli, odavalósi (tájnyelvi), őshonos, őslakó
 • belföldi, bennszülött, hazai, honi
 • odaillő, helyénvaló, arravaló, illő, helytálló, találó, odavágó, helyes, illendő
 • rátermett, alkalmas

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság

rejtjel

főnév
 • kód, sifre (idegen)

oltvány

főnév
 • csemete, surján (tájnyelvi)

miniatúra

főnév
 • miniatűr

öntözőkanna

főnév
 • locsolókanna, locsoló

rendhagyó

melléknév
 • eltérő, szabálytalan, szokatlan, meglepő, rendkívüli, szabályszerűtlen, szabályellenes, szabályozatlan, rendszertelen, rendhagyó, rendellenes, elütő, furcsa