szakmunkás szinonimái

főnév
 • iparos, mesterember, mester, kézműves
 • szakember

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rátesz

ige
 • rárak, odatesz, odarak, ráhelyez, feltesz, felrak
 • (szerencsejátékban): feltesz, kockáztat, hozzátesz

szid

ige
 • szidalmaz, pirongat, dorgál, fedd, korhol, szapul (bizalmas), kritizál, lehord (bizalmas), csépel, csepül, ostoroz, veszekedik (valakire), megmossa a fejét, becsmérel, ócsárol, pocskondiáz, gyaláz, átkoz, nyüstöl (bizalmas), simfel (bizalmas), rútol (régies), mocskol (tájnyelvi), piszkol (tájnyelvi), lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lecsesz (szleng), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), ledorongol (bizalmas), helyretesz (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), leszúr (bizalmas), letol (bizalmas), lebarmol (durva), lebasz (durva) Sz: szidja, mint a bokrot; a nyelvét köszörüli (valakin); lekapja a tíz körméről; helyére teszi; lehordja a sárga földig; leszúrja, mint a pengős malacot
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szakmunkás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

specializál

ige
 • specifikál (idegen), szakosít

rémség

főnév
 • rémtett, gaztett, szörnyűség, rettenet
 • (régies): rémület, borzalom, irtózat
 • rémalak (régies), rém, rémkép, rémlátás, kísértet, látomás, fantom, szörny, szellem, démon

rántás

főnév
 • rándítás, húzás

pénztárnapló

főnév
 • pénztárkönyv, kasszakönyv

sütőteknő

főnév
 • dagasztóteknő

szérum

főnév
 • oltóanyag
 • vérsavó

ökonómia

főnév
 • gazdaságtan, közgazdaság, közgazdaságtan
 • gazdaság
 • gazdálkodás
 • takarékosság, gazdaságosság

óramű

főnév
 • óraszerkezet
 • taxaméter

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

összebújik

ige
 • összesimul, összeölelkezik

szikrányi

melléknév
 • kevés, cseppnyi, parányi, icipici, szemernyi, mákszemnyi, fikarcnyi, jottányi, csipetnyi

takarmányrépa

főnév
 • marharépa, burgundirépa, burgundi (tájnyelvi), tarlórépa

hadbíró

főnév
 • auditor (régies)

várrom

főnév
 • váromladék, vármaradvány, düledék

törköly

főnév
 • seprő, salak
 • törkölypálinka

szakszótár

főnév
 • műszótár, terminológiai szótár
 • szaklexikon

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

személyenként

határozószó
 • fejenként, egyenként, koponyánként, per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás)

többféle

melléknév, főnév
 • különféle, különböző, sokféle, sokfajta, többfajta, mindenféle, más-más

szándék

főnév
 • akarat, akarás, cél, célzat, intenció (idegen), velleitás (idegen), tervezés, törekvés, elhatározás, föltét (régies), óhajtás, eltökélés, aspiráció, ambíció, végzés, elszánás, szántszándék, elgondolás, célkitűzés, terv, előirányzat, óhaj, készület (tájnyelvi), tetszés (tájnyelvi)
 • hajlam, hajlandóság

repülési

melléknév
 • légi, légiközlekedési

szenvedély

főnév
 • szenvedelem, szenvedélyesség, elragadtatás, enthuziazmus (idegen), pátosz, lelkesedés, vehemencia, láz, tűz, mánia, őrület, hév, forróság, indulat
 • kedvtelés, vesszőparipa, passzió (bizalmas), hobbi, megszállottság, függés
 • szerelem, vágy

tör

ige
 • tördel, zúz, tör-zúz, aprít, darabol, felapróz, morzsol, díbol (tájnyelvi)
 • tilol
 • (diót, mandulát, mogyorót): feltör, pucol
 • letör, csíp, lecsíp
 • (cipő): kidörzsöl, feltör, nyom, horzsol, felhorzsol
 • fáraszt, gyötör, kínoz
 • (töri magát): fárad, vesződik, törekszik, iparkodik, küzd
 • (esküt): megszeg
 • (valamerre, valahova): igyekszik
 • (valakire): támad, ront, rohan, fenekedik (régies)