savanyú I. szinonimái

melléknév
 • savanyított, savanykás, fanyar, ecetes, pikáns, vadízű (tájnyelvi), borízű
 • (bor): karcos, acsari (tájnyelvi), bicskanyitogató (tréfás)
 • (gyümölcs): éretlen, zöld
 • fancsali, kedvetlen, kedélytelen, sótlan, fanyalgó, unott, kényszeredett, szomorú

savanyú II. szinonimái

főnév
 • (bizalmas): savanyúság, saláta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

biológia

főnév
 • élettan, élettudomány, élővilág (régies), természetrajz (régies), természetismeret (régies), biosz (szleng), bigyológia (szleng), dögtan (szleng), döglött világ (szleng), bonctan (szleng)

lerohan

ige
 • leszalad, lefut, lenyargal, lerobog, leszáguld, levágtázik, levágtat
 • (valamit, valakit): megtámad, megszáll, legyőz, elfoglal, okkupál (régies), meghódít, bevesz, leigáz, igába hajt, igába kényszerít, igába vet, meghódoltat, uralma alá hajt
 • lehengerel, letöröl a pályáról (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a savanyú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rokonszenvez

ige
 • szimpatizál, szimpátiát érez (valaki iránt), kedvel, szível, vonzódik (valakihez), hajlik (valakihez), rokonszenvet érez (valaki iránt), rokonszenvet táplál (valaki iránt), előszeretettel van (valaki iránt), előszeretettel viseltetik (valaki iránt), előszeretetet érez (valaki iránt)

porond

főnév
 • aréna, manézs (idegen), küzdhomok (régies), szorító
 • sík, mező, harcmező, csatatér, küzdőtér, vívótér
 • (régies): föveny, zátony, homok, kavics, sóder, csorva (tájnyelvi)

pipa1

főnév
 • csibuk
 • cseréppipa, makrapipa, tajtékpipa
 • pipázás
 • (jelzőként): pipányi
 • (bizalmas): cucli, cumi, szopóka, szopacs (régies)

ősi

melléknév
 • ős, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), elődi (régies), törzsökös, primitív, patriarkális, antik, klasszikus, elemi, tősgyökeres, tőrőlmetszett
 • régi, ősrégi, avítt, őskori, évszázados, évezredes, ezredéves, régimódi, ódon, ásatag, történelem előtti, vízözön előtti
 • egykori, hajdani, néhai, korai, régmúlt
 • kezdeti, eredeti, originális, előbbeni (régies), hajdankori, őseredeti, primer (szaknyelvi), primordiális (idegen)(szaknyelvi)

rügyezik

ige
 • kihajt, sarjadzik, kisarjad, bimbózik, szemzik, zsendül, fejlődik

sült I.

melléknév
 • pirított, barnított, ropogós, sütött
 • lebarnult, napbarnított, lesült
 • (bizalmas): igazi, valódi, letagadhatatlan, eredeti, jellegzetes, virtigli (idegen)

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

nemzedék

főnév
 • generáció, korosztály
 • emberöltő, emberivadék (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)

legelő

főnév
 • rét, mező, kaszáló, gyep, pást (tájnyelvi), nyomás (tájnyelvi), csordanyomás (tájnyelvi), páskom (tájnyelvi), baromélő (régies)

nyúlfarknyi

melléknév
 • rövid, kurta
 • kevés, csekély

szakállas

melléknév
 • borotválatlan, szőrös, torzonborz, bozontos
 • szálkás (kalász), toklászos (kalász), bajuszos (kukorica)
 • régi, elavult, közismert, ócska, banális, közhelyes, sablonos, elkoptatott, elcsépelt, unalmas

szerencse

főnév
 • jószerencse, mázli (bizalmas), fortuna (idegen), disznó, főnyeremény (bizalmas), mák (szleng), malac (bizalmas)
 • szerencsecsillag
 • véletlen, végzet
 • boldogulás
 • (tájnyelvi): jóslat

ganéz

ige
 • trágyáz
 • (ganétól) megtisztít, kihányja a ganét, kialmoz
 • kitakarít
 • (állat): ürít, kakál (bizalmas), fosik (durva), szarik (durva)

ugyanis

kötőszó
 • tudniillik, hiszen, mert, merthogy
 • amennyiben

tekinthető

melléknév
 • felfogható, elfogadható, gondolható

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

robbanóanyag

főnév
 • robbanószer, töltet
 • bomba

soványodik

ige
 • vékonyodik, karcsúsodik, fogy, aszik, aszalódik, sorvad, satnyul, zsugorodik, sápad (választékos), hitványodik (tájnyelvi), hitványkodik (régies), (jószág) apaszt (tájnyelvi), ványad (tájnyelvi), ösztövéredik (régies)
 • (választékos): fogy, fogyatkozik, csökken, csappan, apad

távollátó

melléknév, főnév
 • messzelátó

seriff

főnév
 • békebíró, bíró, felügyelő

precedens

főnév
 • előzmény, hasonló eset, minta, példa

stilisztika

főnév
 • stílustan, stílusvizsgálat

tekejáték

főnév
 • tekézés, kuglizás, kugli (bizalmas)