sorsjáték szinonimái

főnév
 • szerencsejáték, lottó, lutri (régies)
 • tombola

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

határozatlan

melléknév
 • meghatározatlan, eldöntetlen, indeterminált (idegen), kétes, kétséges, pontatlan, körvonalazatlan
 • ingadozó, ingatag, labilis, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, erélytelen, habozó Sz: akar is valamit, nem is
 • elmosódó, elmosódott, ködös, homályos, kialakulatlan, téveteg, semmilyen

politúr

főnév
 • máz, lakk, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, sellak (régies), fényezés
 • bevonat
 • (szleng): bőr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sorsjáték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

segédmunkás

főnév
 • culáger (régies)

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

próbálkozik

ige
 • kísérletezik, megkísérel, kísérletet tesz, belefog, nekilát, megpróbál, igyekszik, erőlködik, mesterkedik, ügyeskedik, manőverez

panaszkodik

ige
 • panaszolkodik (régies), panaszol, kesereg, sír-rí, zsörtölődik, morog, zsémbel, sopánkodik, sír (szleng), siránkozik, nyavalyog, óbégat, jajgat, jajong, jajveszékel, nyafog, lamentál (bizalmas), abajog (tájnyelvi), ahékodik (tájnyelvi), sápékodik (tájnyelvi), sápít (tájnyelvi), rinyál (szleng), vernyákol (tájnyelvi), rovázik (szleng) Sz: sok baja van, mint a rossz malomnak
 • panaszt tesz, panaszt emel, panasszal él, reklamál, kifogásol

siránkozik

ige
 • (pejoratív): panaszkodik, sopánkodik, nyavalyog, kesereg, lamentál (bizalmas), nyafog
 • sír, sír-rí, jajgat, jajveszékel, jajong, óbégat, rivalkodik (régies), jajvékol, ájvékol (tájnyelvi), mésog (tájnyelvi)
 • fájlal, búsul, szomorkodik

szavahihető

melléknév
 • megbízható, hiteles, komoly, korrekt, igazmondó, őszinte, jellemes, embere szavának

odasúg

ige
 • megsúg, odasuttog
 • (tájnyelvi): odasuhint, odacsap

nyomorog

ige
 • tengődik, kínlódik (bizalmas), zsugorog (tájnyelvi), döglődik (durva), teng, sínylődik, senyved, szűkölködik, szükségben él, szükséget lát, nélkülöz, éhezik, nélkülözések közt él, nehéz sorban él, sanyarog, vegetál, kuncsorog (tájnyelvi), kuporog (tájnyelvi), szigorog (tájnyelvi), vergődik (tájnyelvi), meg van szorulva, nincs semmije, nyomorban él, ínségben él Sz: úgy él, mint a barátok szamara; csak éppen hogy teng-leng

leszűr

ige
 • lecsapol, megszűr, átszűr
 • kikövetkeztet, következtetést levon, kihámoz

orrfacsaró

melléknév
 • büdös, bűzös, penetráns (választékos), szagos

szellőztet

ige
 • ventilál (idegen), levegőz (tájnyelvi)
 • kibeszél, kikürtöl, kifecseg, elhíresztel, széthord, elpletykál

szokott

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szokásszerű, közönséges, mindennapos, mindennapi, rendes, bevett

guberál

ige
 • keresgél, vájkál, turkál, piszkál

üresség

főnév
 • semmi, vákuum (idegen)
 • űr
 • sivárság, kifejezéstelenség, tartalmatlanság, laposság, banalitás

tévedés

főnév
 • félreértés, melléfogás, elnézés, elvétés, balfogás, baklövés, baki (bizalmas), gikszer (bizalmas), botlás, csalhit (régies), tévhit, káprázat, illúzió

sótalan, sótlan

melléknév
 • íztelen, ízetlen, sajtalan (tájnyelvi), se íze, se bűze
 • sómentes, diétás
 • sótlan, untató, unalmas, kedélytelen, kedvetlen, savanyú (bizalmas), humortalan, szellemtelen

satu

főnév
 • prés, sutu (tájnyelvi)
 • sajtóprés

szaklap

főnév
 • szakfolyóirat, folyóirat

termesztés

főnév
 • nevelés, növesztés, szaporítás, (növény) kultúra

stimulál

ige
 • élénkít, serkent, felajz, feldob, felráz, felvillanyoz, fokoz, növel, gyorsít, doppingol (bizalmas), aktivál, kokszol (szleng)
 • felpezsdít, vitalizál, regenerál, reaktivál (szaknyelvi), megújít
 • ösztönöz, ösztökél, buzdít, bátorít, biztat, lelkesít, sarkall, tüzel, gerjeszt, szít, hajt, spannol (bizalmas)
 • késztet, felkelt, kivált, indít, előidéz, okoz, ihlet, motivál, inspirál

rajtaüt

ige
 • megrohan, meglep, rátámad, rátör, letámad, megtámad, nekiront, ráront, megostromol, megrohamoz, lecsap, rajtacsap (régies), megüt (régies), rajtahajt (régies)

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

tetőtér

főnév
 • padlástér