termesztés szinonimái

főnév
 • nevelés, növesztés, szaporítás, (növény) kultúra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

irattartó

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, levélrendező, dosszié, mappa

bizonylat

főnév
 • bizonyítvány, belég (régies), elismervény, nyugta, bon, igazolás, tanúsítvány, áruszámla, dokumentum, faktúra (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a termesztés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tegnapelőtt

határozószó
 • minap, minapiban (tájnyelvi), minapában (tájnyelvi), nemrégiben, múltkor

szétcsap

ige
 • szétnyit, széjjelnyit, széttár, széjjeltár
 • szétver, széjjelver, szétvág
 • szétüt, (vkik között) rendet teremt, rendet tesz

szemfedő, szemfödő

főnév
 • szemfedél, halotti lepel

sivatag II.

melléknév
 • terméketlen, kopár, sivár, kietlen, elhagyatott, lakatlan, puszta
 • örömtelen, vigasztalan, meddő

tenorista

főnév
 • tenor énekes, tenor

trágyadomb

főnév
 • ganéj (tájnyelvi), ganaj (tájnyelvi), gané (tájnyelvi), poszmat (tájnyelvi)
 • szemétdomb
 • (szleng): felfordulás, rendetlenség, kupleráj (durva)

rejtelem

főnév
 • misztérium, titok, rejtély, homály, titokzatosság, talány, enigma (idegen)

rámutat

ige
 • rábök
 • felhívja a figyelmet, rávilágít, utal (valamire), hangsúlyoz, kiemel, kidomborít

múló

melléknév
 • átmeneti, ideiglenes, röpke, pillanatnyi, múlékony, mulandó, futó, tűnő, illanó (választékos), efemer (idegen), elrepülő, elszaladó, elszálló, eliramló, elillanó, rohanó, tovatűnő, tiszavirág-életű, kérészéletű (választékos)
 • (fájdalom): szűnő, enyhülő, csökkenő, csillapuló

réz

főnév
 • vörösréz
 • sárgaréz
 • rézkarc, rézmetszet, eau-forte (választékos), radierung (idegen)

túlbuzgó

melléknév
 • fontoskodó, igyekvő, tolakodó, güzü (szleng), stréber (bizalmas)

ünneprontó

melléknév
 • örömrontó, mulatságrontó, játékrontó

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

vitriol

főnév
 • kénsav
 • (választékos): gúny, szatíra

terrárium

főnév
 • üvegláda, üvegtartály

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

több I.

számnév
 • számosabb, nagyobb (tisztelet, megbecsülés)
 • drágább
 • néhány, pár

visszahonosít

ige
 • hazatelepít, repatriál (idegen)

tilalom

főnév
 • tiltás, interdiktum (idegen), inhibíció (szaknyelvi), prohibíció (idegen)
 • tabu

szilaj

melléknév
 • vad, féktelen, fékezhetetlen, fékevesztett, zabolátlan, indulatos, heves, szenvedélyes, szertelen, rakoncátlan, tüzes, tüzesvérű, vehemens
 • (választékos): viharos, viharzó, fergeteges, háborgó, tomboló
 • rideg (állattartás)

törés

főnév
 • szakítás
 • rés, hézag, nyílás, repedés, szakadás, hasadás, hasadék
 • bemélyedés
 • (szaknyelvi): vetődés, paraklázis (idegen)
 • megtorpanás, elakadás

visszhang

főnév
 • hangvisszaverődés, echó (választékos), rezonancia (szaknyelvi)
 • hatás, eredmény, siker, tetszés