próbálkozik szinonimái

ige
 • kísérletezik, megkísérel, kísérletet tesz, belefog, nekilát, megpróbál, igyekszik, erőlködik, mesterkedik, ügyeskedik, manőverez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dauer

főnév
 • hajhullám, tartós hullám, tartós (tájnyelvi)

haragszik

ige
 • mérgelődik, bosszankodik, morog, dúl-fúl, acsarkodik, zabol (szleng), vicsorog, dohog, duzzadoz (tájnyelvi), fujakodik (tájnyelvi), horgol (tájnyelvi)
 • neheztel, appehendál (régies), orrol, fúj (bizalmas), pikkel (bizalmas), pipás (valakire) (szleng), kirúg (valakire) Sz: falra mászik, a plafonon van; az orrában van (valami); be van gerjedve; csomót kötött az orrán; dúl- fúl mérgében; ellenszenvvel viseltetik (valaki iránt); emészti a méreg; epét hány; foga van rá; fogát vicsorítja (választékos); forr az epéje; forr benne a lélek; fortyog a dühtől; fortyog benne a harag; görbe szemmel néz (valakire); hülyét kap; konyít reá, mint a rossz ló az országútra; lila a feje; majd megpukkad; majdnem a lúdméreg eszi meg; nehéz szíve van (valakire); nem lát a pipától (szleng); pöszög, mint a kása; rágja a nyelvét; reszket a dühtől; szikrázik a szeme haragjában; szívja magát; tüzet fúj az orra likán; üti a guta; van valami a begyében; vasvillaszemeket mereszt; vöröset lát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a próbálkozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

piszkavas

főnév
 • kutacs (tájnyelvi), szítóvas, kotróvas, tűzkaparó, vaslapocska (régies)

önmegtartóztatás

főnév
 • absztinencia (választékos), tartózkodás, önmérséklet, mértékletesség, önuralom

országgyűlési

melléknév
 • parlamenti, diétai (régies)

négyszer

határozószó
 • négy ízben

porzik

ige
 • por támad
 • (tájnyelvi): szemetel, szitál, permetezik

remélhető

melléknév
 • várható, lehetséges, képzelhető, feltehető, feltételezhető

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

megváltozik

ige
 • átalakul, átváltozik, módosul, megfordul, átfordul (tájnyelvi), elmásul (tájnyelvi), eltér, változik(régies)(tájnyelvi)

komp

főnév
 • átkelőhajó, rév, hidas (tájnyelvi), kerepes (tájnyelvi)

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

reszel

ige
 • metél, morzsol, aprít
 • ráspolyoz, köszörül, csiszol, simít

segédmunkás

főnév
 • culáger (régies)

felismer, fölismer

ige
 • azonosít, ráismer, megismer, identifikál, rekognoszkál (idegen), agnoszkál (szaknyelvi)
 • meglát, észrevesz, észlel, érzékel, megállapít, felfog, felfedez, kiszúr (bizalmas), megérez, megkülönböztet, kivesz, konstatál
 • rájön, rádöbben, ráeszmél, ráébred, belát, megért, megold, megfejt

teheráru

főnév
 • málha, bála, csomag, poggyász, tehercsomag

szépségtapasz

főnév
 • szépségflastrom, flastrom, legyecske (régies), lencse

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény

pint

főnév
 • ejtel (régies)

ranglétra

főnév
 • rangsor, hierarchia, szamárlétra (pejoratív), sorrend, besorolás

szemfedő, szemfödő

főnév
 • szemfedél, halotti lepel

púpoz

ige
 • tetéz, felhalmoz, telerak, tetejez (tájnyelvi)

örökség

főnév
 • hagyaték, örökrész, juss (tájnyelvi), osztályrész, örök, hereditás (idegen)
 • tradíció, hagyomány

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

szennyvízcsatorna

főnév
 • kanális, kloáka (szaknyelvi)