szamárfül szinonimái

főnév
 • csacsifül (bizalmas)
 • (bizalmas): (papíron) behajtás, gyűrődés, ránc, redő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

uradalom

főnév
 • nagybirtok, birtok, latifundium (szaknyelvi), domínium, földbirtok, magánbirtok, majorság (tájnyelvi), major (régies)

rosszabbodik

ige
 • romlik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, gyengül
 • korcsosodik, elfajul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szamárfül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

stoppol1

ige
 • foltoz, bestoppol, bevarr, besző, (lyukat) töm

répa

főnév
 • burgundirépa, burgi (tájnyelvi), mangold, takarmányrépa, marharépa
 • sárgarépa, karotta

ráver

ige
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, rásóz (bizalmas), odavág, odacsap, odasóz (bizalmas)
 • megver, legyőz, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), megelőz
 • rákapcsol (bizalmas), ráhajt (bizalmas), beleerősít (bizalmas), nekiveselkedik, felköti a gatyáját (bizalmas), belead apait-anyait (bizalmas)

pesszimista

melléknév
 • borúlátó, sötéten látó, hitevesztett, kishitű, pesszimisztikus

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

szétoszlik

ige
 • széjjeloszlik, feloszlik, eloszlik, szétszóródik, széjjelszóródik, elszállingózik, szétrebben, szétmegy, szétszéled, elszéled
 • eltűnik, elmúlik, szétfoszlik, szertefoszlik
 • felszáll

önkéntes I.

melléknév
 • fakultatív, szabad

orvos

főnév
 • doktor, doki (bizalmas), gyógyász
 • felcser (régies), kirurgus (régies), szanitéc (régies)

malter

főnév
 • habarcs, vakolat

összehord

ige
 • halomba hord, felhalmoz, összeszed, összegyűjt
 • összebeszél, összezagyvál, összehazudik

szintén

kötőszó
 • ugyancsak, hasonlóképpen, is, éppúgy, szintúgy, ugyanúgy, dettó, nemkülönben, valamint, úgyszintén, azonképpen

tamáskodik

ige
 • hitetlenkedik, gyanakodik, kételkedik, kétkedik, bizalmatlankodik, él a gyanúperrel, kétell (régies)

hajdan, hajdanában,

határozószó
 • régen, egykor, azelőtt, réges-rég, korábban, valamikor, a múltban, valaha, anno dacumál (választékos)
 • (régies): majd, a jövőben

véd1

ige
 • kímél, őriz, vigyáz, ügyel, óv, megóv, oltalmaz, védelmez, fedez, menedéket nyújt, betakar, felfog, elszigetel, elzár, körülvesz, ment
 • biztosít
 • pártol, pártfogol, segít, támogat, gyámolít, istápol, áll (valaki mellett), szárnyai alá vesz
 • képvisel, igazol, tisztáz
 • elhárít, hárít, visszaver, kivéd

tötyög

ige
 • totyorog, tipeg, tityeg-totyog (tájnyelvi)

számít

ige
 • kiszámol, kalkulál, összeszámol, összegez
 • felszámít, felszámol, hozzáad, figyelembe vesz, csap (valamihez), számba vesz
 • datál, kalkulál
 • sorol, tekint (valaminek), minősít
 • tartozik, minősül, ér (valamennyit), jelent, cernál (tájnyelvi)
 • (valakire, valamire): alapoz, bazíroz (bizalmas), támaszkodik, épít, számol (valakivel, valamivel), aspirál (valamire), pályázik (valamire), számot tart (valamire), bízik (vkiben, vmiben), elvár, remél, vár (valakit, valamit)
 • képvisel, jelentősége van, súllyal bír, számba jön
 • fontos, érvényes

sportegyesület

főnév
 • sportkör, klub, sportklub, tornaklub (régies)

szemtelenség

főnév
 • neveletlenség, csintalanság (tájnyelvi), arcátlanság, orcátlanság, cinizmus, pofátlanság, inszolencia (idegen), pimaszság, pökhendiség, nyegleség, hetykeség, arrogancia (idegen), impertinencia (idegen), kotnyelesség

tömpe

melléknév
 • (orr): pisze, fitos, turcsi, nyomott, finta (tájnyelvi), duni (tájnyelvi), tusza-pisze (tájnyelvi)
 • tompa, életlen, lekerekített, buta (régies)
 • (választékos): tömzsi, zömök, vaskos, köpcös

szavahihető

melléknév
 • megbízható, hiteles, komoly, korrekt, igazmondó, őszinte, jellemes, embere szavának

rettenetes

melléknév
 • rettentő, rémületes, rémes, rémséges, rémítő, rémisztő, félelmes (régies), félelmetes, borzasztó, borzalmas, iszonyú, iszonyatos, embertelen, szörnyű, szörnyűséges, irtózatos, irtóztató, förtelmes, ijesztő, terribilis (idegen), horribilis, hajmeresztő, hátborzongató
 • éktelen, irtó (bizalmas), roppant, hallatlan, égbekiáltó, mértéktelen, kibírhatatlan, leírhatatlan, megdöbbentő
 • pocsék, csapnivaló, gyalázatos, szörnyű

szereplő I.

melléknév
 • résztvevő, fellépő, közreműködő

törvénykezik

ige
 • bíráskodik, ítélkezik, ítél
 • pereskedik, perlekedik, pörlekedik (tájnyelvi)