présház szinonimái

főnév
 • tanya, borház, kolna (tájnyelvi), hiskó (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fajul

ige
 • elfajzik, silányul, satnyul, korcsosul, romlik
 • elfajul, kiéleződik, eldurvul, elmérgesedik

kikerget

ige
 • eltávolít, kidob, kiutasít, kitesz, kihajít, kirúg, kiűz, elűz, kizavar, kicsap, kipenderít, kirak, kitúr, kitaszít, kiebrudal, kipofoz (bizalmas), kiseprűz, kikorbácsol, kikancsukáz (régies), kirudal (régies), kidorongol (régies), kicokigat (tájnyelvi), kicúcál (tájnyelvi)
 • (ellenséget): kiver, kiűz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a présház szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

önfejű

melléknév
 • makacs, csökönyös, nyakas, dacos, akaratos, konok, keményfejű, makrancos, engedetlen, fejes (tájnyelvi), makrafánc (tájnyelvi), vasfejű, betonfejű (szleng), agyas, megátalkodott, megrögzött, szívós, hajthatatlan, tántoríthatatlan, intranzigens (idegen)

óriási

melléknév
 • nagy, hatalmas, óriás, nagyméretű, határtalan, monstre, mérhetetlen, gigantikus, kolosszális (bizalmas), emberfölötti, irdatlan, roppant, behemót, monumentális, eget verő, eget érő, gigászi, horribilis, tetemes, rengeteg, tömérdek, kapitális, bődületes
 • jókora, jelentős, döntő
 • remek, nagyszerű, szuper, pompás, bámulatos, fantasztikus, leírhatatlan, kimondhatatlan, rendkívüli, mesés, szenzációs (bizalmas), elképesztő, fenomenális, szédületes, isteni (bizalmas), klassz (szleng), haláli (szleng), baromi (szleng), oltári (szleng), marha (szleng), disznó (szleng)

naturalista

melléknév
 • természetutánzó, természethű, élethű
 • képzetlen, naiv (művész)

porhintés

főnév
 • félrevezetés, szemfényvesztés, becsapás, blöff (bizalmas), átverés (bizalmas), átejtés (bizalmas), átvágás, ámítás, hitegetés, megtévesztés

rekeszizom

főnév
 • diafragma (szaknyelvi), ágyékhártya (régies)

melyik

névmás
 • mely, hányadik
 • amelyik, amely

megúszik

ige
 • átúszik, leúszik, keresztülúszik

koma

főnév
 • keresztapa, keresztkoma, sógor, atyafi (régies), rokon
 • barát, pajtás, cimbora, földi, haver

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

reputáció

főnév
 • hír, hírnév, köztisztelet, közbecsülés, megbecsülés, tekintély, renomé (bizalmas), presztízs, respektus (idegen), nimbusz, ázsió
 • tisztesség

seb

főnév
 • sebesülés, sérülés, horzsolás, vágás, sebhely, heg, forradás, bibi (bizalmas), plezúr (bizalmas), túr (régies), fekély
 • fájdalom, szomorúság, gyász, bánat
 • sértődöttség, sérelem

félholt

melléknév
 • alig élő, élőhalott, holteleven (tájnyelvi), féldöglött (tájnyelvi)
 • elvert, agyonvert

teátrális

melléknév
 • színpadias, hatásvadászó, patetikus, mesterkélt, szónokias, megjátszott
 • (régies): színházi, színpadi, színi

szenzáció

főnév
 • újdonság
 • botrány
 • látványosság, attrakció

prímás2

főnév
 • első hegedűs, cigányprímás
 • hegedűművész

pillanatfelvétel

főnév
 • momentfotográf (régies)

ráma

főnév
 • keret, képkeret, képráma, foglalat
 • (régies): sámfa

személynév

főnév
 • utónév, keresztnév, képnév (tájnyelvi)

pufók

melléknév
 • dundi, kövérkés, pufi (bizalmas), gömbölyded, párnás, kerek képű, duncsi, pufli (tájnyelvi), bömfli (tájnyelvi), bufakos (tájnyelvi), bufitos, cipóképű, dönci, döncsi (tájnyelvi), dudóka (tájnyelvi), dundus (bizalmas), pofás

őrizkedik

ige
 • (valamitől): óvakodik, körültekint, elkerül, kerül, mellőz, menekül
 • tartózkodik, távol tartja magát, megtartóztatja magát

ráver

ige
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, rásóz (bizalmas), odavág, odacsap, odasóz (bizalmas)
 • megver, legyőz, lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), megelőz
 • rákapcsol (bizalmas), ráhajt (bizalmas), beleerősít (bizalmas), nekiveselkedik, felköti a gatyáját (bizalmas), belead apait-anyait (bizalmas)

szentel

ige
 • felavat
 • megáld
 • áldoz, feláldoz, fordít, szán, dedikál
 • fölajánl, konszekrál (idegen)