grafológia szinonimái

főnév
 • íráselemzés, íráselmélet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aranymálinkó

főnév
 • sárgarigó, aranyállú (tájnyelvi), aranyáruló (tájnyelvi), aranymál (tájnyelvi), aranyosmálé (tájnyelvi), sármálingó (tájnyelvi)

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a grafológia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

garázda I.

melléknév
 • durva, erőszakos, vad, agresszív, féktelen, duhaj, duhajkodó, verekedő, kötekedő, huligán, vandál, krakéler (régies), balhés (szleng), vaddisznó (bizalmas), radó (tájnyelvi)

félrenevel

ige
 • elkényeztet, elront, elnevel

félholt

melléknév
 • alig élő, élőhalott, holteleven (tájnyelvi), féldöglött (tájnyelvi)
 • elvert, agyonvert

erkölcscsősz

főnév
 • erénycsősz, erkölcsbíró, erkölcsprédikátor

golgotavirág

főnév
 • passióvirág, krisztuskoronája, krisztusvirág

hálaadás

főnév
 • áldás (választékos), hálálkodás, köszönet
 • ima, imádság, istentisztelet, ájtatosság, szertartás

összezördül

ige
 • összevész, veszekedik, összekülönbözik, összetűz, összekoccan, összekap, összeugrik, összeütközik, összeszólalkozik, összezörren, összezajdul (tájnyelvi), összejön (tájnyelvi), hajba kap, összerúgja a port, összerúgja a patkót

elkülönít

ige
 • elválaszt, különválaszt, elhatárol, elszigetel, elrekeszt, izolál (választékos), differenciál, elzár, szeparál (választékos), szétválogat, osztályoz, csoportosít, szétválaszt, szelektál, szortíroz (bizalmas), kategorizál

elhajló

melléknév
 • eltérő, széttartó, divergens (szaknyelvi), elágazó
 • ferde, dőlt, rézsútos, srég (bizalmas)

belső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)
 • gumibelső, gumitömlő, kerékpártömlő, bicikligumi, tömlő

előképző

főnév
 • előkészítő, alapozó

hang

főnév
 • zörej (szaknyelvi), nesz, hangfoszlány
 • zönge
 • énekhang
 • beszédhang
 • mukkanás (bizalmas), nyikkanás (pejoratív), pissz (választékos), pisszegés (választékos), kukk (bizalmas)
 • szó, vox (választékos)
 • hangnem, tónus, alaphang, beszédmód, modor, stílus
 • előadásmód, orgánum

hetvenkedik

ige
 • kérkedik, hivalkodik, henceg, nagyzol, felvág, dicsekszik, szájhősködik, handabandázik, hatvankodik (tájnyelvi)
 • túloz, nagyít

kezeskedik

ige
 • jótáll, szavatol, garantál, garanciát vállal, kezességet vállal, biztosít, felel, felelősséget vállal

ízibe, íziben

határozószó
 • (tájnyelvi): azonnal, rögtön, nyomban, gyorsan, hamar, sebesen, szaporán, mindjárt, rögvest, sebtében, egykettőre, mindjárást (tájnyelvi)

gravitáció

főnév
 • tömegvonzás, nehézségi erő, nehézkedés (régies)

gágog

ige
 • gágál (tájnyelvi), gágározik (tájnyelvi), gigágog (tájnyelvi), gebeg (tájnyelvi)
 • (pejoratív): beszél, jártatja a száját, dumál (szleng), rizsázik (szleng)

hab

főnév
 • tajték, duzma (tájnyelvi), nyál
 • hullám
 • buborék
 • tejszínhab
 • (szleng): mesebeszéd, rizsa (szleng), duma (szleng), sóder (szleng)

ismerkedés

főnév
 • barátkozás, kapcsolatteremtés, bemutatkozás

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

feltár, föltár

ige
 • kinyit, széttár, kitár
 • felszínre hoz, kiás, kitermel
 • felfed, kitakar
 • felnyit, felvág
 • napvilágra hoz, megmutat, megismertet, kifejt, kiderít, felderít, leleplez, bevall, revelál (idegen), fellebbenti a fátylat, fényt derít (valamire), délszínre hoz (régies)

hajdan, hajdanában,

határozószó
 • régen, egykor, azelőtt, réges-rég, korábban, valamikor, a múltban, valaha, anno dacumál (választékos)
 • (régies): majd, a jövőben

ivóvíz

főnév
 • víz, ital, innivaló, csapvíz, kútvíz, artézi víz, vezetékes víz, tütü (bizalmas)