okvetetlenkedik szinonimái

ige
 • akadékoskodik, fontoskodik, kellemetlenkedik, istentelenkedik (tájnyelvi), aprólékoskodik, alkalmatlankodik, bakafántoskodik (régies), abajgat, buzerál (szleng)
 • zavar, zaklat, kötekedik Sz: a kákán is csomót keres
 • lábatlankodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

újonc

főnév, melléknév
 • kiskatona (bizalmas), regruta (régies), mufurc (tréfás), hadonc (régies), kopasz (szleng), gyopár (szleng), bundás (szleng)
 • kezdő, pályakezdő, gyakorlatlan, tapasztalatlan, zöldfülű, inas, mazsola (bizalmas), tojás (szleng)

riadalom

főnév
 • rémület, vakrémület, ijedelem, ijedtség, pánik, fejetlenség, zűrzavar, kavarodás, felbolydulás, fejvesztettség
 • (régies): kiáltozás, lárma, ribillió
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a okvetetlenkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag

mindenképpen

határozószó
 • mindenképpen, mindenhogyan, minden módon, akármiképp
 • okvetlenül, feltétlenül, mindenáron, hatra-vakra, nyakra-főre

mérés

főnév
 • vizsgálat, megmérés, mérlegelés, mázsálás
 • kimérés, adagolás, kiosztás, árusítás

meggondol

ige
 • megfontol, fontolóra vesz, felfontol (tájnyelvi), átgondol, mérlegre vet, mérlegel, latolgat, megrág (bizalmas), meghány-vet, konsziderál (idegen), kontemplál (régies), ruminál (idegen), feltökél (tájnyelvi)
 • (elhatározást): megváltoztat, megmásít, visszavon(valamihez)(valami mellett)

odabenn

határozószó
 • odabent, ott benn, odabe (tájnyelvi)

összefércel

ige
 • megvarr, megölt (tájnyelvi), megaggat (tájnyelvi)
 • összecsap, összevág, összeüt, elnagyol

leterít

ige
 • letakar, betakar, beborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)
 • szétterít
 • elejt, lesújt, leüt, földhöz vág, lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)
 • lelő, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő

lelkipásztorkodás

főnév
 • lelkipásztorság, pasztorálás (idegen), pasztoráció, misszió
 • hitoktatás
 • hittérítés

kaláka

főnév
 • (tájnyelvi): munkaközösség
 • munkacsapat, bijak (tájnyelvi)
 • (régies): közmunka
 • táncmulatság, vigalom
 • ajándék
 • (tájnyelvi): bevádolás

lucskos

melléknév
 • nedves, vizes, sárvizes (tájnyelvi), sáros, csatakos, latyakos, pocsos (tájnyelvi), pocskos (tájnyelvi), csajkos (tájnyelvi), lacsakos (tájnyelvi)
 • (idő): esős, locspocs, taknyos (tájnyelvi), latyakos, pocsolyás, nyálkás

összetéveszt

ige
 • felcserél, elcserél, összecserél, összekever, összekavar, összezavar, összevét (tájnyelvi)

per1

főnév
 • pör, pereskedés
 • (régies): perlekedés, vitatkozás, vita, veszekedés, civódás, perpatvar

elmélkedik

ige
 • gondolkodik, elgondolkozik, gondolataiba mélyed, töri a fejét, elméjében forgat (valamit), töpreng, fontolgat, mérlegel, átgondol, tűnődik, megfontol, elmélyed, rágódik, tépelődik, vizsgálódik, tanulmányoz, studíroz (bizalmas)
 • filozofál, bölcselkedik, meditál, mereng, spekulál, tanakodik

szabálysértés

főnév
 • szabálytalanság, szabályszegés, kihágás, törvénysértés, áthágás, megszegés, túllépés, túlkapás, botlás, hiba, vétek

részére

névutó
 • számára, neki, őneki

olajos

melléknév
 • zsíros, maszatos, zsírfoltos, pecsétes, olajfoltos
 • faggyas, seborrhoeás (szaknyelvi)
 • csúszós, síkos

nyel

ige
 • lenyel, fal, faldos (tájnyelvi), töltöz (régies)
 • habzsol, faldoklik (régies)
 • magába fojt, tűr
 • belélegez, beszív, befogad

önkéntelen I.

melléknév
 • akaratlan, spontán, öntudatlan, ösztönös, szándéktalan, szándék nélküli, automatikus

rendelvény

főnév
 • rendelkezés, utasítás, parancs, előírás
 • recept, vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), recefice (tájnyelvi)

oratórium

főnév
 • imaterem, imaház

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

örökmozgó

főnév
 • perpetuum mobile (idegen)
 • páternoszter

repülőtér

főnév
 • légikikötő, reptér, aerodrom (idegen), madártér (szleng)