ipar szinonimái

főnév
 • mesterség, kézművesség, céh (régies)
 • indusztria (idegen), gyártás, gyáripar
 • iparág, szakma, ágazat (szaknyelvi)
 • (bizalmas): iparengedély, iparigazolvány
 • (régies): iparkodás, igyekezet, törekvés, szorgalom, tevékenység

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenlő

melléknév
 • egyforma, azonos, megegyező, összevágó, egybevágó, összeillő, megfelelő, felér (valamivel), vetekszik (valamivel, valakivel), egyenrangú, kiegyenlített, egál (idegen), egalizált (idegen), arányos, identikus (idegen), ekvivalens, megkülönböztethetetlen, egyarántos (tájnyelvi), egyenjogú

ellenére II.

határozószó
 • bosszantására, ingerlésére
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ipar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

időzik

ige
 • tartózkodik, tanyázik, időt tölt, vesztegel, mulat (tájnyelvi)
 • várakozik, marad, lakik

hasít

ige
 • széthasít, felhasít, szel, metsz, vág, repeszt, szakít
 • (hullámokat, levegőt): szel
 • kivág, kitép, kihasít
 • (fájdalom): nyilallik, hasogat, szaggat

hamar I.

határozószó
 • gyorsan, szaporán, frissen, hamarjában, csakhamar, hamarosan, mielőbb, nemsokára, korán, hirtelen, azonnal, tüstént, sebtében, máris, rögtön, késedelem nélkül, lóhalálában, nyomban, egykettőre, rövid úton, legott (régies), mindjárt, teketória nélkül (bizalmas), ízibe (tájnyelvi), hanyatt-homlok, villámsebesen, melegében, hevenyében, jókor, ripsz-ropsz, hippre-hoppra (tájnyelvi)
 • könnyen (felejt) Sz: míg egy tojás megsül

gépjárművezető

főnév
 • gépkocsivezető, sofőr, magánautós, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola

index

főnév
 • mutató, indexszám, jelzőszám, árjelzőszám, mutatószám
 • mérőszám, viszonyszám
 • villogó (szaknyelvi), irányjelző
 • leckekönyv, bizonyítvány
 • tiltott könyvek jegyzéke (szaknyelvi), feketelista
 • névmutató, tárgymutató, szómutató
 • névjegyzék
 • (szaknyelvi): kitevő, exponens (régies)

kabát

főnév
 • anorák, dzseki
 • felöltő
 • kiskabát, zakó, zubbony, dolmány, dóka (régies), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), szokmány (tájnyelvi), mándli (tájnyelvi)
 • blézer

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

fennállás

főnév
 • létezés, megléte (valaminek), létel (régies), fennmaradás, érvényesség, hatályosság

felsőbbrendűség, föl

főnév
 • felsőbbség, szupremácia (szaknyelvi), szuperioritás (idegen), kiválóság, kitűnőség, jelentőség, fontosság, érték, érdem
 • fejlettség, tökély, tökéletesség

dobolás

főnév
 • dobverés
 • dobszó, dobpergés

flangál

ige
 • (bizalmas): kószál, lófrál (bizalmas), lődörög, lézeng, lötyög (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, kóborol, csatangol, cselleng, csámborog, kujtorog, kóricál, bitangol (tájnyelvi), kalézol (tájnyelvi), gévalyog (tájnyelvi)

kannibál

főnév
 • emberevő, antropofág (szaknyelvi), homofág (szaknyelvi)
 • (jelzőként): barbár, vad, kegyetlen, vérszomjas, vérengző

késik

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

légitámadás

főnév
 • bombázás, repülőtámadás

konviktus

főnév
 • diákotthon, internátus, kollégium, pedagógium (régies)
 • papnevelde, szeminárium (régies)

ipse

főnév
 • (szleng): férfi, ember, illető, alak, krapek, fej, pacák (szleng), pofa (szleng), pali (szleng), pasas (bizalmas), mókus (bizalmas), muki (szleng), hapsi (szleng), tag (szleng)

idénymunka

főnév
 • szezonmunka

jelentkezés

főnév
 • ajánlkozás, benevezés, ígérkezés, vállalkozás, pályázat, kínálkozás
 • megjelenés, előfordulás, fölmerülés, fölbukkanás, mutatkozás, eljövetel
 • bemutatkozás, prezentáció (idegen)

kombájn

főnév
 • arató-cséplő gép
 • bányakombájn

istápol

ige
 • segít, gyámolít, gondoz, gondoskodik (valakiről), segélyez, véd, gondja van (valakire), gondját viseli (valakinek), törődik (valakivel), pártfogol, patronál, támogat, felkarol, segítségére van
 • gyógyít

hátra

határozószó
 • hátulra, hátrafelé
 • visszafelé, vissza, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi), farta (tájnyelvi), rükvercbe (szaknyelvi)
 • későre
 • vissza a múltba

jóleső

melléknév
 • kellemes, megnyugtató
 • meleg, meghitt, gyengéd
 • jóízű, ízletes, élvezetes, üdítő, frissítő
 • jótékony, egészséges, üdvös, édesded
 • kedvező, hízelgő, dicsérő

konnektor

főnév
 • csatlakozó, aljzat, dugaszolóaljzat (szaknyelvi), dugalj (bizalmas)