sebesség szinonimái

főnév
 • gyorsaság, iram, tempó, velocitas (idegen), celeritás (idegen)
 • fürgeség, élénkség, mozgékonyság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fegyvergyártás

főnév
 • fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás
 • fegyverkezés

megszöktet

ige
 • kiszabadít, kiment, megléptet (szleng), elszöktet, kiszöktet
 • (lányt): elrabol, elragad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sebesség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

romhalmaz

főnév
 • rom, omladék, maradvány, düledék (választékos)
 • roncs

portya

főnév
 • betörés, beütés
 • zsákmányolás, fosztogatás, rablás
 • szereplés, turné, körutazás, művészkörút, hangversenykörút
 • (szleng): túra, kirándulás

pipogya

melléknév
 • nyimnyám (bizalmas), tehetetlen, hitvány, puha, puhány, bátortalan, gyámoltalan, erélytelen, nyámnyila, alamuszi, katuska (tájnyelvi), tutyimutyi (bizalmas)
 • gyáva, beszari (szleng), majrés (szleng), szívbajos (szleng), kishitű

összbenyomás

főnév
 • összhatás, összkép

sajátosság

főnév
 • sajátság, jellegzetesség, ismérv, jelleg, ismertetőjel, vonás, jellemvonás, különlegesség, specialitás (idegen), specifikum (idegen), karakter, tulajdonság, attribútum (szaknyelvi)

sürgős

melléknév
 • égető, sürgető, szorongató, szorító, halaszthatatlan, sürgetős (tájnyelvi), szoros (tájnyelvi), szorgos (tájnyelvi), elodázhatatlan, múlhatatlan, késedelem nélküli, haladék nélküli, sietős, azonnali, imminens (szaknyelvi), soron kívüli
 • dringend (bizalmas), expressz

nyáj

főnév
 • juhfalka
 • állatcsoport, csorda, falka
 • gyülekezet, hitközség, egyházközség, hívő sereg
 • embercsoport, csapat, sokaság, nép

nép

főnév
 • nemzet, náció (régies)
 • közösség
 • parasztság, pórnép (régies)
 • plebs (pejoratív)(idegen)
 • lakosság, népesség
 • népség, tömeg, sokaság, sereg, sokadalom, csődület, nyáj

léghuzat

főnév
 • huzat, légvonat, cúg (bizalmas), ájerdöfés (tájnyelvi)

nyűg

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

szakképzett

melléknév
 • kiképzett, képzett, képesített, iskolázott, művelt, kitanult, szakavatott, gyakorlott, professzionális (idegen), profi (bizalmas), műértő, hozzáértő, hivatásos, mesteri, jártas, tapasztalt

szereplő II.

főnév
 • színész, aktor (régies), statiszta, figuráns (régies)
 • alak, figura

gárdista

főnév
 • (régies): testőr

uhu

főnév
 • uhubagoly, erdei bagoly

telefonbeszélgetés

főnév
 • hívás, telefonálás, távbeszélés (szaknyelvi)

sebtapasz

főnév
 • ragtapasz, tapasz, leukoplaszt, flastrom (régies), ragasztvány (régies), írtapasz (régies), angoltapasz (régies)

rohadék

főnév
 • (jelzőként is): szemét, aljas, moslék, mocsok, hitvány, alávaló, tetű (durva), patkány (durva)

sőt

kötőszó
 • azonfelül, inkább, azonkívül, ráadásul, mégpedig, mi több, egyébként, még hozzá, tetejében, fejében
 • ellenkezőleg, hanem, de

teakonyha

főnév
 • főzőfülke

sertéstenyésztés

főnév
 • sertéstartás, sertéshizlalás, disznótartás, süldőtartás

prepotens

melléknév
 • fölényes, beképzelt, felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, öntelt, önhitt, önelégült, pökhendi, kevély, arrogáns

strandfürdő

főnév
 • strand, fürdő, uszoda

tekint

ige
 • néz, figyel, pillant, pislant, szemlél, nézeget, szemügyre vesz, kukucskál, rápillant, pillantást vet (valamire), ránéz, kukkant (tájnyelvi), kukkint (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, tekintettel van (valamire)
 • hisz, elfogad, felfog (valaminek), tart (valaminek), szem előtt tart