nép szinonimái

főnév
 • nemzet, náció (régies)
 • közösség
 • parasztság, pórnép (régies)
 • plebs (pejoratív)(idegen)
 • lakosság, népesség
 • népség, tömeg, sokaság, sereg, sokadalom, csődület, nyáj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bunker

főnév
 • fedezék, óvóhely, betonfedezék (szaknyelvi), betonerőd, erőd

cirpel

ige
 • ciripel, prücsköl (tájnyelvi), hegedül, trityeg (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

náci

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, fasiszta

megszólal

ige
 • szóra nyitja a száját, szóra fakad, megszólamlik (tájnyelvi), megszólamodik (tájnyelvi), megtöri a csendet, szólásra emelkedik, megmukkan (bizalmas), megnyikkan (bizalmas), megkukkan (tájnyelvi), rákezdi
 • felbúg, felzúg, felharsan, felhangzik, megkondul, megcsendül, megzendül, felzendül (választékos), felsír, megpendül
 • megnyilatkozik, megnyilvánul

megnyilatkozás

főnév
 • kijelentés, beszéd, közlés, állásfoglalás, nyilatkozat, véleménynyilvánítás, kifejezési forma, manifesztáció (idegen), megnyilvánulás, reveláció (idegen), kinyilvánítás, megjegyzés, közzététel, bemutatás

magvas

melléknév
 • magos, magtermő
 • tömör, velős, tartalmas, lényegre törő, szentenciózus (idegen), fajsúlyos

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék

okos

melléknév
 • ravasz, kitanult, fortélyos, szemfüles, leleményes, agyafúrt, fondorlatos

lángvörös

melléknév
 • vérvörös, tűzpiros, tűzvörös, pipacspiros, lángszínű

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

legjobb

melléknév
 • legkiválóbb, tökéletes, válogatott, koronázatlan, kiváló, optimális, príma, legkedvezőbb, elsőrendű, csodás, király (szleng)

oppozíció

főnév
 • ellentét, szembenállás, szembehelyezkedés, ellenállás
 • ellenzék, ellenpárt

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

elámul

ige
 • ámulatba esik, elbámul, elálmélkodik, meglepődik, elcsodálkozik, meghókonyodik (régies), elhülemedik (tájnyelvi), ámolyog, elképed, elhűl

sejt2

főnév
 • cella (szaknyelvi), cellula (szaknyelvi)
 • csoport, egység, alakulat, alapszerv
 • (tájnyelvi): viasz, méhsejt

puma

főnév
 • ezüstoroszlán
 • (régies): ágyúgolyó, bomba

népművelés

főnév
 • ismeretterjesztés, népnevelés, tömegnevelés, népoktatás

műremek

főnév
 • mestermű, remekmű, mesterremek (régies), chef d’oeuvre (idegen)
 • műalkotás, mű, alkotás

nyugalmazott

melléknév
 • nyugdíjas, nyugállományú, nyugállományban levő
 • hivatalviselt, leszerelt, kiszolgált, kiérdemesült

produktív

melléknév
 • alkotó, termékeny, gyümölcsöző, hasznos, eredményes, hasznot hajtó, jövedelmező, szapora (szaknyelvi), kifizetődő, előnyös, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny

nótáskönyv

főnév
 • daloskönyv, énekeskönyv

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

odafelé

határozószó
 • arrafelé, odaúton

puffanás

főnév
 • dobbanás, zuhanás, durranás, püffenés, huppanás, esés, becsapódás, robbanás, lövés, dobogás