nyűg szinonimái

főnév
 • béklyó, gúzs, kolonc, kölönc (tájnyelvi), kötél, súly
 • teher, bajlódás, gond, strapa (bizalmas), vesződség, fáradság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elfoglaltság

főnév
 • tevékenység, munka, foglalkozás, foglalatosság, dolog, teendő, tennivaló, munkálkodás, kötöttség, lekötöttség, időtöltés

rajt

főnév
 • kezdet, indulás, indítás, kezdés, start
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyűg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nobilis

melléknév
 • nemes, lovagias
 • nagylelkű, bőkezű, gáláns
 • előkelő, finom

mérőrúd

főnév
 • mérce, mérőpálca, mérővessző, mérőléc, mérőszalag, colstok (szaknyelvi)

mellé

névutó
 • közelébe, szomszédságába, hozzá, köréje
 • elé
 • pártjára, oldalára, támogatására, segítségére

megcsillan

ige
 • felvillan, felcsillan, villog, villódzik, fellobban, fölragyog

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

öntet

főnév
 • mártás
 • öntvény, öntecs (régies)

lelőhely

főnév
 • telep, bánya, kincsesbánya, tárház
 • forrás

legjobb

melléknév
 • legkiválóbb, tökéletes, válogatott, koronázatlan, kiváló, optimális, príma, legkedvezőbb, elsőrendű, csodás, király (szleng)

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

leveseskanál

főnév
 • nagykanál, evőkanál
 • merőkanál, szedőkanál, merítőkanál, levesmerő kanál, levesmerő (tájnyelvi)

összead

ige
 • összeszámol, hozzászámít, hozzáad, összegez, összesít, summáz
 • egyesít
 • összeesket, megesket, esket, házasít
 • összedob, összegyűjt, kontribuál (régies)

passzol

ige
 • (szaknyelvi): (labdát) továbbít, lead
 • (bizalmas): odaad, átad, átnyújt, továbbít

elkábul

ige
 • elbódul, megrészegül, elszédül, megszédül, megmámorosodik
 • (szleng): berúg, benyakal (bizalmas), becsiccsent (bizalmas), felönt a garatra, leissza magát, megpityókosodik (tájnyelvi)

stimmel

ige
 • egyezik, egybevág (valamivel), összhangban van, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), összeillik, harmonizál, megfelel
 • rendben van, úgy van, helyes
 • (szaknyelvi): (hangszert) hangol

rejtőzik, rejtezik

ige
 • rejtőzködik, lapít, elbújik, bújik, megbújik, kuksol, latitál (régies), bujdokol, bujkál, lapul, dugik (tájnyelvi), dekkol (szleng)
 • lappang, rejlik

oázis

főnév
 • liget, homokliget
 • termékeny sziget

neves

melléknév
 • híres, hírneves, ismert, nevezetes, jó nevű, nagynevű, nagyhírű, népszerű, közismert, elismert, ünnepelt, illusztris (választékos), jeles, menő (szleng), ász (szleng)

orvostudomány

főnév
 • medicina (szaknyelvi), orvostan, gyógyászat, gyógyítás

rátukmál

ige
 • ráerőltet, ráerőszakol, rásóz (bizalmas), nyakába sóz, nyakába varr, rábeszél, rátol, ráoktrojál, rákényszerít, rádisputál (régies), rászuszakol (tájnyelvi), rátuszkol (tájnyelvi)

ódium

főnév
 • (választékos): bosszúság, kellemetlenség, harag, ellenérzés, gyűlölet

mezőgazdasági

melléknév
 • földművelési, földművelői, gazdálkodói, agrár (idegen), agrikulturális (idegen)

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

régimódi

melléknév
 • régies, divatjamúlt, idejétmúlt, ósdi, régi divatú, ódivatú, túlhaladott, elavult, megcsontosodott, elévült
 • begyepesedett, régi vágású, elmaradott, hátramaradott, vaskalapos