sajátosság szinonimái

főnév
 • sajátság, jellegzetesség, ismérv, jelleg, ismertetőjel, vonás, jellemvonás, különlegesség, specialitás (idegen), specifikum (idegen), karakter, tulajdonság, attribútum (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

házasságközvetítő

főnév
 • házasságszerző, társkereső, sadhen (régies), köszköpű (tájnyelvi), kuttyogó (tájnyelvi)

táppénz

főnév
 • betegszabadság, betegpénz
 • betegállomány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sajátosság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

riadalom

főnév
 • rémület, vakrémület, ijedelem, ijedtség, pánik, fejetlenség, zűrzavar, kavarodás, felbolydulás, fejvesztettség
 • (régies): kiáltozás, lárma, ribillió

pocsék

melléknév
 • rossz, kritikán aluli, utálatos, rettenetes, siralmas, csapnivaló, förtelmes, gyenge, kopott, rozoga, tré (bizalmas), kriminális (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)
 • ronda, ocsmány, csúnya, visszataszító
 • (tájnyelvi): pocsékoló, pazarló, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), préda (tájnyelvi)

pergő I.

melléknév
 • szapora, sebes, gyors

öntözőcső

főnév
 • gumicső, locsolócső, slag (bizalmas)

rotyog

ige
 • fortyog, fő, fől, fötyög (tájnyelvi), roszog (tájnyelvi), rityeg-rotyog (tájnyelvi)
 • (szleng): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás)

stádium

főnév
 • állapot, szakasz, helyzet, fokozat, fázis, etap, periódus, időszak

nevelő I.

melléknév
 • alakító, formáló, tanító, oktató, tanulságos, példázatos, didaktikus
 • ismeretterjesztő, felvilágosító, tájékoztató, informatív

negyed II.

főnév
 • városrész, kerület, városnegyed, lakónegyed, környék

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap

sűrűség

főnév
 • fajsúly
 • gyakoriság
 • tömörség, tömöttség, vastagság, tömítettség, denzitás (szaknyelvi), konzisztencia (szaknyelvi), töménység
 • (régies): erdő
 • bozót, liget

szemlél

ige
 • vizsgál, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, megnéz, figyel, fürkész, figyuzik (szleng), spektál (régies), kontemplál (régies), mustrál (régies)

fülbemászó II.

főnév
 • fülbogár (régies)

tüll

főnév
 • hálószövet, fátyolszövet, tintok (tájnyelvi), tüllanglé (régies)

távlati

melléknév
 • hosszú távú, perspektivikus (idegen), reménybeli, jövőbeli

sajtóértekezlet

főnév
 • sajtótájékoztató, sajtókonferencia

retusál

ige
 • javít, javítgat, csiszol, szépít

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

tároló I.

melléknév
 • gyűjtő

sebesség

főnév
 • gyorsaság, iram, tempó, velocitas (idegen), celeritás (idegen)
 • fürgeség, élénkség, mozgékonyság

porcika

főnév
 • íz, ízecske, tagocska, részecske

sóska

főnév
 • cséve (tájnyelvi)

tavaszi

melléknév
 • kikeleti
 • (ruha): átmeneti