összbenyomás szinonimái

főnév
 • összhatás, összkép

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jószagú

melléknév
 • illatos, fűszeres, balzsamos, szagos (régies), szépszagú (régies)

visszavezet

ige
 • visszakísér, visszavezérel, visszakalauzol, visszaterel, hazavezet, hazakísér
 • visszavisz, visszamegy, visszanyúlik
 • visszatérít, visszairányít
 • származtat, eredeztet, nyomon követ, következtet, redukál, derivál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összbenyomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ostya

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

nagymutató

főnév
 • percmutató

munkaképes

melléknév
 • egészséges, munkabíró, keresőképes, ereje teljében, dologtehető (tájnyelvi), dologtehetős (tájnyelvi), megfoghatós (tájnyelvi), munkára fogható

megtámadható

melléknév
 • védtelen, sebezhető, gyenge
 • kifogásolható, helytelen
 • vitatható, kétségbe vonható, kikezdhető, vitás, bizonytalan, kétséges, labilis
 • érvényteleníthető, hatálytalanítható, felbontható, megsemmisíthető

öntözőcső

főnév
 • gumicső, locsolócső, slag (bizalmas)

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

másfajta

melléknév
 • más, másféle, másnemű, másmilyen, másforma, elütő, eltérő, különböző, különnemű (régies), egyébmilyen (tájnyelvi)

magvas

melléknév
 • magos, magtermő
 • tömör, velős, tartalmas, lényegre törő, szentenciózus (idegen), fajsúlyos

kérelmez

ige
 • kérvényez, folyamodik, pályázik, instanciázik (régies), szollicitál (régies), peticionál (régies)

megcsillan

ige
 • felvillan, felcsillan, villog, villódzik, fellobban, fölragyog

pénzkérdés

főnév
 • pénzügy, financia (idegen)
 • anyagi kérdés

propagandaanyag

főnév
 • brosúra, reklám, szórólap

elvetemedik

ige
 • elferdül, elgörbül, elhajlik, kihajlik (szaknyelvi), megvetemedik
 • lealacsonyodik, elvetemül (régies), elaljasodik, elfajzik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (seb) elmérgesedik
 • (tájnyelvi): (kert) elgazosodik

szendvics

főnév
 • rakott kenyér, kanapé (szleng)

sebességváltó

főnév
 • sebváltó (bizalmas)

összebújik

ige
 • összesimul, összeölelkezik

orrszarvú

főnév
 • rinocérosz

pápa

főnév
 • őszentsége, szentatya, egyházfő, pontifex maximus (idegen), Róma püspöke, Péter utóda

sakk-matt

főnév
 • matt, vereség, kudarc, megsemmisülés, sarokba szorítás, bukás

összepakol

ige
 • összecsomagol, becsomagol, bepakol (bizalmas)

nász

főnév
 • (választékos): házasság, frigy, házasságkötés, esküvő, menyegző, lakodalom, egybekelés, összekelés, lagzi
 • (választékos): párosodás, párzás, közösülés, koitusz (szaknyelvi), nemi érintkezés
 • (tájnyelvi): szülőtárs
 • apatárs, nászatya, nászapa
 • anyatárs, nászanya, nászasszony

park

főnév
 • liget, közkert, díszkert, cifrakert (tájnyelvi), majáliskert (tájnyelvi)

sav

főnév
 • acidum (szaknyelvi), savany (régies)
 • (régies): só