séma szinonimái

főnév
 • rajz, vázlatrajz, vonalrajz, vázlat, előírás
 • sablon, kaptafa
 • rendezőelv, forma
 • tervezet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

szünös-szüntelen

határozószó
 • folytonosan, szakadatlan, egyfolytában, egyvégtében, szakadatlanul, állandóan, mindig, éjjel-nappal, unos-untalan, mindegyre
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a séma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rothadt

melléknév
 • poshadt, nyálkás, korhadt, redves, reves (tájnyelvi), megrohadt, romlott, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), dohos, avas, dögös (tájnyelvi)
 • (durva): hitvány, aljas, elaljasodott, züllött, alávaló, mocskos, galád, tetves (durva), szemét (durva)
 • felbomló, széthulló

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

összeg

főnév
 • végösszeg, összesség, mennyiség
 • pénzösszeg, summa (bizalmas)

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

szabályozó I.

melléknév
 • igazító, beállító, rendező
 • irányadó, előíró, normatív (idegen), meghatározó

nyelvészet

főnév
 • nyelvtudomány, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

nevet

ige
 • kacag, kacarászik, nevetgél, kuncog, gurgulázik, hahotázik, heherészik, rötyög (bizalmas), röcög (tájnyelvi), göcög (régies), röhög (durva), vihog, nyerít (pejoratív), lepetézik (szleng)
 • mosolyog, somolyog, vigyorog, derül, bazsalyog Sz: gurul a nevetéstől; a hasát fogja a nevetéstől; majd kicsordul a könnye a nevetéstől; majd kipukkan a nevetéstől; mind a harminckét foga kilátszik; két fülre nevet

lehangolt

melléknév
 • kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, szomorú, búskomor, bánatos, borús, indiszponált, nyomott, csüggedt, levert, letört, mélabús, rosszkedvű, rezignált, depresszív (idegen), deprimált, elszontyolodott, szontyola (tájnyelvi), szontyoli (tájnyelvi), bélebűzhödt (tájnyelvi)

odahúz

ige
 • (valakihez): szeret, kedvel, szível, rokonszenvez (valamivel), ragaszkodik, szimpatizál, vonzódik (valakihez)

szalmazsák

főnév
 • strózsák (régies), surgyé (tájnyelvi), ágyalj (tájnyelvi), bödőc (tájnyelvi)
 • derékalj
 • matrac, ágybetét

szeszfőzde

főnév
 • szeszfőző üzem, szeszfőző, pálinkafőző, lepárló, lepárlóüzem, szeszgyár

gémkapocs, gemkapocs

főnév
 • iratkapocs, klammer (idegen), kapocs

undorodik

ige
 • irtózik, iszonyodik, utál
 • utálkozik
 • rosszul van (valamitől), émelyedik, csömörlik (régies), émelyeg, húzódozik, viszolyog, borzad Sz: felfordul a gyomra; majd kihányja a belét

tél-túl

határozószó
 • (tájnyelvi): itt-ott, imitt-amott, szórványosan, elszórtan, elszórva, elvétve, néhol
 • hébe-hóba, néha, néha-néha, egyszer-másszor, ilitt-holott (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagyjából, elnagyoltan, hanyagul, kutyafuttában, felibe-harmadába, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi), összevissza

semmiféle

névmás
 • semmilyen, semminemű (választékos), semmi néven nevezendő (választékos), semminő (régies)
 • (pejoratív): értéktelen, akármilyen

rontás

főnév
 • rosszabbítás, rongálás, pusztítás
 • babonázás, boszorkányozás, igézet, átok, varázslat, tétemény (régies), szemmel verés, betegség (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): csúz, köszvény
 • (szleng): menstruáció (szaknyelvi), havibaj

sportos

melléknév
 • kisportolt, izmos, atlétikus, erős, keménykötésű, edzett, mozgékony, vállas, muszklis (bizalmas)(pejoratív)

tejföl, tejfel

főnév
 • téfel (tájnyelvi)

sima

melléknév
 • egyenletes, egyenes, sík, lapos
 • fodrozatlan, csendes, békés, nyugodt, nyugalmas
 • ránctalan, redőtlen, kisimult
 • tükörsima, csúszós, síkos, nyálkás
 • puha, finom, bársonyos, lágy
 • borotvált, szőrtelen, szőretlen (régies)
 • csiszolt, választékos, könnyed
 • simulékony, alkalmazkodó, udvarias
 • egyszerű, zavartalan, akadálytalan, gördülékeny, könnyű

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

surran

ige
 • suhan, oson, lopódzik, lopózik, lopakodik, sompolyog, firren (tájnyelvi), csusszan, suttyan (tájnyelvi), kecmerkedik (tájnyelvi)
 • suhog (madár)

téliszalámi

főnév
 • Herz szalámi, Pick szalámi, gumibot (szleng)