lehangolt szinonimái

melléknév
 • kedvetlen, elkedvetlenedett, kedveszegett, szomorú, búskomor, bánatos, borús, indiszponált, nyomott, csüggedt, levert, letört, mélabús, rosszkedvű, rezignált, depresszív (idegen), deprimált, elszontyolodott, szontyola (tájnyelvi), szontyoli (tájnyelvi), bélebűzhödt (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

nyaklik

ige
 • billen, csuklik, bicsaklik
 • ide-oda mozog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lehangolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lámpa

főnév
 • pilács (bizalmas), lámpi (tájnyelvi), fényforrás, világítótest, világítóeszköz (szaknyelvi), laterna (idegen), lámpás
 • jelzőlámpa, közlekedési lámpa

koffer

főnév
 • bőrönd, utazótáska, útitáska, utazóbőrönd, útiláda

kitekint

ige
 • kinéz, kipillant

keringő I.

melléknév
 • forgó, körforgó, pörgő

leégés

melléknév
 • lesülés, lepirulás
 • elhamvadás, elpusztulás
 • (szleng): bukás, kudarc, balszerencse, balsiker, sikertelenség, fiaskó, csőd
 • felsülés, megszégyenülés, bukta (szleng)

macerál

ige
 • piszkál, babrál
 • zaklat, bosszant, szekíroz, szekál, háborgat, bánt, nyaggat, abajgat, buzerál (szleng), cikiz (bizalmas), inzultál, baszogat (durva), cseszeget (durva)(valakiről)(szleng)

unalom

főnév
 • kedvetlenség, egyhangúság, szplín (idegen)

jártas

melléknév
 • ismerős, otthonos, bennfentes, bejáratos
 • járatos, gyakorlott, tapasztalt, szakavatott, szakszerű, hozzáértő, kompetens (szaknyelvi), tájékozott, jól informált, tanult, művelt, próbált, képzett, szakképzett, szakértő, dologértő, ügyes, rutinos, verzátus (régies)

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

fogpiszkáló

főnév
 • fogvájó, fogfa (tájnyelvi)

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

malac II.

melléknév
 • disznó, trágár, obszcén, csúnya, szemérmetlen, szeméremsértő, mosdatlan, illetlen, útszéli, sikamlós, pikáns, pornográf

meggyőz

ige
 • beláttat, megagitál, megdolgoz (bizalmas), rábeszél, rávesz, rábír, megnyer
 • (régies): elbír, kibír, megbír
 • (régies): legyőz, lebír

behozatal

főnév
 • árubehozatal, import

odasiet

ige
 • odalohol, odaugrik, odamegy

móka

főnév
 • tréfa, bolondozás, komédiázás, játék, bohóság, szellemesség, vicc, humor, tréfaszó, huncutság, bohóckodás
 • csíny, csínytevés, ugratás, ingerkedés, évődés, kötődés, hecc, stikli (bizalmas), muri (bizalmas), dili (szleng)
 • (szleng): bűncselekmény, zrí (szleng), buli (bizalmas), balhé (szleng)

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)

lajstrom

főnév
 • jegyzék, lista, felsorolás, regiszter, névsor, címjegyzék, szillabus (régies), katalógus, mutató, leltár, árjegyzék, nyilvántartás, kartoték

levesestányér

főnév
 • mélytányér

mindvégig

határozószó
 • fogytig (régies), véges-végig, végig, utolsó leheletéig, mindhalálig, a végsőkig, utolsó csepp véréig, holtig, mindig, váltig

lelő

ige
 • ledurrant (bizalmas), lepuffant, lepuskáz (régies), leszed (szleng)
 • agyonlő, szitává lő, elejt, leterít, megöl
 • (poént): elront
 • elcsíp, elhalász, elhappol (bizalmas)

koncentrál

ige
 • (tőkét): felhalmoz
 • összevon, tömörít, összegyűjt
 • összpontosít
 • sűrít, töményít, telít

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

módfelett

határozószó
 • nagyon, rendkívül, nagymértékben, roppantmód, szerfölött, túlzottan, fölötte, végtelenül, felettébb, iszonyatosan, szörnyen, borzasztóan, mérhetetlenül