sima szinonimái

melléknév
 • egyenletes, egyenes, sík, lapos
 • fodrozatlan, csendes, békés, nyugodt, nyugalmas
 • ránctalan, redőtlen, kisimult
 • tükörsima, csúszós, síkos, nyálkás
 • puha, finom, bársonyos, lágy
 • borotvált, szőrtelen, szőretlen (régies)
 • csiszolt, választékos, könnyed
 • simulékony, alkalmazkodó, udvarias
 • egyszerű, zavartalan, akadálytalan, gördülékeny, könnyű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zuhog

ige
 • ömlik, szakad, záporoz, dől, záporozik Sz: zuhog, mintha dézsából öntenék

füllent

ige
 • hazudik, félrevezet
 • lódít, tódít, kábít (tájnyelvi), gurít (szleng), fillent (tájnyelvi), fingel (tájnyelvi)
 • nagyít, nagyot mond, anzágol (bizalmas), kanyarint (tájnyelvi), jandóz (tájnyelvi), csuhaszt (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sima szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sajátos

melléknév
 • sajátságos, sajátszerű, jellegzetes, különös, extra, különleges, eredeti, egyedi, jellemző, egyéni, individuális, extravagáns, specifikus, speciális, karakterisztikus, szinguláris (szaknyelvi)

provincia

főnév
 • tartomány
 • vidék

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

összeütközés

főnév
 • csata, háború, ütközés
 • karambol, szerencsétlenség, baleset
 • összetűzés, összecsapás, csetepaté, megütközés, incidens, konfliktus, nézeteltérés, nézetkülönbség, affér (bizalmas), viszály, kollízió (idegen), csatározás, civakodás, civódás, perpatvar, veszekedés

séma

főnév
 • rajz, vázlatrajz, vonalrajz, vázlat, előírás
 • sablon, kaptafa
 • rendezőelv, forma
 • tervezet

szállóige

főnév
 • mondás, aforizma, példabeszéd, szólásmondás, szójárás, aranymondás, aranyköpés (bizalmas), vezérige, velős mondás, életelv, elmésség
 • mottó, jelmondat, közmondás

nyugállomány

főnév
 • nyugalom, nyugdíj

nyakkendő

főnév
 • nyakravaló, kravátli (régies), kultúrmadzag (szleng), bikakötő (szleng), bocikötél (szleng), csirkebél (szleng), tyúkbél (szleng), nyakló (régies), csokornyakkendő

lelő

ige
 • ledurrant (bizalmas), lepuffant, lepuskáz (régies), leszed (szleng)
 • agyonlő, szitává lő, elejt, leterít, megöl
 • (poént): elront
 • elcsíp, elhalász, elhappol (bizalmas)

olasz

melléknév, főnév
 • itáliai, olaszországi, talián (régies), talján (régies, választékos), digó (szleng), macskaevő (szleng)

szarv

főnév
 • (régies): tülök, szaru
 • agancs, címer (régies)

színe-java

főnév
 • (valaminek): java, színe, legjava, eleje, krémje, elitje, dísze-virága, színe-virágja, színe-lángja (tájnyelvi)

golyhó

főnév
 • fajankó, filkó, mafla, csacsi, tökfej
 • (tájnyelvi): csavargó

útleírás

főnév
 • útinapló, útirajz, itinerárium (idegen)
 • úti beszámoló

terjedelem

főnév
 • kiterjedés, nagyság, méret, térfogat, extenzió (idegen), dimenzió, volumen, szélesség, hosszúság, fesztáv (szaknyelvi)
 • sávtartomány (szaknyelvi)
 • hangterjedelem (szaknyelvi)
 • hatókörzet, hatókör, hatósugár, akciórádiusz (idegen)
 • időtartam, időköz, intervallum, periódus, ciklus

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

rúgás

főnév
 • billentés
 • kíméletlenség
 • bántás, sértés

sült II.

főnév
 • sült hús, pecsenye, flekken (idegen), parázsolt (régies)

ténfereg

ige
 • cselleng, lődörög, tévelyeg, teng-leng, botorkál, bóklászik, csavarog, csámborog, kószál, őgyeleg, ődöng, sétálgat, csatangol, lézeng, császkál, szédeleg, lötyög (bizalmas), líg-lóg (bizalmas), kujtorog, lófrál (bizalmas), ámbolyog (tájnyelvi), csalinkázik, csötönődik (tájnyelvi), kocsmorog (tájnyelvi), köcölődik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): lábatlankodik, alkalmatlankodik, okvetetlenkedik, zavar

sorakozik

ige
 • felsorakozik, sorba áll, vonalba áll
 • áll, található, van, sorjázik
 • csatlakozik, beáll

pusztulás

főnév
 • enyészet, elmúlás, halál, megszűnés, kárhozat, szerencsétlenség, romlás, tönkremenés, katasztrófa, végveszély, kiveszés, vész, rombolás, megsemmisülés, korhadás, rothadás, szétesés, sorvadás, bukás, lerobbanás (szleng)

száguld

ige
 • repül, rohan, fut, viharzik, suhan, robog, nyargal, vágtat, vágtázik, iramlik, iramodik, dönget (szleng), pörköl (szleng), sprintel (bizalmas), tép (szleng), repeszt (szleng), söpör (szleng), tűz (szleng) Sz: megy, mint a villámlás; megy, mint a szélvész; úgy jön, mint a lövedék

térfogat

főnév
 • köbtartalom, űrtartalom, befogadóképesség, űrméret, kiterjedés, terjedelem, kubatúra (régies), volumen, kapacitás