odahúz szinonimái

ige
 • (valakihez): szeret, kedvel, szível, rokonszenvez (valamivel), ragaszkodik, szimpatizál, vonzódik (valakihez)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

furnér, furnír

főnév
 • fatábla, falemez
 • borítólemez

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odahúz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nulla I.

számnév
 • zérus (bizalmas), zéró (bizalmas), null

meténg

főnév
 • télizöld, örökvirág, börvény (tájnyelvi)

mélyed

ige
 • süllyed, süpped, merül, alábbszáll, ereszkedik
 • fúr, váj, ás, túr, szánt, kapar
 • elmélkedik, gondolkodik, tűnődik, meditál, elgondolkodik, végiggondol

megemlít

ige
 • említést tesz, szóba hoz, előhoz, felemlít, érint, megpendít (bizalmas), felvet, felhoz (bizalmas), megemlékezik, szóvá tesz, célzást tesz, rámutat, felhozakodik (tájnyelvi)

nyomtatvány

főnév
 • nyomdatermék, sajtómű (régies), sajtótermék, kiadvány, lenyomat
 • űrlap, kérdőív, blanketta (idegen)

örmény

melléknév, főnév
 • arméniai (régies), girgác (régies), bikál (régies)

lépdel

ige
 • lép, lépked, lépeget, lépik (tájnyelvi), jár, megy, ballag, ballagdál (tájnyelvi), battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog

lehetetlenség

főnév
 • képtelenség, lehetetlen, oktalanság, ostobaság, abszurdum, nonszensz (bizalmas), paradoxon, kivihetetlenség
 • (régies): semmiség

joviális

melléknév
 • derűs, kedélyes, jókedélyű, jókedvű, nyájas, optimista, derűlátó, vidám

lírikus II.

főnév
 • (lírai) költő, poéta

összegabalyít

ige
 • összezavar, összekuszál, összegubancol (bizalmas), összecsomóz
 • komplikál, összebonyolít, összeforgat, felforgat

pazarol

ige
 • tékozol, fecsérel, pocsékol, szór, herdál, költekezik, könnyelműsködik, költ, szórja a pénzt, prédál (régies), veszteget Sz: ereszti szélnek, víznek; nagy lábon él; az ablakon szórja a pénzt; dobálja a pénzt

elköt

ige
 • elszorít
 • elold, elenged, elpányváz (tájnyelvi)
 • (szleng): ellop, elcsen, elemel, elvisz

súlytalanság

főnév
 • könnyűség, lebegés, lengeség, testetlenség
 • jelentéktelenség

rendelkezik

ige
 • intézkedik, dirigál, kormányoz, igazgat, irányít
 • parancsol, megparancsol, utasít, rendel
 • statuál (régies), kommandíroz (idegen), vezényel
 • végrendelkezik, meghagy
 • diszponál (szaknyelvi)
 • van (valamije), birtokol

odakap

ige
 • odanyúl, hozzáér
 • odaránt, magához ránt
 • (bizalmas): megég, leég, odakozmál, lekozmásodik
 • (tájnyelvi): odaszokik

nosztalgikus

főnév
 • sóvárgó, vágyakozó, vágyódó, epekedő, kívánkozó, áhítozó

otthon II.

határozószó
 • odahaza (bizalmas)

reformáció

főnév
 • hitújítás

olasz

melléknév, főnév
 • itáliai, olaszországi, talián (régies), talján (régies, választékos), digó (szleng), macskaevő (szleng)

mindegy

módosítószó
 • közömbös, érdektelen, lényegtelen, egykutya, egyre megy, egyfene (tájnyelvi), nyolc (szleng), egál (bizalmas), gancegál (bizalmas) Sz: ahogy lesz, úgy lesz; akár ide, akár oda; akár zuhog, akár puhog; egy dolog, akár ég, akár pokol; akár túrják, akár gyúrják; az egyik kutya, a másik eb; eb vagy kutya, mind egy tatár; egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz; eben guba, mind egyforma, mind egykutya; nem tesz semmit; nem változtat a leányzó fekvésén; nem oszt, nem szoroz; olezánc, mint a német tánc; se nem árt, se nem használ
 • ugyanaz

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás

reménytelen

melléknév
 • kilátástalan, hiábavaló, lehetetlen, esélytelen, kétségbeejtő, elveszett, hamvába holt, sötét
 • javíthatatlan, megrögzött
 • menthetetlen, gyógyíthatatlan
 • reményvesztett, vigasztalan, desperált (idegen), desperátus (idegen), rezignált, kétségbeesett, elkeseredett