ruhafogas szinonimái

főnév
 • ruhaakasztó, ruhakampó, fogas

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törlés

főnév
 • kihúzás, áthúzás, húzás, kiradírozás, kihagyás, elhagyás
 • stornó
 • elengedés, érvénytelenítés, megszüntetés, visszavonás, megsemmisítés, eliminálás (idegen)

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ruhafogas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

pizsama

főnév
 • hálóruha
 • (szleng): rabruha, fegyencruha, zsávoly

pénzzavar

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység

önkéntes I.

melléknév
 • fakultatív, szabad

roskadozik

ige
 • düledezik, rogyadozik, görnyed, meg-megroggyan, besüpped, beroskad
 • ellankad, kimerül, elerőtlenedik, tönkremegy, elfárad, összerogy, hutyorodik (tájnyelvi)

spicli

főnév
 • besúgó, áruló, júdás, feljelentő, spion, kém, titkos ügynök, hírszerző, felderítő, informátor, fül (bizalmas), tégla (szleng), pacsirta (szleng), furulya (szleng), három per hármas (szleng), delátor (régies)

népség

főnév
 • (pejoratív): bagázs, brancs, csőcselék (pejoratív), söpredék (pejoratív), csürhe (pejoratív), banda (pejoratív), celecula (tájnyelvi), trupa (pejoratív), fajzat (pejoratív), cühőpühő (tájnyelvi)
 • pereputty (bizalmas)
 • (régies): tömeg, csoportosulás, embercsoport, náció (régies), sereg, légió (régies)
 • (régies): lakosság

naptár

főnév
 • kalendárium
 • notesz, határidőnapló, zsebnaptár
 • időszámítás

látszólagos

melléknév
 • színlelt, formális, mondvacsinált, színleges (régies), névleges, fiktív, tetsző (régies)
 • képzelt, vélt, illuzórikus, kimerikus (idegen), kvázi (bizalmas), virtuális (idegen)

nyergel

ige
 • felszerszámoz
 • indul

suta II.

főnév
 • szarvastehén
 • őzsuta

szemernyi

melléknév
 • kevés, parányi, csipetnyi, szikrányi, hajszálnyi, körömfeketényi, mákszemnyi, cseppnyi, jottányi, fikarcnyi

futurológia

főnév
 • jövőkutatás, jövőtudomány

turpis2

melléknév
 • (tájnyelvi): fitos, pisze, turcsi

tataroz

ige
 • felújít, rendbe hoz, renovál, helyreállít, kijavít, restaurál, megújít, helyrehoz, újjáépít
 • (régies): foltoz, varrogat

rusztikus

melléknév
 • paraszti, falusias
 • mesterkéletlen, egyszerű
 • otromba, faragatlan, durva

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

tárgyalás

főnév
 • megbeszélés, megvitatás, tanácskozás
 • értekezés, ülés, konferencia, értekezlet, eszmecsere, konzílium
 • alku, egyezkedés

saru

főnév
 • szandál
 • (régies): csizma, cipő

politúr

főnév
 • máz, lakk, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, sellak (régies), fényezés
 • bevonat
 • (szleng): bőr

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

tartozék

főnév
 • kiegészítő, járulék, velejáró, hozzávaló
 • melléklet, függelék
 • kellék, alkatrész, rekvizitum (választékos)
 • (régies): toldalék, affixum (régies)