pénzzavar szinonimái

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közeledik

ige
 • közeleg, jön, közelít, érkezik, odatart, következik, küszöbön áll
 • barátkozik (valakivel), ismerkedik (valakivel)

kert

főnév
 • park, díszkert
 • udvar, telek
 • háztáji
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénzzavar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

parabola

főnév
 • példázat, példabeszéd, tanítómese, hasonlat
 • parabolaantenna

odahív

ige
 • odahí (régies), odaszólít, odaint, odarendel, odabolondít (bizalmas), odacitál, becitál, behív, odacsődít, odafáraszt

nyes

ige
 • metsz, nyír, vág, visszavág, kurtít, csonkol, csonkít, stuccol (bizalmas)
 • csavar (labdát)

monopolizál

ige
 • ural, kisajátít, magához ragad, lefoglal, bekebelez (vállalatot)

patronál

ige
 • pártfogol, támogat, segít, felkarol, gyámolít, istápol, oltalmaz, protezsál (bizalmas), a hóna alá nyúl (bizalmas)
 • szponzorál, menedzsel, finanszíroz, futtat

pszichiáter

főnév
 • elmeorvos, elmegyógyász, lélekbúvár

megnyúlik

ige
 • megnő, kitágul, megnyúlad (tájnyelvi), megnövekszik, megnövekedik, kiterjed
 • folytatódik, meghosszabbodik, kiegészül
 • (tájnyelvi): meghal, kinyúlik

megjavul

ige
 • megváltozik, jóra fordul, helyreáll, feljavul, helyreigazodik, előnyösen alakul, megjobbul (választékos), kikupálódik (tájnyelvi), megjavádzik (tájnyelvi)
 • helyrejön, rendbe jön, működésbe lép, üzemképessé válik
 • újjászületik
 • nemesedik, tökéletesedik, kiművelődik
 • jó útra tér, észre tér Sz: jóba foglalja magát; megszállja a szentlélek
 • (idő): kiderül, melegszik, jobbra fordul

kiöltözik

ige
 • kicsípi magát, kinyalja magát, kicsinosítja magát, felcicomázkodik, felpiperézik, feszít, díszbe vágja magát, kivakaródzik (bizalmas), díszbe öltözik, kirittyenti magát (szleng), kihegyezi magát (szleng), felecselkedik (tájnyelvi), kifessent (tájnyelvi), kipimpóz (tájnyelvi) Sz: olyan cifra, majd elrepül
 • kiruházkodik

megteremt

ige
 • létrehoz, kreál, alkot, megalkot
 • megvalósít, kialakít, megveti az alapját (valaminek), kikovácsol, megformál, konstruál, instituál (régies), létesít, megalapít, behoz, bevezet, kiépít, képez, alapít, összeállít, nyélbe üt
 • megszerez, előteremt, összehoz (bizalmas)

radiátor

főnév
 • fűtőtest, hősugárzó, melegítő
 • (szaknyelvi): hűtő

revideál

ige
 • átnéz, átvizsgál, felülvizsgál, felülbírál, átértékel, ellenőriz
 • módosít, megváltoztat, helyesbít, korrigál

fakó

melléknév
 • fénytelen, színtelen, színehagyott, elfakult, tompa, matt, halvány, napszítta, szürke, seszínű, hóka (tájnyelvi), kese (tájnyelvi), barna (régies), seprőszínű (régies), zsufa (tájnyelvi), savószín (tájnyelvi), vakszínű (tájnyelvi)
 • halovány, vértelen, vérszegény, sápadt, holtsápadt, falfehér, krétafehér, vérszegény
 • (régies): zavaros, vörhenyes
 • hamuszínű
 • kopott, viseltes, nyűtt, toprongyos, agyonmosott, szegényes
 • (tájnyelvi): vasalatlan
 • (hang): gyenge, homályos, fátyolos, elhaló, bágyadt

szürkeség

főnév
 • egyhangúság, unalom, monotónia, érdektelenség, fantáziátlanság, köznapiság, prózaiság
 • ismeretlenség, jelentéktelenség
 • egyformaság

szakszótár

főnév
 • műszótár, terminológiai szótár
 • szaklexikon

percepció

főnév
 • (szaknyelvi): észlelés, érzékelés

pantomim

főnév
 • némajáték

portya

főnév
 • betörés, beütés
 • zsákmányolás, fosztogatás, rablás
 • szereplés, turné, körutazás, művészkörút, hangversenykörút
 • (szleng): túra, kirándulás

szabadrúgás

főnév
 • büntetőrúgás, pontrúgás

pimasz

melléknév
 • szemtelen, arcátlan, orcátlan, impertinens (régies), neveletlen, bántó, gúnyos, illetlen, kihívó, ripők (régies), inszolens (idegen), krakéler (régies), nyegle, pökhendi, szemérmetlen, pofátlan, arrogáns, szégyentelen, tiszteletlen

okoskodik

ige
 • gondolkodik, elmélkedik, bölcselkedik, filozofál, fontolgat, töri a fejét, spekulál, töpreng, mérlegel, következtet, érvel, latolgat, agyaskodik (régies), koponyázik (szleng) Sz: nem bír az eszével
 • tudálékoskodik, akadékoskodik, fontoskodik, ellenkezik, szót szaporít, aprólékoskodik, felesel, vonakodik
 • méltatlankodik, karafintyáz (tájnyelvi)

prezentál

ige
 • bemutat, kiállít
 • előterjeszt, előad, megmutat, közzétesz, produkál, exponál (idegen), tálal (bizalmas), tolmácsol
 • benyújt, beterjeszt, indítványoz, javasol
 • ajándékoz, ad, adományoz
 • átnyújt, átad, odaad, rendelkezésre bocsát
 • (prezentálja magát): bemutatkozik, tiszteleg, megjelenik

szakképzettség

főnév
 • szakavatottság (választékos), szakmai ismeret, szakismeret, szaktudás, szakértelem, szakműveltség (régies), jártasság, mesterségbeli tudás, hozzáértés, kompetencia (szaknyelvi), illetékesség, gyakorlottság
 • szakképesítés, képesítés, kvalifikáció