tapos szinonimái

ige
 • nyom, rálép, ráhág, tipor, döngöl
 • (szleng): igyekszik, hajt, törtet, pedálozik
 • (tájnyelvi): kerékpározik, teker, pedáloz, biciklizik
 • tapod (tájnyelvi), gázol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

társaskör

főnév
 • egylet, kaszinó, klub

arszlán

főnév
 • gavallér, világfi, aranyifjú, divatfi, dendi, gigerli (régies), ficsúr, divatbáb (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tapos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szülésznő

főnév
 • bába, bábaasszony, madám (bizalmas), gólyamama (tájnyelvi), gólyanéni (tájnyelvi), lyukcsősz (tájnyelvi)

számottevő

melléknév
 • jelentős, tekintélyes, nem elhanyagolható, lényegbevágó, lényeges, fontos, mértékadó, kiemelkedő, nyomós, meglehetős (tájnyelvi), komoly, figyelemre méltó, jelentékeny
 • tetemes, nagy, sok, jókora, nagyfokú
 • nagyhírű, híres, tekintélyes

szabadalmaz

ige
 • szabadalmat ad, kiváltságol (régies)

rostál

ige
 • szétválaszt, szitál, szelel, megtisztít, szór, szemel (tájnyelvi), pallal (régies)
 • válogat
 • megvizsgál, elbírál
 • kiválaszt

tamburin

főnév
 • csörgődob
 • hímzőkeret

testület

főnév
 • egyesület, szervezet, organizáció (idegen), korporáció (régies)
 • társulat, társaság, egylet, társas kör, kollégium
 • grémium (választékos), választmány, kar, szék, kamara
 • intézmény, institúció (régies)

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény

por

főnév
 • szemcse, porszem, piszok, hamvadék
 • portenger, porfelhő, portány
 • (szleng): kábítószer, drog, kokain
 • puskapor
 • hamv (választékos)

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

ragályos

melléknév
 • fertőző, járványos, ragadós, tapadós, vészes, veszélyeztető, epidemikus (idegen)

tisztelgés

főnév
 • tiszteletadás, szalutálás, szalutáció (régies)
 • köszönés, üdvözlés

tunya

melléknév
 • lusta, lomha, tétlen, semmittevő, dologtalan, henye, renyhe, rest, hájfejű, lassú, álmos, élhetetlen, szunyák (régies), tonyhó (régies), alamár (régies), léhonda (tájnyelvi), lomhár (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), szunyáta (tájnyelvi)

vergődés

főnév
 • kínlódás, tusakodás, vesződés, küszködés, csapkodás
 • görcs, rángás, vonaglás, konvulzió (szaknyelvi), hánykolódás

tarack2

főnév
 • tarackbúza, perje, perjefű, perjegyökér

szurokfekete

melléknév
 • koromfekete, ébenfekete, éjfekete, hollófekete, hollószínű, szénfekete
 • vaksötét, koromsötét

tenger

főnév
 • víztömeg, óceán, világtenger, víz
 • (jelzőként): tengernyi, végtelenül sok, rengeteg, roppant nagy, halom, rakás, csomó, temérdek, megszámlálhatatlan, határtalan

vegyít

ige
 • kever, elegyít, kavar, zagyvál, összekavar, habar, kotyfol (tájnyelvi), zatyifál (tájnyelvi), zapatyol (tájnyelvi), egyvelez (régies)
 • egyesít, egybeolvaszt, ötvöz, hozzáad

tátog

ige
 • tátogat
 • tátong (régies)
 • (tájnyelvi): hebeg, habog, dadog

szatirikus II.

főnév
 • szatíraíró

terjeszkedés

főnév
 • térnyerés, térhódítás, térfoglalás, terjedés, szétáradás, szétterjedés, expanzió (idegen), kiterjedés

verejték, veríték

főnév
 • izzadság, transpiráció (szaknyelvi), víz, nedvesség, loncs (tájnyelvi), harmat (régies)
 • kigőzölgés, párolgás
 • munka, fáradság, fáradozás, küzdelem