rugó szinonimái

főnév
 • spirál, féder (idegen), rugany (régies)
 • indítóok, ok, indíték, indok, motiváció, motívum
 • (szleng): ezres, ezerforintos, mihály (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kúpmetszet

főnév
 • (régies): kúpszelet

elmosódik

ige
 • elmállik, szétmállik
 • (írás): elhomályosodik, elhalványul, összefolyik, kifakul, megfakul
 • elhomályosodik, elhomályosul, elhalványodik, elhalványul, ködbe vész, szétfolyik, szürkül, belevész (valamibe), beleolvad (valamibe), elenyészik
 • (emlékkép): elhalványodik, elhalványul, elhomályosodik, elhomályosul, szertefoszlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rugó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reváns

főnév
 • megtorlás, bosszú, bosszúállás, elégtétel
 • visszavágó, visszavágás

pitymallik

ige
 • világosodik, hajnallik, hajnalodik, fölvirrad, virrad, dereng, nappallik, hasad, pirkad

penzum

főnév
 • munka, feladat
 • tanulnivaló, lecke, házi feladat, höfö (szleng), lecaj (szleng)

öngyilkosság

főnév
 • szuicidium (idegen), önkivégzés (régies), önpusztítás

ropogtat

ige
 • pattogtat, porcogat (régies), csikorgat, recsegtet, cirmolyál (tájnyelvi)
 • rágcsál, rág, harapdál, morcogtat (tájnyelvi)
 • tagol, artikulál

spekulál

ige
 • gondolkodik, elmélkedik, töpreng, okoskodik, töri a fejét, sántikál (valamiben), latolgat, fontolgat, mérlegel
 • habozik, bizonytalankodik
 • számítgat, tervezget
 • üzérkedik, nyerészkedik, kereskedik, számítgat, seftel

népnevelő

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg

napraforgómag

főnév
 • szotyola, makuka (tájnyelvi), szotyi (bizalmas)

lator

főnév
 • gonosztevő, rabló, zsivány (régies), útonálló, haramia, gyilkos
 • gazfickó, gazember, akasztófáravaló
 • (régies): szerető, kurafi
 • (jelzőként): gonosz, elvetemült, gyalázatos, galád, bitang, hitvány, álnok, istentelen, vásott, engedetlen, csintalan
 • pajzán, huncut
 • buja, parázna, kicsapongó

nyer

ige
 • megszerez, megkap, elér, hozzájut
 • győz, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, első lesz
 • tanul, profitál, gyarapodik, merít (valamiből), hasznosít, kap
 • (valamiből valamit): kivon, előállít, kiválaszt, kiold, kinyer

suskus

főnév
 • ravaszság, csalafintaság, csíny
 • szabálytalanság

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

futólag

határozószó
 • futólagosan, futtában, sietősen, sietve, sebtében, kapkodva
 • nagyjából, érintőleg, érintőlegesen, kutyafuttában, felületesen, felszínesen, félig-meddig, mellékesen, mellesleg

turkál

ige
 • túr, kotor (tájnyelvi), kapirgál, kurkász (tájnyelvi), keresgél, kavar (régies), kutatgat, matat, guberál (bizalmas), butykászik (tájnyelvi), bözsmöl (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)
 • (ételt): piszkál, vájkál, maszmákol (tájnyelvi)

taszít

ige
 • lök, nyom, tol, taszajt (tájnyelvi), lódít
 • juttat, dönt (valamibe), sodor
 • undorít, visszatart

ruház

ige
 • öltöztet, fölöltöztet, ellát, felszerel, ruhával ellát
 • ráruház, megbíz, átad, átenged
 • (szleng): ütlegel, ver, püföl, üt-ver, náspángol, elagyabugyál

részesedik

ige
 • kap, részesül, jussol (tájnyelvi)

sípálya

főnév
 • sílesiklópálya, lesiklópálya, lejtő

tarack2

főnév
 • tarackbúza, perje, perjefű, perjegyökér

sármány

főnév
 • sármók (tájnyelvi), sárgyóka (tájnyelvi)

políroz

ige
 • fényesít, fényez
 • csiszol, dörzsöl, dörgöl

somolyog

ige
 • mosolyog, elhúzza a száját, vigyorog, bazsalyog (tájnyelvi)

tartó

főnév
 • tok, hüvely, szelence (régies), doboz, skatulya
 • tartály, konténer
 • tároló, lomtár, kamra
 • siló
 • állvány, polc, téka